Oprogramowanie do analizy gazów

OPUS GA

Analiza gazów tak prosta, jak to tylko możliwe.

ŁATWE W UŻYCIU.

OPUS GA posiada łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika do sterowania analizatorami gazów MATRIX-MG i OMEGA 5. Użytkownik może przeprowadzić szybką, ciągłą i w pełni zautomatyzowaną identyfikację i kwantyfikację składu gazu przy minimalnym wysiłku szkoleniowym. Specjalistyczna wiedza z zakresu spektroskopii nie jest wymagana.

 

DOKŁADNE.

Kwantyfikacja związków gazowych opiera się na unikalnym algorytmie dopasowania nieliniowego, który dopasowuje widmo referencyjne związku docelowego do zmierzonego widma. Algorytm ten pozwala na dokładne wykrywanie i kwantyfikację związków nawet w obecności wysokich stężeń zakłócających związków gazowych, które są również uwzględniane w procedurze dopasowania. Procedura analizy uwzględnia wpływ zmiennej temperatury i ciśnienia gazu.

 

INTEGROWALNE.

OPUS GA można zintegrować z systemem sterowania procesem za pomocą modułu Modbus TCP/RTU. Dodatkowo dostępne jest wyjście analogowe i interfejs sieciowy do przesyłania wyników analizy i statusu pomiaru. Dane z urządzeń zewnętrznych, takich jak czujniki O2 lub H2, mogą być wyświetlane w OPUS GA za pośrednictwem wejść analogowych.

 

ELASTYCZNE.

Dzięki dostępnej ilościowej bibliotece gazów, OPUS GA pozwala na identyfikację i kwantyfikację ponad 350 związków gazowych bez konieczności wykonywania pomiarów kalibracyjnych. Dodanie nowej metody kwantyfikacji dla dodatkowego związku zajmuje tylko kilka kliknięć w OPUS GA. Poza tym, poszczególne widma referencyjne mogą być mierzone i dodawane do istniejącej biblioteki. W dowolnym momencie istniejące pomiary można ponownie przeanalizować w oparciu o zaktualizowaną bibliotekę lub zmodyfikowane metody kwantyfikacji bez konieczności ponownego wykonywania pomiarów.

 

PREDYKTYCZNE.

Zaawansowane narzędzie symulacyjne w oprogramowaniu OPUS GA umożliwia szczegółowe symulacje widm mieszanin gazowych z uwzględnieniem zmiennych stężeń gazu. Widma są symulowane w rzeczywistych warunkach środowiskowych, takich jak temperatura, ciśnienie i rozdzielczość spektralna. Metody kwantyfikacji można łatwo zdefiniować za pomocą tych symulacji, ponieważ pokazane są widma analitu i związków zakłócających. Ponieważ dopasowanie jest używane do kwantyfikacji, sygnatury IR nieoczekiwanych gatunków gazu są bezpośrednio widoczne.

 

Okno serii czasowych (u góry) wyświetla stężenie wybranych związków gazowych w funkcji czasu. W oknie analizy widmowej (na dole) można szczegółowo zbadać zmierzone widma. Zmierzone widmo (niebieski), dopasowanie (pomarańczowy) i udział gazu docelowego N2O (zielony) w ogólnym widmie są pokazane w wybranym obszarze widmowym. Uzyskano doskonałą zgodność między zmierzonym widmem a dopasowaniem.
Narzędzie symulacyjne może być używane do wizualizacji widm IR mieszanin gazów w celu zdefiniowania lub modyfikacji metod kwantyfikacji. Widma wszystkich związków wchodzących w skład spektralnej bazy danych (ponad 350) mogą być symulowane z uwzględnieniem stężenia, temperatury, ciśnienia i rozdzielczości spektralnej.