Opus GA Oprogramowanie do analizy gazów

OPUS GA

Oprogramowanie do analizy gazów
OPUS GA Banner

Najważniejsze informacje

Oprogramowanie OPUS GA

Oprogramowanie OPUS GA (OPUS Gas Analysis) pozwala na identyfikację i analizę ilościową związków gazowych w sposób ciągły i w pełni zautomatyzowany, bez konieczności kalibracji gazu lub posiadania zaawansowanej wiedzy. Główne cechy OPUS GA to:

Elastyczne.

Dzięki dostępnej bibliotece ilościowej gazu OPUS GA umożliwia identyfikację i kwantyfikację ponad 300 związków gazowych bez konieczności kalibracji. Poza tym OPUS GA udostępnia interfejs do pomiaru poszczególnych widm referencyjnych i dodawania ich do istniejącej biblioteki. W dowolnym momencie istniejące pomiary mogą być analizowane na podstawie zaktualizowanej biblioteki widm referencyjnych bez konieczności ponownego uruchomienia pomiaru. Dla użytkownika eksperta zmierzone widma gazu można szczegółowo zbadać w OPUS GA.

Dokładne.

Kwantyfikacja związków gazowych opiera się na unikalnym nieliniowym algorytmie dopasowania, który pasuje do widma odniesienia do pomiaru. Algorytm pozwala na dokładne wykrywanie i kwantyfikację związków nawet w obecności kolidujących związków gazowych, które są zawarte w procedurze montażu. Wpływ różnych temperatur i ciśnień gazu jest brany pod uwagę w procedurze analizy.

Przewidywanie.

OPUS GA pozwala użytkownikowi symulować widma oparte na widma referencyjnym o wysokiej rozdzielczości dowolnego związku gazowego istniejącego w bibliotece spektralnych. Widma są symulowane w rzeczywistych warunkach środowiskowych, takich jak temperatura, ciśnienie i rozdzielczość spektralna spektrometru. Moduł symulacyjny ułatwia identyfikację nieznanych związków w mieszaninie gazów.

ŁATWY W UŻYCIU.

OPUS GA ustanawia łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika do sterowania analizatorami gazu MATRIX-MG i OMEGA 5. Użytkownik może przeprowadzić szybką, ciągłą i w pełni zautomatyzowaną identyfikację i kwantyfikację składu gazu przy minimalnym wysiłku szkoleniowym. Wiedza ekspercka w spektroskopii nie jest wymagana.

Pakiet oprogramowania OPUS GA do automatycznej identyfikacji i kwantyfikacji związków gazowych: Przedział czasowy wyświetla stężenie wybranych związków gazowych w mieszaninie gazów jako funkcję czasu.
Pomiar (niebieski) i dopasowany (pomarańczowy) w celu określenia ilościowego ilości tlenku węgla. Ponadto wkład zakłócającego dwutlenku węgla i podtlenku azotu jest brany pod uwagę w procedurze montażu, tak że pomiar i wynik procedury montażu wykazują doskonałą zgodę.