Omega 5

Omega 5

Wszechstronny analizator gazów

Najważniejsze informacje

OMEGA 5

OMEGA 5 to kompaktowy analizator gazów FT-IR w w 19-calowej obudowie typu rack wyposażonej w wieloodbiciową celę gazową o długości 5m do pomiaru gazów przemysłowych. Konstrukcja celi gazowej jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej przepuszczalności optycznej, aby umożliwić analizę ilościową związków gazowych nawet w bardzo niskich stężeniach, w zakresie ppb.

OMEGA 5 jest przeznaczona do automatycznego, precyzyjnego monitorowania w czasie rzeczywistym stężeń gazów w wielu różnych zastosowaniach. Całkowity koszt eksploatacji i konserwacji jest niski ze względu na trwałość elementów, takich jak interferometr, źródło podczerwieni czy laser diodowy.

Cechy

  • System do analizy gazów w 19-calowej obudowie typu rack z 5m wieloodbiciową celą gazową
  • Rozdzielczość spektralna: lepsza niż 2 cm-1 (opcjonalnie: lepsza niż 1 cm-1)
  • Detektor chłodzony termoelektrycznie dla wysokiej czułości bez potrzeby stosowania ciekłego azotu
  • Niklowana cela gazowa i lustra pokryte złotem umożliwiają pomiar nawet korozyjnych gazów
  • Uwzględnia zmienne ciśnienie i temperaturę gazu za pomocą czujników zawartych wewnątrz celi gazowej
  • Uszczelniona i przedmuchiwana optyka
  • Opcja DryPathTM: umożliwia pomiar wody i dwutlenku węgla w niskich stężeniach bez konieczności zewnętrznego zasilania gazem przedmuchowym

W pełni zautomatyzowana identyfikacja i analiza ilościowa

Z przeprowadzonych pomiarów stężenia gazów obliczane są automatycznie za pomocą nieliniowej procedur przez oprogramowanie OPUS GA, bez konieczności kalibracji gazu i zaawansowanej wiedzy. Przy analizie brana pod uwagę jest temperatura i ciśnienie gazów oraz wpływ gazów interferujących.

Więcej informacji

Gas Analytics Literature Room

Learn more about our gas analysis systems and solutions by downloading related literature.