banner AVANCE IVDr onebay

Screening przed-kliniczny i diagnostyka in vitro (IVD)

NMR o wysokiej wydajności do opracowywania i walidacji wysokiej jakości i opłacalnych badań IVD-NMR oraz przedklinicznych testów przesiewowych in vitro.

Standaryzowana platforma do spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) umożliwiająca opłacalne, wysokosprawne badanie przedkliniczne NMR oraz wykrywanie i weryfikację IVD-NMR (na poziomie RUO) nowych testów NMR. Nowy system AVANCE IVDr, służący wyłącznie do celów badawczych, jest kompletną, sprawdzoną i znormalizowaną platformą dla badań przedklinicznych i badań przesiewowych NMR, a także badań IVD-NMR.

Posiada wysoką czułość i wydaje bogate w informacje wyniki wyjściowe z częstotliwością protonowego NMR 600 MHz i zawiera zaawansowany osprzęt, oprogramowanie, automatyzację, biblioteki spektralne i standardowe procedury operacyjne (SOP) w celu uzyskania wysokiej jakości testu biofluidów i przedklinicznych badań przesiewowych. Korzyści dla klienta obejmują wyższą zawartość informacji i zróżnicowanie cech spektralnych w porównaniu z systemami NMR o niskim natężeniu pola, a także doskonałą odtwarzalność, wysoką przepustowość i potencjalnie znacznie niższy koszt na próbkę dla lepszego przygotowania i wsparcia badań klinicznych, wykrywania i walidacji IVD-NMR (na poziomie RUO).