Informacja na temat plików cookie

W niniejszej informacji wyjaśniamy, w jaki sposób Bruker Corporation ("Bruker") oraz spółki z jej grupy kapitałowej (zwane dalej łącznie “Bruker”) wykorzystują pliki cookie i zbliżone technologie do rozpoznawania odwiedzających naszą witrynę www.bruker.com oraz jej strony wewnętrzne ("Website"). Wyjaśniamy tutaj, czym są te technologie, dlaczego je stosujemy, a także jakie są Twoje prawa w zakresie kontroli naszego korzystania z nich. Ogólne informacje dotyczące prywatności, w tym Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, znajdziesz w naszej Informacji o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki z danymi umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Właściciele witryn internetowych szeroko z nich korzystają, dzięki czemu ich witryny działają, lub działają wydajniej, a także po to, by przekazywać informacje w formie raportów.

Pliki cookie ustawiane przez właściciela witryny (w tym przypadku firmę Bruker) nazywane są "plikami cookies usługodawcy". Pliki cookie ustawiane przez osoby inne niż właściciel witryny nazywane są "zewnętrznymi plikami cookies". Zewnętrzne pliki cookie umożliwiają działanie funkcji oferowanych przez podmioty zewnętrzne w witrynie lub za jej pośrednictwem (np. reklamy, treści interaktywne i analityka). Podmioty, które ustawiają te pliki mogą rozpoznać Twój komputer wtedy, gdy odwiedzasz daną witrynę, lecz także wtedy, gdy odwiedzasz określone inne witryny.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?

Cookie-Liste

Ein Cookie ist ein kleines Datenpaket (Textdatei), das Ihr Browser auf Anweisung einer besuchten Website auf Ihrem Gerät speichert, um sich Informationen über Sie zu „merken“, wie etwa Ihre Spracheinstellungen oder Anmeldeinformationen. Diese Cookies werden von uns gesetzt und als Erstanbieter-Cookies bezeichnet. Wir verwenden auch Drittanbieter-Cookies, welche von einer anderen Domäne als die der von Ihnen besuchten Website stammen. Wie verwenden diese Cookies zur Unterstützung unserer Werbe- und Marketingmaßnahmen. Insbesondere verwenden wir Cookies und andere Tracker-Technologien für die folgenden Zwecke:

Funktionelle Cookies

Mit diesen Cookies ist die Website in der Lage, erweiterte Funktionalität und Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.

???????????????????????????????

Leistungs-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie unterstützen uns bei der Beantwortung der Fragen, welche Seiten am beliebtesten sind, welche am wenigsten genutzt werden und wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden aggregiert und sind deshalb anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können wir nicht wissen, wann Sie unsere Website besucht haben.

??????????????????????????????????

Cookies für Marketingzwecke

Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Ihres Browsers und Internet-Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung erleben.

?????????????????????????????????????

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

???????????????????????????????????????

A co z innymi technologiami służącymi do śledzenia, np. sygnałami nawigacyjnymi (web beacons)?

Pliki cookie to niejedyny sposób na rozpoznanie lub monitorowanie odwiedzających witrynę internetową. Możemy też czasem korzystać z innych technologii, np. sygnałów nawigacyjnych. Są to małe pliki graficzne zawierające niepowtarzalny identyfikator, który informuje nas o odwiedzinach w naszych serwisach lub o otwarciu przesłanego przez nas e-maila. Pozwala nam to na przykład monitorować schematy poruszania się użytkowników między stronami naszej witryny, dostarczać pliki cookie lub komunikować się z nimi oraz dowiedzieć się, czy dotarłeś do naszej strony z reklamy online wyświetlanej w witrynie podmiotu zewnętrznego, i tym samym usprawniać działanie naszej witryny oraz mierzyć powodzenie kampanii marketingowych z użyciem e-maili. W wielu przypadkach do poprawnego działania technologie te wymagają plików cookie, a więc odmowa przyjmowania plików cookie negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie.

????????????????????????????????????????????

Jak często aktualizujemy niniejszą Informację o plikach cookie?

Niniejsza Informacja o plikach cookie podlega okresowym uaktualnieniom w odpowiedzi na zmiany w sposobach korzystania przez nas z tych plików lub z innych przyczyn natury operacyjnej, prawnej lub regulacyjnej. Prosimy o regularne zaglądanie na stronę z Informacją o plikach cookie, gdzie zawsze znajdują się aktualne informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i zbliżonych technologii.

Data u góry niniejszej Informacji jest datą ostatniej aktualizacji.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?

Dodatkowe pytania o wykorzystywaniu przez nas plików cookie lub innych technologii można zgłaszać e-mailem na nasz adres info@bruker.com.