Podręczny spektrometr Raman

BRAVO

BRAVO to podręczny spektrometr Ramana przeznaczony do szybkiej identyfikacji i weryfikacji surowców z optymalną jakością widma i niezrównaną funkcjonalnością.

Najwyższa wydajność w Twoich rękach

BRAVO

Niezrównana funkcjonalność

Wyjątkowa wydajność i konstrukcja - BRAVO stał się podręcznym spektrometrem Ramana wybieranym do wszelkiego rodzaju zastosowań spektroskopii Ramana, w tym weryfikacji surowców i identyfikacji nieznanych substancji.

  • SSETM – Opatentowane wygaszenie fluorescencji
  • DuoLaserTM – Szeroki zakres spektralny
  • Laser Class 1 – Brak wymagań związanych z bezpieczeństwem lasera
  • GUI w OPUS TOUCH – Intuicyjna obsługa krok po kroku
  • Przepływy pracy weryfikacji i identyfikacji - rozbudowana obsługa bibliotek
  • IntelliTipTM – Automatyczne rozpoznawanie końcówek pomiarowych
  • Łączność WiFi i Ethernet - Elastyczny interfejs
  • Zdalne sterowanie - jak w spektrometrze stacjonarnym
  • SyncService – Automatyczny transfer danych
  • Zgodność z przepisami farmaceutycznymi - zawsze na bieżąco! (np. 21 CFR Part 11, Data Integrity, USP, Ph. Eur.)
BRAVO

Przyjrzyjmy się bliżej

 

SSETM i DuoLaserTM

W wielu przypadkach weryfikacja surowca za pomocą spektroskopii Ramana jest niemożliwa z powodu fluorescencji. BRAVO wykorzystuje SSETM (Sequentially Shifted Excitation), opatentowaną metodę wygaszenia fluorescencji, opartą na kontrolowanych zmianach temperatury lasera, która umożliwia pomiar znacznie szerszego zakresu surowców za pomocą ręcznych systemów Ramana niż kiedykolwiek wcześniej. Wzbudzenie DuoLaserTM(785 nm i 852 nm) zapewnia najwyższą czułość w szerokim zakresie spektralnym, a tym samym gwarantuje maksymalną jednoznaczną weryfikację.

 

Laser klasy 1

Żaden inny ręczny spektrometr Ramana poza BRAVO nie jest sklasyfikowany jako urządzenie laserowe klasy 1 we wszystkich trybach pracy. Ta unikalna cecha zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo użytkownika bez konieczności szkolenia w zakresie bezpieczeństwa laserowego, programu bezpieczeństwa laserowego lub specjalnych środków ostrożności, takich jak środki ochrony osobistej. Dlatego BRAVO może być używany z maksymalną elastycznością, w dowolnym czasie przez każdego!

GUI w OPUS TOUCH, Weryfikacja i identyfikacja z IntelliTipTM

Już od momentu zalogowania operator jest prowadzony przez bardzo intuicyjny interfejs za pomocą obsługi dotykowej z jasnymi instrukcjami. Wyniki są wyświetlane w sposób intuicyjny na graficznym interfejsie użytkownika (GUI). BRAVO GUI współdzieli koncepcję oprogramowania OPUS TOUCH z wieloma innymi instrumentami Bruker, oferując wspólny wygląd i spójną obsługę.

BRAVO oferuje procesy identyfikacji i weryfikacji materiałów (kontrola towarów przychodzących) wspierane przez obszerne biblioteki z ponad 20 000 referencyjnych widm Ramana. Niestandardowe biblioteki oparte na własnych danych pomiarowych można łatwo skonfigurować w dowolnym momencie. Nie ma miejsca na błędy, IntelliTipTM zapewnia, że używana jest właściwa końcówka pomiarowa, która została zdefiniowana podczas konfiguracji metody dla danego surowca.

 

Łączność WiFi i Ethernet, kontrola zdalna i SyncService

Dane (takie jak biblioteki referencyjne i wyniki) mogą być szybko i niezawodnie przesyłane między BRAVO a komputerem PC za pomocą sieci Wi-Fi lub Ethernet. Opcjonalna stacja dokująca umożliwia, oprócz połączenia Ethernet, jednoczesne ładowanie urządzenia lub zapasowej baterii i zapewnia możliwość przechowywania codziennej próbki referencyjnej testu PQ (polistyren) i jednej końcówki pomiarowej.

Dzięki oprogramowaniu OPUS BRAVO może być łatwo obsługiwany jako system stacjonarny z regulowanymi parametrami pomiarowymi.

Usługa BRAVO SyncService umożliwia automatyczny transfer danych dla wszystkich zapisów elektronicznych, w tym ścieżek audytu i pomiarów z systemu BRAVO do bezpiecznej lokalizacji.

 

Zgodność z przepisami farmaceutycznymi - zawsze na bieżąco! (np. 21 CFR Part 11, Data Integrity, USP, Ph. Eur.)

Wysokowydajne systemy Bruker oferują aktualne rozwiązania zgodne z najnowszymi przepisami farmaceutycznymi. Niezależnie od tego, czy są to testy wydajności, czy testy walidacyjne, wszystkie dane są gromadzone zgodnie z wzorcami USP i Ph. Eur. oraz cGMP, w tym 21 CFR i Data Integrity. Wszystkie testy walidacyjne systemu są wspierane przez kompleksową dokumentację walidacyjną, w tym formularze testowe dla IQ, OQ i PQ.

BRAVO

Wszechstronny, a jednocześnie tak prosty

Będąc ręcznym spektrometrem Ramana do szerokiego zakresu zastosowań, wspieranym przez dużą pulę bibliotek widmowych, BRAVO jest zawsze gotowy do użycia i imponuje wyjątkową wszechstronnością oraz wygodną i prostą obsługą.

Spektroskopia Ramana idealnie nadaje się do weryfikacji materiałów i identyfikacji nieznanych substancji. BRAVO oferuje możliwość pomiaru materiałów przez (pół)przezroczyste opakowania, np. folie i szkło, co umożliwia skuteczną kontrolę jakości surowców i zapewnia dodatkową wartość w przypadku bezdotykowej analizy wrażliwych materiałów. Adaptacja BRAVO do butelek gwarantuje łatwy przepływ pracy dla pomiarów przez szklane butelki o różnych rozmiarach (w tym butelki bursztynowe!).

 

Farmacja

BRAVO jest przeznaczony do kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym, wspierając wydajną rutynę pracy i oferując pełną zgodność z najnowszymi wymaganiami farmaceutycznymi. Bruker zapewnia kompleksowy pakiet kwalifikacji i walidacji BRAVO w połączeniu z potężnym oprogramowaniem OPUS, oferującym wszystkie niezbędne narzędzia do kwalifikacji i obsługi BRAVO w regulowanym środowisku przemysłu farmaceutycznego.

 

Narkotyki

Jednym z najczęstszych zastosowań jest identyfikacja narkotyków lub innych niebezpiecznych substancji. Obiekty na całym świecie wykorzystują interfejs BRAVO ID do badań nielegalnych substancji i wykrywania narkotyków, wspierany przez bibliotekę TicTac Raman Drug Library. Biblioteka ta jest często aktualizowana, aby zapewnić aktualność w zakresie identyfikacji nowych narkotyków.

 

Sztuka i renowacja

W dziedzinie sztuki i renowacji wyzwaniem może być na przykład analiza dzieł sztuki w sposób nieniszczący i bez bezpośredniego kontaktu. BRAVO oferuje odpowiednie rozwiązanie do identyfikacji pigmentów, minerałów i kamieni szlachetnych w celu renowacji obiektów lub wykrywania falsyfikatów. Dzięki rozszerzeniu zakresu spektralnego do 170 cm-1 można analizować szerszy zakres pigmentów. Gdy pozycjonowanie ma kluczowe znaczenie dla analizy obiektu, instrument można zamontować na adapterze BRAVO do montażu na statywie.

 

Laboratorium / R&D

Oprócz tego, że BRAVO jest urządzeniem podręcznym, ma sprawdzoną wydajność laboratoryjną z opcją zdalnej obsługi za pośrednictwem stacji dokującej lub WiFi. Niezrównane możliwości BRAVO w połączeniu z oprogramowaniem do spektroskopii OPUS umożliwiają wykorzystanie go w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach, takich jak laboratoria R&D.

BRAVO

Adaptacje pomiarowe

Jako niezwykle wszechstronne urządzenie, BRAVO oferuje różne akcesoria dostosowane do różnych zastosowań. Końcówka do pomiarów przez worki i końcówka do pomiarów we fiolkach do badan przez (pół)przezroczyste opakowania, np. folie i szklane fiolki, wchodzą w zakres standardowego pakietu BRAVO. Dostępne są również inne akcesoria pomiarowe zaprojektowane do konkretnych zastosowań (patrz lista poniżej), a także niestandardowe adaptacje. Po więcej informacji skontaktuj się z nami.

Końcówka do pomiarów przez worki (Standard)

do pomiarów przez opakowania foliowe i ciała stałe w bezpośrednim kontakcie.

Końcówka do pomiarów we fiolkach (Standard)

do pomiarów przez fiolki.

Osłona

od ograniczeni zewnętrznego promieniowania

Końcówka ze zmiennym focusem

do pomiarów w trybie bezdotykowym lub przez grubszy materiał opakowaniowy.

Końcówka magentyczna

do pomiarów tabeletek i małych ilości materiałów

Adaptacja do butelek

do pomiarów rutynowych przez butelki o różnych rozmiarach.

Materiały dodatkowe - RAMAN

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach dla spektrosokpii Raman, pobierając dostępne materiały.