VERTEX 70v

VERTEX 70v spektrometr FTIR

Spektrometr VERTEX 70v oferuje bezkonkurencyjną wydajność i wszechstronność dla wymagających zastosowań badawczych i analitycznych. Jego innowacyjna konstrukcja zapewnia wysoką elastyczność i najwyższą wydajność. Pobieranie danych wspierane jest przez dwukanałowy ADC delta sigma z 24-bitowym zakresem dynamicznym, które działają równolegle i są zintegrowane z elektroniką wzmocnienia detektora. Zaawansowana technologia DigiTect zapobiega zakłóceniom i gwarantuje najwyższy stosunek sygnału do szumu.

Spektrometr próżniowy

Spektrometr próżniowy

Próżniowy układ optyczny spektrometru FTIR VERTEX 70v pozwala uzyskać nawet bardzo słabe sygnały w zakresie MIR, NIR, FIR/THz bez obawy o ich maskowanie przez parę wodną lub absorpcję CO2.Doskonałe wyniki np. w nanotechnologii pozwalając na badania do sub-monowarst.

Bruker FM spektroskopia FIR-MIR

VERTEX FM spektroskopia FIR-MIR

Innowacyjne rozszerzenie VERTEX FM zapewnia unikalną możliwość pomiaru kompletnego widma w zakresie dalekiej i średniej podczerwieni w zakresie od 6000 cm-1 do 80 cm-1 (opcjonalnie do 50 cm-1 przy modelu próżniowym VERTEX 70v) w trakcie jednego pomiaru.

Szeroki zakres spektralny

Szeroki zakres spektralny

VERTEX 70v może zostać wyposażony w komponenty optyczne pokrywające zakres spektralny od 10cm-1 w dalekiej podczerwieni FIR/THz, poprzez średnią i bliską podczerwień, aż do zakresu UV/VIS 28,000cm-1. Prejustowane komponenty optyczne oraz ustawiony na stałe interferometr RockSolid sprawiają, że zmiany zakresu są łatwe i nie wymagają czynności serwisowych.

Sztuczna inteligencja sieciowa

BRAIN: sztuczna inteligencja sieciowa Bruker

Sieć inteligentnych funkcji takich jak rozpoznawanie akcesoriów pomiarowych i komponentów optycznych czy automatyczne przygotowanie parametrów pomiaru czyni spektroskopię FTIR łatwą, prostą i wiarygodną. Ponadto, stała kontrola komponentów spektrometru zabezpiecza przed błędami diagnostyki. Pełen zestaw oprogramowania zapewnia szeroką funkcjonalność.

Plug & Play: proste ustawienia

Plug & Play: proste ustawienia

Na całym świecie, nie zależnie gdzie jesteś, podłącz przewód zasilający i złącze Ethernet, a VERTEX 70v będzie gotowy do działania. Złącze Ethernet spektrometru VERTEX 70v daje możliwość jego kontroli przez Twoją sieć lokalną lub World Wide Web.

VERTEX 70v to idealny spektrometr do wymagających zastosowań naukowo-badawczych.

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży żeby dowiedzieć się więcej o VERTEX 70v!

Wykorzystane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: US 7034944

Akcesoria zewnętrzne, źródła i detektory

Spektrometr VERTEX 70v jest wyposażony w pięć portów wyjściowych i dwa wejściowe oraz oferuje możliwość łatwego rozszerzenia systemu o zewnętrzne akcesoria pomiarowe, źródła i detektory. Sa to m.in.:

 • PMA 50 moduł polaryzacji do VCD i PM-IRRAS
 • PL II moduł fotoluminescencji
 • RAM II moduł FT-Raman i mikroskop FT-Raman RamanScope III
 • TGA-FT-IR
 • HYPERION mikroskop FTIR
 • HYPERION 3000 system obrazowania FTIR
 • HTS-XT
 • IMAC moduł do makro obrazowania przy użyciu detektora ogniskowej matrycy
 • Zewnętrzna komora pomiarowa XSA, próżniowa lub z przedmuchem
 • Adaptacja do systemów UHV
 • Moduł próżniowy PL/PT/PR
 • Moduł do podłączenia sond światłowodowych MIR lub NIR do pomiarów ciał stałych i cieczy
 • Sfery integrujące
 • Autosampler
 • Zewnętrzne źródło Hg na zakres FIR
 • Unikalny szerokopasmowy beamsplitter MIR-FIR oraz detektor (BRUKER FM)
 • Zewnętrzny adapter emisyjny
 • Zewnętrzne wysokoenergetyczne źródło MIR
 • Zewnętrzna próżniowa komora na 4 detektory
 • Adaptacja bolometru na zakres FIR

Spektrometr próżniowy VERTEX 70v idealnie nadaje się do zastosowań badawczych, gdzie wymaga jest wysoka czułość, stabilność i rozdzielczość systemu. Dostępny zakres spektralny do regionu FIR/THz daje dostęp do unikalnych aplikacji. Wszechstronność spektrometru VERTEX 70v, w połączeniu z dodatkowymi akcesoriami i wykorzystaniem odpowiednich technik pomiarowych, dostarcza rozwiązań w każdej dziedzinie spektroskopii FTIR.

Badania R&D

 • Techniki Continuous i Step Scan do pomiarów czasowo-rozdzielczych oraz spektroskopii modulacji amplitudy (AM) i modulacji fazy (PM) (Step Scan / Rapid Scan / Interleaved TRS)
 • Spektroskopia FT-IR w ultra wysokiej próżni
 • Spektroelektrochemia FT-IR do badań in-situ powierzchni elektrod i elektrolitów
 • Badanie białek w wodzie (CONFOCHECK)
 • Określanie konfiguracji absolutnej cząsteczek (VCD)

Farmacja

 • Charakterystyka stabilności i zawartości lotnej leków przy wykorzystaniu analizy termicznej (TGA-FT-IR)
 • Różnicowanie form polimorficznych API w zakresie dalekiej podczerwieni (Bruker FM)

 

 

Polimery i chemia

 • Identyfikacja wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach polimerowych w dalekiej podczerwieni (Bruker FM)
 • Dynamiczne i reooptyczne badania polimerów
 • Oznaczenie związków lotnych i charakterystyka procesów dekompozycji przy użyciu analizy termicznej (TGA-FTIR)
 • Monitorowanie przebiegu reakcji (sonda światłowodowa MIR)
 • Identyfikacja pigmentów i minerałów

Analiza powierzchniowa

 • Detekcja i charakterystyka cienkich warstw i monowarstw
 • Analiza powierzchniowa połączona z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS)

Inżynieria materiałowa

 • Charakterystyka materiałów optycznych i wysokorefleksyjnych (okna, lustra)
 • Badania ciemnych materiałów oraz profili głębokościowych przy użyciu spektroskopii fotoaktustycznej (PAS)
 • Charakterystyka emisyjności materiałów

Półprzewodniki

 • Określanie zawartości tlenu i węgla w waflach krzemowych podczas kontroli jakości