SamplePro Tube

Elastyczne i wszechstronne rozwiązanie firmy Bruker do przygotowywania próbek do pomiarów NMR - i innych potrzeb.

SamplePro Tube to zrobotyzowany system XYZ do ogólnych zadań związanych z obsługą płynów, koncentrujący się na wymogach przygotowania próbki do pomiarów NMR i do probówek NMR. Dostępne są dwa rozmiary z tą samą podstawową funkcjonalnością, ale zapewniające obsługę innej pojemności próbek i innymi możliwościami rozbudowy o dodatkowy sprzęt i równoległego korzystania z różnych aplikacji.

SamplePro Tube służy do obsługi zestawów Bruker NMR używających standardowych probówek NMR, a zatem wszystkich zmieniaczy próbek NMR. Obejmuje to pełne wsparcie dla długich 5mm 7-calowych  probówek oraz trudnych w obsłudze małych probówek SampleJet tubes o średnicy 1mm i 1,7mm.

Pojemniki w obszarze roboczym są automatycznie identyfikowane po każdym dostępie użytkownika. Umożliwia to przepływ pracy zorientowany na identyfikację przy zminimalizowanym ryzyku pomieszania próbek i zapobiega uszkodzeniom sprzętu z powodu niewłaściwego ustawienia pojemników. Ponadto automatyczna konfiguracja układu po uzyskaniu dostępu użytkownika umożliwia wygodne korzystanie z systemu dla różnych aplikacji o różnych geometriach pojemników.

Dostępne są funkcje dodatkowe takie jak kontrola temperatury źródła i probówek NMR, a także wytrząsarki do mieszania / rozpuszczania próbek. Oprogramowanie umożliwia graficznie obsługiwaną konfigurację zadań przygotowawczych za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika.

Bez problemu integruje się również z systemem Bruker SampleTrack LIMS umożliwiając jednoczesne przygotowanie próbki do późniejszego pomiaru NMR. W przypadku zadań podzielonych na partie i bardziej złożonych zadań istnieje możliwość przygotowania zadania bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego EXCEL bez nakładu pracy LIMS. W tym przypadku akceptowane parametry są uruchomieniowe dla elastycznych zadań przygotowawczych, takich jak seria rozcieńczeń lub dostosowanie parametrów metody z obszernej listy.