Oprogramowanie NMR

Najbardziej wszechstronne portfolio oprogramowania NMR pod jedną marką.Zwiększenie możliwości, wygody i wydajności dla małych cząsteczek i analizy biometrycznej NMR.

Bruker oferuje szereg rozwiązań programowych do gromadzenia i analizy danych NMR dla szerokiej gamy aplikacji i poziomu doświadczenia użytkownika. Od testowanego i zaufanego IconNMR po nowe aplikacje mobilne, oprogramowanie Bruker zostało zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracować z naszymi instrumentami, aby zapewnić dokładne, kompleksowe i zrozumiałe wyniki. Znajdź rozwiązanie, które jest dla Ciebie odpowiednie:

Topspin

TopSpin został zaprojektowany z bardzo intuicyjnym interfejsem i jest standardem branżowym w zakresie analizy danych NMR oraz pozyskiwania i przetwarzania widm NMR.

Amix

AMIX dostarcza zbiór potężnych narzędzi, które umożliwiają statystyczne i spektroskopowe analizy twoich danych NMR. Zapewnia wyższą produktywność w szerokim zakresie zastosowań, takich jak metabolomika, badania małych cząsteczek i analiza mieszanin.

Sampletrack

SampleTrackTM to system automatyzacji i zarządzania laboratorium Bruker ze standardowym interfejsem. Jako narzędzie programowe dla sieci laboratoryjnej, SampleTrack zarządza wszystkimi etapami procesu automatyzacji w środowisku analitycznym.

Icon N M R

IconNMR to oprogramowanie do automatyzacji zaprojektowane w celu zmaksymalizowania przepustowości.

NMR software Suite

Bruker NMR Software Suite to opłacalny pakiet obejmujący narzędzia potrzebne do pełnej analizy danych.

Complete Molecular Confidence

CMC to zestaw modułów programowych do charakteryzacji i analizy małych cząsteczek.

Potency M R

PotencyMR dla oznaczania czystości i siły działania za pomocą ilościowego NMR.

Fragment based Screening

Fragment-based Drug Discovery w oparciu o fragmenty metodą NMR wykrywa ligandy o niskiej stałej wiązania.

Insight M R

InsightMR jest platformą do analizy procesów chemicznych za pomocą NMR.

Top Solids

TopSolids jest najczęstrzym wyborem dla NMR w stanie stałym w biologii strukturalnej.

Biotop

BioTop "zna" twoje eksperymenty. W oparciu o wybrane eksperymenty, bioTop optymalizuje i utrzymuje spójność powszechnie używanych i współdzielonych parametrów.

Dynamics center

Dynamics Center oferuje metodyczne przebiegi pracy dla dynamiki ogólnej, białkowej i czasowej.