Ascend 1.0 GHz

Pierwszy na świecie ekranowany system Aeon 1 GHz

Aktywnie chłodzone i ekranowane magnesy NMR o bardzo wysokim polu

Aktywne ekranowanie zmniejsza wymagania przestrzenne dla dwupiętrowego magnesu o więcej niż jeden rząd wielkości i sprawia, że instalacja Aeon 1 GHz nowej generacji jest niezwykle prosta.

Nowe magnesy Aeon 1 GHz zostały opracowane przy użyciu najnowszych, dedykowanych, zaawansowanych nadprzewodników dostarczanych przez Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST). Aeon 1 GHz oferuje również dedykowaną, w pełni zintegrowaną, nowatorską, aktywną technologię chłodzenia, eliminującą całkowicie potrzebę ciekłego azotu i redukującą odparowanie ciekłego helu w zasadzie do zera w normalnych warunkach. Półroczna konserwacja chłodnic impulsowych odbywa się przy pełnym polu, co minimalizuje zakłócenia i przestoje pracy.

Aeon 1 GHz został pomyślnie zainstalowany na Uniwersytecie w Bayreuth.

 

Professor Paul Rösch, Dyrektor Centrum Badań nad Makromolekułami: “Aeon 1 GHz jest przełomem w naszych ciągłych badaniach interakcji czynników transkrypcyjnych z bakteryjną polimerazą RNA. Przy masie cząsteczkowej przekraczającej 450 kDa jest to prawdopodobnie jeden z największych heteromerycznych układów białkowych kiedykolwiek przebadany z powodzeniem za pomocą techniki NMR. Byliśmy zadowoleni z instalacji i łatwej konfiguracji, widma białka wyglądają cudownie. Instrument ten przyczyni się również do postępu w badaniach nad receptorami sprzężonymi z białkiem G i ich interakcją z membranami, co ma ogromne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego.”