Free Webinar

Analiza przyczyn pierwotnych, cząsteczek oraz błędów w przemyśle farmaceutycznym

Zebraliśmy rzeczywiste zastosowania analizy cząstek w produkcji farmaceutycznej oraz kontroli jakości i przedstawiliśmy je w tym krótkim ~ 20-minutowym webinarze.

Dowiedz się o różnicach między mikroskopią FT-IR i Raman w analizie cząstek oraz o tym, która technika będzie lepszym wyborem w konkretnym zastosowaniu.