Analizatory mleka i produktów mleczarskich

Analizatory produktów mleczarskich

Analizatory mleka i produktów mleczarskich

Bruker oferuje wysokiej jakości i precyzyjne analizatory mleka i produktów mleczarskich w celu standaryzacji rutynowego procesu produkcji mleka. Nasze przyrządy analityczne umożliwiają poprawę kontroli jakości mleka, a także weryfikację produktów końcowych w celu zwiększenia wydajności produkcji.

MIRA umożliwia analizę ważnych parametrów takich jak tłuszcz, białko, całkowita zawartość ciał stałych i laktoza w ciągu kilku sekund. Dzięki temu użytkownik może natychmiastowo zoptymalizować proces. Wysokociśnieniowy homogenizator umożliwia równomiernie homogenizowane próbki, zapewniając wysoką powtarzalność i dokładność. Opcjonalnie analizator mleka MIRA może być wykorzystany do pomiaru temperatury zamarzania.

GLOBULYSER do badania wydajności homogenizatora jest łatwym w użyciu "samodzielnym" analizatorem do oznaczania średniej wielkości kuleczek tłuszczu w mleku i płynnych produktach mlecznych, a także w rozpuszcznym mleku w proszku. 

Analizator produktów mlecznych MPA II jest prawdziwym liderem wśród analizatorów nabiału. Może być wyposażony do obsługi i pomiaru różnych rodzajów próbek w optymalny sposób. Tylko jeden instrument może zapewnić szybką kontrolę jakości materiałów płynnych, stałych i podobnych do pasty o dowolnej konsystencji. Wszystkie odpowiednie parametry jakości mogą być analizowane ekonomicznie za pomocą NIR, zapewniając szybką kontrolę jakości.