Spektroskopia Raman

Spektrometry Raman

Bruker Optics oferuje wysokiej rozdzielczości, wysokiej wydajności spektrometry Raman dla rozwiązań analitycznych i badawczych.

Spektroskopia Raman

Bruker Optics oferuje wysokiej rozdzielczości, wysokowydajne spektrometry Raman i mikroskopy do rozwiązań analitycznych i badawczych.

Opatentowana SSE łagodzenia fluorescencji

Aktywne łagodzenie fluorescencji Sekwencyjnie przesunięte Wzbudzenie SSETM umożliwia dostęp do najbardziej kompleksowych informacji spektralnych w obecności wysokiej fluorescencji. Zwiększa to możliwości najbardziej wszechstronnego ręcznego analizatora Raman BRAVO pod względem przydatności materiału.