Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pobierz

Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pobierz

Witamy w naszej strefie pobierania: tutaj znajduje się kilka plików do pobrania związanych z OPUS oraz spektroskopią IR, NIR i Raman.

  • Przeglądarka OPUS: OPUS Viewer to darmowy program za pomocą, którego można otwierać wszystkie rodzaje plików OPUS, JCAMP-DX i Galactic Grams, bez możliwości przetwarzanie i ewaluacji danych. Pozwala na wyświetlanie danych spektralnych (widma, interferogramy itp.), a także innych danych zapisanych razem z widmem, takich jak raporty z wynikami ewaluacji, parametry pomiarowe, ścieżki audytu, podpisy itp. Nie jest wymagany instalator ani program instalacyjny. Wystarczy rozpakować zawartość archiwum zip do wybranego katalogu, a następnie bezpośrednio uruchomić plik Opus.exe. WAŻNE: Jeśli na tym samym komputerze zainstalowano pełną wersje oprogramowania OPUS, nie należy instalować OPUS Viewer.
  • OPUS dla systemu Linux: bezpłatna wersja beta z dość ograniczoną funkcjonalnością. Użyj go za darmo do ewaluacji, ale także na własne ryzyko. Brak wsparcia ze strony Bruker Optics.
  • Przewodnik spektroskopii podczerwieni: przewodnik po spektroskopii w podczerwieni to obszerny zbiór przydatnych informacji i tabel dla wszystkich związanych ze spektroskopią IR.

  • Raportowanie błędów OPUS: jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub błędy z OPUS, zgłoś je piszący na oficjalny adres e-mail - opusbugs@bruker.com. W przypadku bardziej złożonych problemów przygotowaliśmy kilka wskazówek i instrukcji dotyczących gromadzenia i zgłaszania informacji, które naprawdę pomagają nam lokalizować i naprawiać możliwe problemy.

 

  • Umowa licencyjna użytkownika końcowego OPUS: