Analiza gazów FT-IR

OMEGA 5

Kompleksowe rozwiązanie do analizy gazów.

CO OTRZYMUJESZ.

OMEGA 5 została zaprojektowana do zautomatyzowanego, bardzo precyzyjnego monitorowania w czasie rzeczywistym stężeń gazów w różnych zastosowaniach. Zamknięta w 19-calowej obudowie typu rack, wyposażona jest w 5-metrową wieloodbiciową celę gazową, którą można ogrzewać do temperatury 191°C. System jest wyposażony w detektor TE-MCT do niskich granic wykrywalności i pomiarów ciągłych, ponieważ nie jest wymagany ciekły azot.

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ SPEKTRALNA.

Opcja wysokiej rozdzielczości umożliwia pomiar z rozdzielczością spektralną lepszą niż 1 cm-1 (standardowo: lepszą niż 2 cm-1). Ta zwiększona rozdzielczość spektralna okazuje się nieoceniona w wielu zastosowaniach, umożliwiając identyfikację i oznaczanie ilościowe związków gazowych, nawet w złożonych mieszaninach gazowych ze znacznym stopniem nakładania się sygnałów podczerwieni.

 

WYSOKIE CIŚNIENIE.

Opcja wysokociśnieniowa umożliwia prowadzenie pomiarów gazów pod ciśnieniem do 15 bar (standardowo do 2 bar) dla temperatur do 30°C. Opcja ta szczególnie dobrze nadaje się do wykrywania wyjątkowo niskich stężeń gazów, takich jak zanieczyszczenia, a także do wykonywania przemysłowych pomiarów online gazów w warunkach podwyższonego ciśnienia.

 

ANALIZA ILOŚCIOWA BEZ KALIBRACJI.

OMEGA 5 jest obsługiwana przez oprogramowanie do analizy gazów OPUS GA. Oprogramowanie to umożliwia analizę ilościową ponad 350 związków bez konieczności wykonywania pomiarów kalibracyjnych. Aby zapewnić dokładne oznaczenie ilościowe, ciśnienie i temperatura gazu są stale rejestrowane i uwzględniane w całym procesie analizy.

 

STABILIZOWANE TŁO H2O I CO2.

Osiągalne granice oznaczalności dla H2O i COzależą przede wszystkim od stabilności stężeń tła tych gazów. Dobrze uszczelniona i łatwa do czyszczenia komora optyczna skutecznie łagodzi wahania poziomów H2O i CO2 w tle, co skutkuje niskimi granicami oznaczalności, takimi jak 10 ppm dla H2O.

 

BRAK KONIECZNOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZEWNĘTRZNEGO GAZU DO PRZEDMUCHU.

Opcjonalna funkcja DryPathTM eliminuje nawet potrzebę stosowania zewnętrznego gazu do przedmuchu, dzięki czemu OMEGA 5 nadaje się również do zastosowań mobilnych.

SOLIDNOŚĆ.

Ustawiony na stałe interferometr RockSolidTM jest odporny na wibracje, a wydłużona żywotność źródła podczerwieni CenterGlowTM zapewnia gromadzenie danych przez wiele lat bez konserwacji.

Materiały dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszej analizie gazów i rozwiązaniach pobierając materiały dodatkowe.