Spektrometr FT-IR

VERTEX 70v

Spektrometr FT-IR VERTEX 70v

VERTEX 70v oferuje bezkonkurencyjną wydajność i wszechstronność do wymagających zastosowań analitycznych i badawczych. Jego innowacyjna konstrukcja zapewnia wysoką elastyczność i najwyższą wydajność. Pozyskiwanie danych opiera się na dwukanałowych deltasigma ADC z 24-bitowym zakresem dynamicznym, które działają równolegle i są zintegrowane z elektroniką przedwzmacniacza detektora. Zaawansowana technologia DigiTectTM zapobiega zakłóceniom sygnału zewnętrznego i gwarantuje najwyższy stosunek sygnału do szumu.

Optyka próżniowa

Próżniowy układ optyczny spektrometru FT-IR VERTEX 70v pozwala uzyskać nawet bardzo słabe sygnały w zakresie MIR, NIR, FIR/THz bez obawy o ich maskowanie przez parę wodną lub absorpcję CO2. Doskonałe wyniki np. w nanotechnologii pozwalając na badania do sub-monowarstw.

 

Spektroskopia Bruker FM FIR-MIR

Unikalna technologia Bruker FM zapewnia możliwość uzyskania pełnego widma w zakresie dalekiej i średniej podczerwieni od 6000 cm-1 do 50 cm-1 podczas jednego pomiaru bez konieczności zmiany jakiegokolwiek komponentu optycznego.

 

Szeroki zakres spektralny

VERTEX 70v może być opcjonalnie wyposażony w komponenty optyczne, które pokrywają zakres spektralny od 10 cm-1 w dalekiej IR/THz, poprzez średnią i bliską podczerwień, aż do zakresu VIS/UV 28 000 cm-1. Dzięki prejustowanym komponentom optycznym oraz ustawionemu na stałe interferometrowi RockSolidTM zmiana zakresu jest prosta i nie wymaga czynności serwisowych.

Sztuczna inteligencja sieciowa

Sieć inteligentnych funkcji, takich jak rozpoznawanie akcesoriów pomiarowych i komponentów optycznych czy automatyczna wczytanie parametrów pomiarowych i ich kontrola sprawia, że spektroskopia FT-IR jest łatwa, szybka i niezawodna. Ponadto, stała kontrola komponentów spektrometru sprawia, że diagnostyka i konserwacja są proste. Funkcjonalność tą zapewnia pełny zestaw narzędzi programowych.

 

Plug & Play: prosta konfiguracja

Na całym świecie, bez względu na to, gdzie jesteś, podłącz przewód zasilający i kabel Ethernet, a VERTEX 70v będzie gotowy do pracy. Złącze Ethernet spektrometru VERTEX 70v oferuje również możliwość sterowania spektrometrem za pośrednictwem sieci lokalnej lub World Wide Web.

VERTEX 70v jest idealnym spektrometrem do wymagających zastosowań badawczo-rozwojowych.

 

Wykorzystane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: US 7034944

Spektrometr próżniowy VERTEX 70v idealnie odpowiada potrzebom w zastosowaniach badawczych, w których wymagana jest wysoka czułość, stabilność i rozdzielczość czasowa. Dostępny zakres spektralny aż do regionu FIR/THz daje specyficzne zastosowanie w przemyśle. Wszechstronny system VERTEX 70v wraz z odpowiednimi akcesoriami i technikami daje rozwiązanie dla niemal każdego zapotrzebowania w dziedzinie spektroskopii FT-IR.

 

Badania i rozwój

 • Techniki Continuous i Step Scan do pomiarów czasowo-rozdzielczych, a także spektroskopii z modulacją amplitudy (AM) i modulacji fazowej (PM) (Step Scan / Rapid Scan / Interleaved TRS)
 • Spektroskopia FT-IR w ultrawysokiej próżni
 • Spektroelektrochemia FT-IR do badania in-situ powierzchni elektrod i elektrolitów
 • Badanie białek w wodzie (CONFOCHECK)
 • Określanie konfiguracji absolutnej cząsteczek (VCD)
 

Farmacja

 • Charakterystyka stabilności i lotnej zawartości leków za pomocą analizy termicznej (TGA-FT-IR)
 • Różnicowanie form polimorficznych API zakresie dalekiej podczerwieni (Bruker FM)

 

Polimery i chemia

 • Identyfikacja wypełniaczy nieorganicznych w kompozytach polimerowych w zakresie dalekiej podczerwieni (Bruker FM)
 • Dynamiczne i reooptyczne badania polimerów
 • Oznaczanie związków lotnych i charakterystyka procesów rozkładu za pomocą analizy termicznej (TGA-FTIR)
 • Monitorowanie i kontrola reakcji (sonda światłowodowa MIR)
 • Identyfikacja nieorganicznych minerałów i pigmentów
 

Analiza powierzchniowa

 • Wykrywanie i charakterystyka cienkich i monowarstw
 • Analiza powierzchniowa połączona z modulacją polaryzacji (PM-IRRAS)
 

Inżynieria materiałowa

 • Charakterystyka materiałów optycznych i wysokorefleksyjnych (okna, lustra)
 • Badanie ciemnych materiałów i profili głębokościowych za pomocą spektroskopii fotoakustycznej (PAS)
 • Charakterystyka emisyjności materiałów
 

Półprzewodniki

 • Oznaczanie zawartości tlenu i węgla w waflach krzemowych podczas kontroli jakości

Akcesoria zewnętrzne, źródła i detektory

Spektrometr próżniowy VERTEX 70v jest wyposażony w pięć portów wyjściowych wiązki i dwa porty wejściowe wiązki oraz oferuje możliwość łatwego rozszerzenia systemu o zewnętrzne akcesoria pomiarowe, źródeła i detektory. Są to m.in.:

 • PMA 50 moduł polaryzacji do VCD i PM-IRRAS
 • PL II moduł do fotoluminescencji
 • RAM II moduł FT-Raman i mikroskop FT-Raman RamanScope III
 • TGA-FT-IR
 • HYPERION mikroskop FT-IR
 • HYPERION 3000 system obrazowania FT-IR
 • HTS-XT
 • IMAC moduł do makro obrazowania przy użyciu detektora FPA
 • Zewnętrzna komora na próbki XSA, próżniowa lub z przedmuchem
 • Adaptacja do systemów UHV
 • Moduł próżniowy PL/PT/PR
 • Moduł światłowodowy z sondami MIR lub NIR do ciał stałych i cieczy
 • Duże sfery integrujące
 • Urządzenia do automatycznego próbkowania
 • Zewnętrzne źródło FIR Hg
 • Unikalny szerokopasmowy beamsplitter i detektor MIR-FIR (Bruker FM)
 • Zewnętrzny adapter emisyjny
 • Zewnętrzne wysokoenergrtyczne źródło MIR
 • Zewnętrzna komora próżniowa na 4 detektory
 • Adaptacja bolometru na zakres FIR

Pokój literatury

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach, pobierając dostępne materiały.