Interleaved TRS

Step Scan / Rapid Scan

Banner Step Scan / Rapid Scan Interleaved TRS

Cechy charakterystyczne

Step Scan

 • Zdobywca nagrody 1988 R&D 100 za opracowanie techniki Step Scan
 • Elastyczne wyzwalanie eksperymentu - zdefiniowany przez użytkownika master/slave
 • Szeroki wybór hardware i software do skonfigurowania idealnego zestawu do Twojegu eksperymentu
 • Eksperymenty czasowo-rozdzielcze aż do zakresu ns
 • Dostępne dla spektrometrów serii INVENIO i VERTEX
 • Wsparcie techniczne i aplikacyjne, aby zapewnić Ci sukces
 

Spektroskopia czasowo-rozdzielcza

Technika Step Scan umożliwia monitorowanie czasowego postępu bardzo szybko powtarzanych zdarzeń (stany przejściowe). Lustro interferometru przechodzi kolejno do kolejnych punktów interferogramu jeden po drugim, gdzie eksperyment jest ponownie rozpoczynany. Spektrometry serii INVENIO i VERTEX wykorzystują wysokiej jakości interferometry z bardzo precyzyjną kontrolą skanera, która umożliwia im uzyskanie doskonałych danych czasowych.

 

Zastosowanie

 • Badania transferu elektronów związków biologicznych
 • Kinetyka fazy gazowej
 • Dynamika geologicznych gatunków śródmiąższowych
 • Spektroskopia stanów przejściowych
 • Dynamika procesów spalania
 • Fotoliza
 • Eksperyment pump-probe
 • Kinetyka reakcji chemii organomtallicznej
 • Czasowo-rozdzielcza spektroskopia emisyjna np. fotoluminescencja, fluorescencja lub impulsowa emisja laserowa

Rapid Scan

Do spektroskopii czasowo-rozdzielczej nie powtarzalnych eksperymentów (np. wielu reakcji chemicznych) wspomniana wyżej technika Step Scan nie ma zastosowania. Jednakże, dla tego typu eksperymentów dane czasowo-rozdzielcze mogą zostać pozyskanie przy użyciu techniki Rapid Scan. W tym przypadku lustero interferometru porusza się bardzo szybko i można wyodrębnić do 4 widm z każdego pełnego skanowania interferometru do przodu i do tyłu.

Ponieważ czas trwania jednego skanowania zależy nie tylko od prędkości lustra, ale też od odległości, uzyskiwana liczba widm na sekundę zależy również od rozdzielczości spektralnej. Wyposażone w opcję Rapid Scan, VERTEX 70v i INVENIO są w stanie osiągnąć więcej niż 70 widm na sekundę. Ponadto VERTEX 80/80v oparty na innowacyjnym interferometrze UltraScanTM wyznacza standardy, osiągając więcej niż 110 widm na sekundę!

 

NOWOŚĆ: Interleaved TRS

Tryb pozysikwania czasowo-rozdzielczy (TRS) typu Interleaved dla spektrometrów serii INVENIO i VERTEX jest podejściem do pomiarów czasowo-rozdzielczych pewnej klasy powtarzalnych eksperymentów z nadzwyczajnym stosunkiem sygnału do szumu. Lustro interferometru porusza się w sposób ciągły, a do uruchomienia eksperymentu wykorzystywane są przejścia przez zero wewnętrznego lasera HeNe. Dane są pozyskiwane nie tylko na przejściach przez zero HeNe (t =0), ale także w pozycjach lustra pomiędzy, należących do  opóźnień czasowych Δt. W związku z tym system stale pozyskuje dane i pełna seria interferogramów czasowo-rozdzielczych można być pozyskana podczas jednego skanu. Spektroskopia czastowo-rozdzielcza FT-IR typu Interleaved jest oferowana wyłącznie przez firmę Bruker.

 

Prędkość pozyskiwania danych

Rozdzielczość INVENIO R.
VERTEX 70v VERTEX 80v
16 cm-1
>70 widm/sekundę >70 widm/sekundę >110 widm na sekundę
8 cm-150 widm na sekundę
50 widm na sekundę
75 widm na sekundę