banner AVANCE IVDr onebay

IVD-by-NMR o wysokiej wydajności i przepustowości do badań

Torowanie drogi światowym badaniom epidemiologicznym, a także badaniom przedklinicznym.

AVANCE IVDr przeznaczony jest do przedklinicznych badań przesiewowych in vitro oraz badań prowadzonych w oparciu o NMR, jest zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania i najwyższej jakości danych, niezawodności i odtwarzalności, jak pokazano na rysunku po prawej stronie. Nowa ustandaryzowana platforma oferuje analizę kodów kreskowych, kontrolę za pomocą systemu LIMS, wysokowydajny autosampler SampleJet™, zdalny dostęp oraz automatyczną analizę i konfigurowalne raportowanie wyników analitycznych.

Oparta na zatwierdzonych przez firmę Bruker SOP, platforma AVANCE IVDr umożliwia rozwój przyszłych potencjalnych narzędzi diagnostycznych do płynów ustrojowych, które mogą odpowiadać na wiele pytań medycznych. SOP gwarantują przygotowanie wysoce powtarzalnych danych klinicznych, umożliwiając wymianę i walidację nowych testów NMR między laboratoriami w skali globalnej. W translacyjnym środowisku badań klinicznych wyniki uzyskane za pomocą tych testów NMR można łatwo przenieść na potencjalne badania kliniczne i przyszłe zastosowanie IVD.

Ten poziom szeroko zakrojonych badań przesiewowych NMR w zakresie zdrowia otwiera drogę do światowych badań epidemiologicznych, a także do badań przedklinicznych in vitro. Korzyści są znaczące: ułatwione dzięki niskim kosztom na próbkę i jeszcze niższemu kosztowi przypadającemu na jeden parametr w porównaniu z ustalonymi metodami pojedynczego badania przesiewowego.

Nowatorskie metody NMR do określania przyczyny choroby, zapewniające zindywidualizowane leczenie pacjentów, umożliwiają teraz wielu badaczom klinicznym opracowanie strategii zapobiegania.

Wydajność odtwarzania nieporównywalna z metodami Non-NMR

serum repro 2 times 6 spectra 2 labs
Overlay of 6 spectra each prepared and measured independantly on aliquots of a serum sample at Bruker BioSpin Rheinstetten and at Leiden University Medical Center in Holland, showing absolute identity of all spectra.
Bruker standard operation procedures

Nakładka z 6 widmami, każda przygotowana i zmierzona niezależnie na porcjach próbki surowicy w Bruker BioSpin Rheinstetten i w Leiden University Medical Center w Holandii, wykazując całkowitą zgodność wszystkich widm. Standardowe procedury operacyjne Bruker