Ręczny spektrometr Raman

BRAVO

Cechy charakterystyczne

Bravo

Funkcje

Wyjątkowa wydajność i konstrukcja, intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany przez duży ekran dotykowy - BRAVO to dedykowany ręczny spektrometr Raman, które maksymalnie przyspiesza identyfikację surowców.

  • SSETM - opatentowane wygaszenie fluorescencji
  • Wzbudzenie Duo LASERTM
  • IntelliTipTM - automatyczne rozpoznawanie końcówek pomiarowych
  • Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego 
  • Automatyczne raportowanie serii
  • Wbudowana kalibracja liczby falowej
  • Solidna i precyzyjna optyka
  • Bezprzewodowa wymiana danych
  • Spełnia wymagania 21 CFR Part 11

BRAVO umożliwia weryfikację surowców przy użyciu spektroskopii Raman nawet niedoświadczonym użytkownikom. Dotykając ikon na dużym ekranie dotykowym wykonujemy pomiar w ciągu kilku sekund. Dodatkowo interfejs użytkownika obsługiwany jest w 17 różnych językach.

Ręczny spektrometr Raman BRAVO został wyróżniony nagrodą Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk na Eurolab 2018.

Aplikacje

Bravo

Zastosowanie

Ręczne spektrometry Raman stanowią obecnie cenne narzędzia analityczne, które pozwalają na analizę różnorodnych substancji poza laboratorium.

Przykładowo w przypadku kontroli jakości surowców, ręczne przyrządy umożliwiają najbardziej efektywne zwalnianie materiałów, co jest szczególnie ważne w przemyśle farmaceutycznym, gdzie wymagana jest w 100% wiarygodna kontrola.

Ramię w ramię z ogólnym trendem miniaturyzacji, generacja inteligentnych urządzeń ewoluuje bez strat na wydajności. BRAVO jest to podręczny spektrometr o właściwościach urządzeń stacjonarnych. Niezrównane możliwości zdalnego sterowania, przekształcają BRAVO w mobilne laboratorium dla zaawansowanych zastosowań.

Dzięki selektywnym informacjom, które przechowywane są w obszernych bazach danych, spektroskopia Raman jest idealnym rozwiązaniem stosowanym w identyfikacji nieznanych materiałów. Możliwość pomiaru przez przezroczyste opakowania pozwala na identyfikacje potencjalnie szkodliwych substancji. Jednym z najczęstszych zastosowań jest identyfikacja narkotyków lub innych niebezpiecznych substancji w dziedzinie kryminalistyki.

Specyfikacje

Bravo

Specyfikacja

SSETM - opatentowana metoda wygaszania fluorescencji

W wielu przypadkach weryfikacja surowców za pomocą spektroskopii Raman jest niemożliwa z powodu fluorescencji. BRAVO używa SSETM (Sequentially Shifted Excitation), opatentowanej metody wygaszania fluorescencji, który umożliwia pomiar znacznie szerszej gamy surowców za pomocą ręcznych systemów Raman, niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Wzbudzenie Duo LASERTM 

Wzbudzenie Duo LASERTM zapewnia najwyższą czułość w całym zakresie spektralnym, a zatem gwarantuje maksymalnie jednoznaczną weryfikację.

 

IntelliTipTM - automatyczne rozpoznawanie końcówek pomiarowych

Niezależnie od tego, czy wybierzesz końcówkę do pomiaru próbek w fiolkach, czy przez opakowanie BRAVO IntelliTipTM zapisze tę informacje w wynikach. Wiemy, że nie ma miejsca na pomyłki, dlatego IntellitipTM gwarantuje, że dla zdefiniowanego surowca BRAVO doradzi, którą końcówkę należy zastosować.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

Od samego momentu zalogowania operator prowadzony jest przez niezwykle intuicyjne oprogramowanie poprzez proste operacje na ekranie dotykowym. Na każdym kroku wyświetlane są dostępne opcje, a wyniki są wyraźnie widoczne i prezentowane w graficznym interfejsie użytkownika. Na żądanie, można uzyskać dodatkowe informacje przy pomocy różnych narzędzi analitycznych.

Automatyczne skanowanie serii

Automatyczny tryb skanowania serii dostępny w BRAVO umożliwia analizę tego samego surowca dostarczanego w większej ilości przy minimalnych wymaganiach użytkownika. Co najważniejsze umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy seriami różnych surowców.

Wbudowana kalibracja liczby falowej

Automatyczna kalibracja liczby falowej w BRAVO zapewnia wysoce powtarzalne pomiary w połączeniu z niezrównaną dokładnością liczby falowej dla instrumentów dyspersyjnych, co jest kluczowe dla identyfikacji surowców w  środowiskach walidowanych.

Ustawienia rodzaju materiału, metody i biblioteki

Widma pojedynczego surowca mierzonego w różnych opakowaniach można przechowywać oddzielnie w jednej kompleksowej metodzie. Wszystkie metody przechowywane są w bibliotece, którą można sprawdzić pod kątem spójności i podpisać. Budowanie biblioteki jest proste i nieczasochłonne. Czas pozyskiwania widm materiałów tworzących biblioteki jest identyczny z czasem weryfikacji w standardowym trybie pomiaru.

Bezprzewodowa wymiana danych

Wszystkie dane, takie jak biblioteki i wyniki mogą być przesyłane szybko i niezawodnie między BRAVO a komputerem przy użyciu WLAN. Ustawienia sieci WLAN można skonfigurować w menu oprgoramowania BRAVO, a w razie potrzeby sieć może zostać wyłączona.

Stacja dokująca

Opcjonalnie dostępna stacja dokująca umożliwia ładowanie BRAVO oraz służy jako miejsce przechowywania codziennie używanego wzorca (polistyrenu) i jednej końcówki pomiarowej. Pozwala ona także na przesyłanie danych pomiędzy BRAVO i komputerem PC w przypadku wyłączenia łączności bezprzewodowe.

 

Więcej informacji

Materiały dodatkowe - RAMAN

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach dla spektrosokpii Raman, pobierając dostępne materiały.