Sprzężenie FT-IR, EGA (analiza wydzielanych gazów)

TG FT-IR

Analiza termiczna to idealne narzędzie do charakteryzacji substancji organicznych i nieorganicznych w postaci stałej i ciekłej. Przejścia termodynamiczne, stabilność termiczna, rozkład i reakcje chemiczne mogą być wykrywane i oznaczane ilościowo z dużą dokładnością w szerokim zakresie temperatury.

Identyfikacja gazów wydzielanych bezpośrednio z próbki lub podczas obróbki termicznej nie jest możliwa tylko przy wykorzystaniu analizy termicznej, ale wymaga połączenia z metodą spektroskopową taką jak spektroskopia podczerwieni FTIR.

Spektroskopia IR to klasyczna technika, która zależy od interakcji promieniowania podczerwonego z drganiami momentów dipolowych cząsteczek. Jej wynikiem jest, z wyłączeniem dwuatomowych molekuł homonuklearnych i gazów szlachetnych, charakterystyczne widmo dla każdej substancji.

To połączenie tworzy technikę analityczną, która łączy możliwości analizy ilościowej TG z identyfikacją za pomocą spektroskopii FTIR.

Trzy podłączenia FT-IR do TG:

  • Sprzężenie z zewnętrzną celą gazową za pośrednictwem linii transferowej pozostawiające pełną funkcjonalność spektrometru FT-IR.
  • Sprzężenie z wewnętrzną celą gazową za pośrednictwem linii transferowej.
  • Bezpośrednie sprzężenie PERSEUS® bez linii transferowej.

Sprzężenie zewnętrzne

Moduł zewnętrzny z dodatkowym detektorem - pracującym w temperaturze pokojowej DLaTGS lub wysokoczułym detektorem MCT chłodzonym ciekłym azotem. Prosty sterowany komputerowo przełącznik umożliwia ustawienie pomiarów w komorze pomiarowej lub rozpoczęcie analiz TG-FTIR.

 

Sprzężenie wewnętrzne

Czułość wykrywania związków jest zgodna z prawem Beer'a. Zależy od długości celi gazowej, stężenia i zdolności absorpcyjnych badanej molekuły. Zdolność absorpcyjna jest stała i nie zależna od parametrów pomiaru. Im dłuższa jest droga optyczna tym więcej molekuł przemierza celę w danym czasie. Z drugiej strony, stężenie gazu jest związane z objętością celi gazowej oraz ilości wymaganej próbki. Im mniejsza objętość, tym większe stężenie wydzielanych gazów.

 

Sprzężenie PERSEUS

PERSEUS® to nazwa dla połączenia kompaktowego i wydajnego spektrometru FTIR ALPHA II i analizatorów termicznych NETZSCH.

Materiały dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach, pobierając dostępne materiały.