Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera

FT-IR

Ostrzeżenie z dużej odległości i analiza na miejscu podnoszą czas reakcji i bezpieczeństwo.
FT-IR

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera

FT-IR to techniką, która jest stosowana do uzyskania widma absorpcji, emisji, fotoprzewodności lub rozpraszania Ramana substancji stałych, ciekłych i gazowych.

Spektrometr FT-IR zbiera jednocześnie dane spektralne w szerokim zakresie spektralnym. Wykorzystuje metodę, która ma szerokie zastosowanie i wiele zalet w mobilnym i zdalnym wykrywaniu. Firma Bruker opracowała kilka instrumentów wykorzystujących technikę FT-IR:

RAPIDplus to niezawodne i wytrzymałe zdalne detektory (typu stand-off) drugiej generacji, które mogą automatycznie wykrywać, identyfikować i monitorować wszystkie znane bojowe środki chemiczne (CWA) i ważne toksyczne chemikalia przemysłowe (TIC) z dużych odległości.