Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2020 r.

Bruker Corporation i każdy z podmiotów zależnych spółki (zwanych dalej „my”, „nam”, „nasz” lub „Bruker”) chroni Twoje prawo do prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak możesz egzekwować swoje prawa do tych danych.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe podajemy u dołu Informacji o ochronie prywatności. Dodatkowe informacje na temat firmy Bruker podane są w sekcji "O nas" naszej witryny internetowej.

Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej Informacji i upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi informacjami, które mogą Ciebie dotyczyć.

Zakres Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy:
i. Wszystkich użytkowników lub odwiedzających witryny, platformy, aplikacje Bruker oraz inne kontrolowane przez nas usługi lub produkty online („usługi online”).

ii. Osób, które udostępniają firmie Bruker swoje biznesowe dane kontaktowe lub inne dane osobowe w ramach potencjalnej lub trwającej współpracy biznesowej, w trakcie webinariów, szkoleń lub wydarzeń, w tym podczas imprez targowych lub konferencji oraz do innych celów biznesowych, np. w ramach obsługi klienta i w ramach świadczenia usług produktowych lub laboratoryjnych; do osób tych należą np. obecni lub potencjalni klienci i ich przedstawiciele; oraz

iii. Dowolnych osób, które wchodzą w interakcje z firmą Bruker oraz osób, z którymi współpracujemy w ramach działalności gospodarczej, w tym między innymi pracowników organów regulacyjnych oraz dostawców, a także gości naszych zakładów i placówek.

Niniejsza Informacja nie dotyczy osób starających się o pracę, pracowników, wykonawców lub innych osób pracujących na terenie firmy Bruker. Jeżeli jesteś pracownikiem firmy Bruker, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności pracowników opublikowaną w intranecie Bruker. Osoby starające się o pracę u nas mogą zapoznać się z informacją o ochronie prywatności na portalu rekrutacyjnym Bruker.

W niektórych przypadkach gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych może być objęte treścią odrębnej informacji o ochronie prywatności.

Kto odpowiada za gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych?

Za gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych odpowiada spółka z grupy Bruker (tzw. „administrator danych”), która ustala także, jakie dane gromadzić, jak je wykorzystywać i przez jak okres oraz komu je udostępniać. Decyzje w tym zakresie zależą od rodzaju Twoich stosunków z nami. Na przykład:

 • Jeżeli odwiedzasz witrynę Bruker.com lub jesteś inwestorem, wówczas administratorem danych jest Bruker Corporation, 40 Manning Road, Billerica, MA 01821, USA, a współadministratorem są powiązane z nami spółki, których serwisy odwiedzasz oraz którym przekazywane są Twoje pytania na podstawie treści takich pytań oraz podanej przez Ciebie w formularzu zapytania lokalizacji, w której przebywasz.
 • Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Bruker, wówczas administratorem danych jest spółka z grupy Bruker, która zarządza Twoją rejestracją.
 • Jeżeli jesteś jednym z naszych klientów bądź dostawców lub pracujesz dla nich, administratorem danych jest spółka z grupy Bruker, z którą współpracujesz. Informacje te znajdziesz na otrzymanej fakturze, zleceniu zakupu lub w umowie zawartej z firmą Bruker.

W przypadku wszystkich innych osób wchodzących w interakcje z firmą Bruker administratorem danych osobowych jest podmiot prawa, który prowadzi twoją relację z firmą Bruker. Informacje te możesz znaleźć w umowie, którą Ty lub twoja spółka zawarła z firma Bruker, albo możesz je uzyskać od Twojego punktu kontaktowego po stronie firmy Bruker.

Wykaz podmiotów prawnych Bruker wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się tutaj.

Jakie dane osobowe gromadzi firma Bruker i dlaczego?

Dane osobowe, które gromadzimy, należą do następujących ogólnych kategorii:

    a. Dane, które przekazujesz dobrowolnie

 • Możemy gromadzić dane osobowe uzyskując je bezpośrednio od Ciebie w trakcie naszych interakcji i wykorzystywać je do celów podanych poniżej lub do celów, które Ci zakomunikujemy w momencie gromadzenia tych danych.
 • Jeżeli zarejestrujesz konto na platformie Bruker lub jeżeli podasz dane kontaktowe lub informacje zwrotne w naszej witrynie internetowej, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam określonych informacji, takich jak dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie, a także rodzaj interakcji Twojej firmy z firmą Bruker, a także dane geograficzne (tj. adres biznesowy/kraj) oraz to, jak można określić rodzaj Twojego zainteresowania firmą Bruker.
 • Jeżeli bierzesz udział w seminariach, warsztatach, imprezach targowych lub konferencjach jako uczestnik lub prelegent, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a także danych geograficznych (tj. adres biznesowy/kraj) oraz, w stosownych przypadkach, krajowego numeru rejestracyjnego jeżeli jesteś pracownikiem służby zdrowia w określonym kraju.
 • Jeżeli wypełniasz ankietę na temat swojej opinii o korzystaniu z produktu lub usług lub na temat tego, w jak sposób możesz pomóc nam ulepszyć nasze produkty i usługi, możemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam swojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a także danych geograficznych (tj. adres biznesowy/kraj).
 • Jeżeli odwiedzasz nasz zakład lub placówkę, możemy gromadzić dane w postaci Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, itp., dane na temat Twojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a także dane geograficzne (tj. adres biznesowy/kraj) w celu zarejestrowania Cię jako gościa w naszym systemie, w celu sprawdzenia figurowania nazwisk osób odwiedzających na liście osób objętych sankcjami, a także w celu przekazania Ci stosownego upoważnienia do wstępu. Na potrzeby kontroli dostępu lub ochrony zakładu możemy także zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzić obrazy z telewizji przemysłowej. W przypadku epidemii lub pandemii, z zastrzeżeniem treści obowiązujących lokalnie przepisów, możemy zbierać informacje na temat Twojej temperatury ciała (np. za pomocą skanera temperatury) oraz na temat tego, czy podróżowałeś do krajów lub rejonów wysokiego ryzyka.
 • Jeżeli jesteś konsultantem firmy Bruker, pracujesz dla firmy, z którą firma Bruker zawarła umowę, lub w inny sposób świadczysz na naszą rzecz usługi, wówczas możemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam określonych informacji, takich jak dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a także dane geograficzne (tj. adres biznesowy/kraj).
 • Jeżeli wypełniasz kwestionariusz na targach lub imprezie marketingowej zorganizowanej przez firmę Bruker lub na której firma Bruker jest reprezentowana, możemy gromadzi dane takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaj współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, a także dane geograficzne (tj. adres biznesowy/kraj) oraz rodzaj zainteresowania firmą Bruker.

    b. Dane, które gromadzimy w sposób automatyczny

 •  W niektórych przypadkach możemy automatycznie gromadzić Twoje dane osobowe oraz dane urządzenia, za pośrednictwem którego kontaktujesz się z nami.
 •  Jeżeli korzystasz z naszych usług online lub poruszasz się po nich, odwiedzasz jedną z naszych witryn, zapisujesz się na otrzymywanie informacji na nasz temat w mediach społecznościowych, oglądasz webinarium, wówczas gromadzimy automatycznie określone dane z Twojego urządzenia. Do takich danych osobowych należą: Twój adres IP, rodzaj urządzenia, niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, adres URL witryny, z której do nas trafiłeś, ogólna lokalizacja geograficzna (np. państwo lub miasto), data i godzina dostępu do naszych usług, ilość czasu jaką spędzasz korzystając z usług i witryn, przesłane dane, odwiedzane strony oraz inne informacje techniczne. Możemy także gromadzić informacje na temat interakcji Twojego urządzenia/sprzętu z naszą witryną lub platformą (w tym użyte linki), na temat czynności wykonanych przez użytkowników w aplikacji (np. historia logowania). Większość z tych danych jest generowana i gromadzona automatycznie w ramach normalnego działania naszych usług online i są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Jeżeli zostałeś zaproszony i bierzesz udział w wideokonferencji z udziałem firmy Bruker, automatycznie gromadzimy określone informacje na Twój temat (np. imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, o ile je posiadasz), metadane dotyczące spotkania (np. data, godzina i czas trwania komunikacji, nazwa spotkania, adres IP uczestnika), dane na temat urządzenia (np. adres IP, MAC, wersja Clint), dane tekstowe i dane wideo (np. historie chatów, nagrania wideo, audio i nagrania prezentacji w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą) oraz dane połączenia (np. numer telefonów, nazwy państw, godzina rozpoczęcia i zakończenia, adresy IP).
 • Jeżeli otrzymujesz od firmy Bruker wiadomość e-mail, możemy gromadzić informacje na temat tego, czy wiadomość została otwarta i czy za pośrednictwem tej wiadomości zapoznawałeś się z przesłanymi treściami.

 Niektóre z tych danych mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub podobnej technologii, co wyjaśniamy bardziej szczegółowo na stronie z Informacją na temat plików cookie.

    c. Informacje gromadzone za pośrednictwem podmiotów trzecich

 Możemy gromadzić dane na Twój temat uzyskane od podmiotów trzecich, zazwyczaj po to, by uzupełnić informacje potrzebne do tego, by rozpocząć lub kontynuować stosunki z Tobą.

 • Możemy gromadzić dane osobowe wtedy, gdy przejmujemy spółki i realizujemy integrację w następstwie takiego połączenia, gdy prowadzimy ocenę przedmiotowej spółki i jej działalności, przy czym odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe na Twój temat, gdy prowadzimy weryfikację do celów zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie podanym w pkt a. (Dane, które przekazujesz dobrowolnie) powyżej, aby uzupełnić dane osobowe podane przez Ciebie wcześniej.
 • Możemy wykorzystywać dostępne publicznie zasoby danych osobowych przekazane przez Ciebie lub Twoją firmę (są to np. rejestr przedsiębiorców, witryny firmowe, sieci zawodowe, uczelnie, witryny z publikacjami, media społecznościowe lub inne platformy cyfrowe) lub przez zewnętrznych dostawców, którzy działają w Twoim imieniu, przy czym odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co do zasady będziemy wykorzystywać zgromadzone dane osobowe na Twój temat wyłącznie do celów podanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub do celów, o których zostałeś poinformowany w momencie gromadzenia tych danych. Możemy jednak wykorzystywać Twoje dane osobowe także do innych celów, które nie pokrywają się z celami, o których Cię poinformowaliśmy (np. cele badań naukowych, historycznych lub statystycznych), o ile jest to dozwolone w zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy ochrony danych.

Ogólną zasadą jest, że udzielenie przez Ciebie zgody na podanie danych osobowych firmie Bruker oraz samo ich podanie jest całkowicie dobrowolne. W przypadku, gdy odmówisz zgody na podanie danych osobowych co do zasady nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Istnieją jednak okoliczności, w których nie będziemy mogli realizować czynności nie posiadając określonych danych osobowych, na przykład ze względu na to, że te dane są wymagane do obsługi Twoich zamówień lub zgłoszeń, do zarządzania stosunkami umownymi pomiędzy firmą Bruker a Tobą lub firmą, dla której pracujesz, lub do umożliwienia Ci dostępu do określonych treści on-line lub newslettera. W tych przypadkach bez odpowiednich danych osobowych nie będzie niestety możliwe zapewnienie Ci tego, o co do nas się zwracasz.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem, użytkownikiem naszych usług online (w tym witryn internetowych), naszym dostawcą produktów i usług, uczestnikiem, czy prelegentem na konferencji, imprezie lub targach zorganizowanych przez firmę Bruker lub w których bierze ona udział, czy współpracujesz z nami w ramach badań naukowych lub projektu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, by (odpowiednio):

i. Utworzyć konto w ramach naszych usług online dla Ciebie, Twojej firmy lub podmiotu, dla którego pracujesz oraz utrzymywać i aktualizować takie konto;

ii. Umożliwić Ci dostęp lub interakcję z naszymi zasobami online, w tym webinariami;

iii. Zweryfikować Twoją tożsamość, jeżeli jest to wymagane prawem;

iv. negocjować i zawrzeć umowę (np. umowę sprzedaży, usługową lub w sprawie współpracy badawczej) z firmą lub podmiotem, dla którego pracujesz, a także by zrealizować Twoje zamówienie na produkty i usługi i zrealizować zobowiązania wynikające z naszych stosunków z firmą, dla której pracujesz, lub by spełnić wymagane prawem obowiązki;

v. Zaktualizować zamówienia i transakcje;

vi. Skontaktować się z Tobą w sprawie produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany, lub zapewnić Ci aktualizacje wsparcie produktów lub usług;

vii. Dostarczyć spółce lub podmiotowi, dla którego pracujesz nasz produkt lub usługę;

viii. Zrealizować prawne zobowiązania, które nas dotyczą;

ix. Zweryfikować transakcje finansowe i podjąć weryfikację zgodności z przepisami.

W zgodzie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i w wymaganych przypadkach na podstawie Twojej zgody możemy także:

i. Kontaktować się z Tobą w celu przesłania e-maili marketingowych lub newsletterów, materiałów marketingowych w wiadomości e-mail lub kontaktować się telefonicznie by ustalić, czy jesteś zainteresowany naszymi produktami i usługami. W takich przypadkach masz możliwość w dowolnej chwil zrezygnować z opcji kontaktu ze strony firmy Bruker;

ii. Gromadzić dane osobowe na Twój temat (np. stanowisko, specjalizacja i publikacje) z ogólnodostępnych źródeł, takich jak firma, uniwersytet, witryny z publikacjami, a także łączyć je z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi wcześniej w celu uzupełnienia profilu klienta w ramach naszych działań sprzedażowych i marketingowych.

Osoby trzecie

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerzy hostingowi naszej witryny lub aplikacji oraz inne osoby trzecie, które pomagają nam obsługiwać nasze platformy, prowadzić działalność lub obsługiwać Ciebie, o ile strony te zgodzą się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych;
 • spółki naszej grupy kapitałowej, zewnętrzni dostawcy i partnerzy, w tym dystrybutorzy i inni pośrednicy w sprzedaży, którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych lub którzy w innym trybie przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub podmioty, o których Cię poinformowaliśmy w trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Informacje na temat placówek sprzedażowych i serwisowych firmy Bruker podane są tutaj: https://www.bruker.com/about-us/offices.html. Na życzenie udostępniamy listę obecnych spółek naszej grupy kapitałowej. Usługodawcy i partnerzy zewnętrzni, w tym dostawcy systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub systemu zautomatyzowanego marketingu, a lista takich zewnętrznych usługodawców i partnerów otrzymujących Twoje dane osobowe udostępniana jest na życzenie;
 • posiadające właściwość organy ścigania, organy regulacyjne, agendy rządowe, sądy lub inne osoby trzecie, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) ze względu na obowiązujące przepisy, (ii) w celu wyegzekwowania, ustalenia lub obrony naszych praw na mocy obowiązujących przepisów, lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby;
 • faktyczny lub potencjalny nabywca (oraz jego przedstawiciele i doradcy) w związku z uzgodnionym lub proponowanym zakupem, połączeniem lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów podanych w niniejszej Informacji;
 • dowolna osoba, jeżeli wyrazisz swoją zgodę na ujawnienie jej tych danych.

Pliki cookies i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii (łącznie "pliki cookie") do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym do poznania i zapisania Twoich preferencji na potrzeby przyszłych odwiedzin oraz reklam wynikających z Twoich zainteresowań. Dodatkowe informacje na temat rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie, powodów ich wykorzystywania oraz tego, w jaki sposób możesz je kontrolować, podane są w Informacji na temat plików cookie.

W jaki sposób firma Bruker zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych na Twój temat, które gromadzimy i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania Twoich danych osobowych. Do szczegółowych rodzajów środków, które w tym celu stosujemy, należy regularne skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania. Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach, a dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba osób posiadająca specjalne uprawnienia dostępu do takich systemów, przy czym wymaga się od nich zachowania poufności tych danych. Zgodnie z obowiązującym prawem wymagamy tego samego poziomu staranności od każdego podmiotu trzeciego uczestniczącego w przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych za granicę

Ponieważ firma Bruker działa w ramach globalnej sieci partnerów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państw innych niż państwo Twojego zamieszkania (w tym do USA i UE) i tam być przetwarzane. Przekazywanie danych osobowych poza państwo ich pochodzenia dokonywane jest zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych, w stosownych przypadkach na podstawie Twojej zgody, lub z zastrzeżeniem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, w tym między innymi oświadczenia właściwych władz w zakresie ochrony danych wskazującego, że poziom ochrony danych w państwie docelowym jest odpowiedni, zawarcie standardowych klauzul umownych UE lub podobnych umów, o ile jest to zgodne z przepisami.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób firma Bruker zapewnia zgodność z przepisami w ramach przekazywania Twoich danych osobowych za granicę, skontaktuj się z nami używając danych podanych u dołu.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe zgromadzone na Twój temat, jeżeli występuje po naszej stronie uzasadniona potrzeba biznesowa w tym względzie (na przykład świadczenie na Twoją rzecz zamówionej usługi lub spełnienie obowiązujących wymagań prawnych, podatkowych lub rachunkowych).

Jeżeli po naszej stronie ustanie potrzeba biznesowa przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jeżeli nie jest to możliwe (na przykład dlatego, że Twoje dane osobowe są przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas będziemy w bezpieczny sposób je przechowywać odizolowując je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

Twoje prawa ochrony danych

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli z Tobą współpracować bez przetwarzania niektórych Twoich danych osobowych (np. danych kontaktowych).

Możesz korzystać z naszych usług online bez konieczności wyrażania zgody na pliki cookies (chyba, że jest to bezwzględnie konieczne), natomiast w wyniku tego niektóre funkcje mogą być mniej do Ciebie dopasowane.

Masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. W takim przypadku użyj funkcji rezygnacji (wypisania się) z ich otrzymywania.

Możesz złożyć w firmie Bruker wniosek w tym zakresie dotyczący Twoich danych osobowych, wypełniając ten formularz. Dodatkowe informacje na temat praw osób znajdujących się w UE/EOG lub mieszkańców Kalifornii podane są poniżej.

Podejmiemy uzasadnione starania, by niezwłocznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami odnieść się do takiego wniosku. Jeżeli kontaktujesz się z nami w tej sprawie, aby obsłużyć taki wniosek możemy zażądać od Ciebie podania nam danych weryfikujących Twoją tożsamość. Jeżeli nie jesteś w stanie podać takich danych, obsługa takiego wniosku z naszej strony może być niemożliwa.

Jeżeli otrzymamy Twoje dane osobowe od naszych klientów i przetwarzamy je w ich imieniu w ramach realizacji naszych zobowiązań umownych, możemy to robić w charakterze przetwarzającego. Nie mamy kontroli nad praktykami i procesami ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez klienta firmy Bruker i chcesz wykonać którekolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt bezpośrednio z klientem lub podanie nam nazwy/nazwiska klienta po to, byśmy mogli przekazać mu Twój wniosek.

Oświadczenie o ochronie prywatności - UE/EOG i Szwajcaria

Jeżeli znajdujesz się w UE/EOG lub Szwajcarii, wówczas obowiązują dodatkowe, poniższe postanowienia Informacji o ochronie prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w większości przypadków korzystamy z następujących podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Realizacja umowy Przetwarzanie jest dla nas konieczne, by realizować warunki umowy z Tobą lub podjąć na Twój wniosek działania przed zawarciem takiej umowy
 • Zobowiązanie prawne Przetwarzanie jest konieczne do tego, byśmy mogli wypełnić obowiązujące zobowiązanie na mocy prawa.
 • Uzasadniony interes Przetwarzanie jest konieczne do realizacji uzasadnionego interesu dotyczącego Twojej prywatności oraz do realizacji innych praw podstawowych oraz interesów.
 • Zgoda Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą.

Szczegółowe podstawy prawne odpowiadające każdemu celowi przetwarzania Twoich danych osobowych podane są poniżej:

Cele Stosowna podstawa prawna

Sprzedaż produktów i usług

Utworzenie w naszych usługach on-line konta dla Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz.

Umożliwienie Ci korzystania z platformy on-line w celu uzyskania dostępu do oferowanych przez nas każdoczasowo zasobów.

Zawarcie i realizacja umowy z Tobą lub z podmiotem, dla którego pracujesz.

Przesyłanie informacji (e-mailem lub w inny sposób) na temat zmian w naszych produktach i usługach, a także przesyłanie zawiadomień i innych informacji wymaganych prawem.

Realizacja zamówień Twoich lub Twojego podmiotu na produkty i usługi.

Realizacja naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz na podstawie dowolnej obowiązującej umowy.

Prowadzenie i aktualizowanie twojego konta, zamówień i transakcji.

Realizacja naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub firmy/ podmiotu, dla którego pracujesz.

Realizacja umowy na podstawie stosownej umowy.

Uzasadniony interes świadczenia usług.

Zgoda.

Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie Twojej tożsamości, jeżeli jest to wymagane prawem.

Zobowiązanie prawne.

Uzasadniony interes.

Realizacja umowy

Realizacja Twoich zamówień

Dostarczenie zamówionych usług, informacji i wsparcia produktowego.

Odpowiednie odpowiadanie na Twoje zapytania.

Wnioskowanie o informacje zwrotne

Jeżeli twój wniosek lub zapytanie dotyczy zamówionej usługi, usługi, którą się zainteresowałeś lub w inny sposób nabyłeś, realizacja umowy na podstawie naszych Warunków lub innej stosownej umowy.

Jeżeli mamy prawny obowiązek odpowiedzieć na Twój wniosek lub zapytanie – Zobowiązanie Prawne

We wszystkich innych przypadkach uzasadniony interes zgodnie z naszym zobowiązaniem do zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta.

Zgoda.

Zgodność z przepisami

Realizacja obowiązujących wobec nas zobowiązań.

Weryfikacja transakcji finansowych oraz podjęcie badania zgodności z przepisami, w tym w odniesieniu do stron objętych sankcjami.

Zobowiązania prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uzasadniony interes ochrony klientów oraz firmy Bruker.

Marketing i komunikacja

Dostosowanie sposobu, w jaki korzystasz z usług on-line.

Kontakt z Tobą w celu ustalenia, czy chcesz podjąć współpracę gospodarczą z nami lub czy chcesz otrzymywać materiały marketingowe.

Gromadzenie Twoich danych osobowych (np. stanowisko, specjalizacja i publikacje) z ogólnodostępnych źródeł, takich jak firma, uniwersytet, witryny z publikacjami, a także łączenie ich z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi wcześniej w celu uzupełnienia profilu klienta w ramach realizacji naszych działań sprzedażowych i marketingowych.

Zaproszenie Cię do udziału w ankietach i kwestionariuszach w celu ustalenia, czy Ty lub podmiot, dla którego pracujesz, jest zadowolony z oferowanych przez nas produktów i usług oraz w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

Uzasadniony interes.

Zgoda w przypadku, gdy jest to wymagane prawem

Ustanowienie i utrzymanie kontaktu z Tobą

Zaproszenie Cię do udziału w wideokonferencjach z wykorzystaniem narzędzi online, takich jak Webex lub Microsoft Teams

Zgoda.

Uzasadniony interes zapewnienia spójności i wysokich osiągów w ramach korzystania z narzędzi online w całej firmie Bruker.

Realizacja umowy

Obsługa klienta

Przetwarzanie nagrań Twoich połączeń z naszymi przedstawicielami ds. obsługi klienta w celu zapewnienia, że świadczymy usługi wysokiej jakości, wsparcie w szkoleniu i rozwoju zawodowym przedstawicieli Bruker i w ogólnym zakresie poprawa jakości obsługi klienta względem Ciebie.

Zobowiązanie prawne.

Zgoda.

Uzasadniony interes poprawy obsługi klienta i realizacja obowiązujących zobowiązań prawnych i regulacyjnych

Zdrowie i bezpieczeństwo

Przetwarzanie nagrań telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na naszym terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku epidemii lub pandemii zbieranie danych o Twojej obecności w obszarach podwyższonego ryzyka lub sprawdzenie Twojej temperatury przed wejściem do budynku zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.

Zobowiązanie prawne.

Zgoda.

Uzasadniony interes zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom w naszym zakładzie

Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą

 • Jeżeli chcesz uzyskać dostęp, sprostować, uaktualnić lub wystąpić o usunięcie Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym terminie wypełniając Formularz wniosku osoby, której dane dotyczą.
 • Ponadto możesz wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zwrócić się do nas o ograniczenie ich przetwarzania lub ich przeniesienie. W tym przypadku również możesz wykonać te uprawnienia kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod poniższym nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.
 • Masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych od firmy Bruker. Możesz wykonać to prawo klikając łącze oznaczone „unsubscribe” lub „opt-out” w przesłanych Ci e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (np. pocztowego lub telemarketingu) skontaktuj się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod poniższym nagłówkiem „Jak się z nami skontaktować”.
 • Podobnie jeżeli zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe bez twojej zgody, wówczas możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem realizowanego przez nas przetwarzania przed wycofaniem tej zgody, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych na zgodnej z prawem podstawie innej niż Twoja zgoda.
 • Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Dodatkowych informacji w tym zakresie udzieli miejscowy urząd ochrony danych.

Odpowiadamy na wszystkie wnioski, jakie otrzymujemy od osób fizycznych wykonujących swoje prawa do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych.

Oświadczenie na podstawie ustawy stanu Kalifornia o prywatności konsumentów (CCPA)

Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, obowiązujące przepisy udzielają Ci następujących praw w zakresie Twoich danych osobowych:

 • Prawo uzyskania informacji na temat tego, jakie z Twoich danych osobowych zgromadziliśmy, wykorzystaliśmy, udostępniliśmy lub sprzedaliśmy. Aby wyrazić swoje żądanie w tym zakresie możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +1 (888) 914-9661 i wpisać PIN 960300 lub wyrazić to żądanie w formularzu żądania podmiotu danych.
 • Prawo do żądania usunięcia zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych. Aby wyrazić swoje żądanie usunięcia możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +1 (888) 914-9661 i wpisać PIN 960300 lub wyrazić to żądanie w formularzu żądania podmiotu danych.

Jeżeli wykonujesz te prawa i przekazujesz nam swoje żądanie, zweryfikujemy Twoją tożsamość pytając Cię o adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat umowy twojej firmy lub twoich bezpośrednich stosunków z firmą Bruker. Do weryfikacji Twojej tożsamości możemy posłużyć się zewnętrznym usługodawcą.

Wykonanie przez Ciebie tych praw nie wpłynie na cenę i jakość naszych towarów i usług.

Przez okres 12 miesięcy poprzedzający datę niniejszej Informacji o ochronie prywatności firma Bruker nie sprzedała żadnych danych osobowych i nie ma w planach tak uczynić w przyszłości.

Uwaga: Jeżeli jesteś klientem naszego klienta, w sprawie praw do ochrony prywatności stanu Kalifornia musisz najpierw skontaktować się z nim.

Aktualizacje Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności podlega okresowym aktualizacjom w odpowiedzi na zmieniające się wymagania prawne, techniczne lub biznesowe. Jeżeli uaktualnimy niniejszą Informację, podejmiemy odpowiednie kroki, by Cię o tym poinformować, proporcjonalnie do znaczenia zmian, które wprowadzamy.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej Informacji "" podana jest u góry Informacji.

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: info@bruker.com.

Bruker Corporation
40 Manning Road
Billerica, Massachusetts 01821
Stany Zjednoczone Ameryki

Kontakt z Głównym Inspektorem Ochrony Danych firmy Bruker pod adresem: privacy@bruker.com