System zdalnego wykrywania obrazowania

HI 90

Funkcje

System teledekcji z obrazowaniem

HI 90

Hiperspektralny system obrazowania HI 90 firmy Bruker to system teledetekcji z obrazowaniem oparty na połączeniu interferometru Michelsona i detektora ogniskowej matrycy. Każdy piksel rejestruje interferogram z odpowiedniego pola widzenia. Widmo uzyskuje się przez transformację fouriera i zawiera ono sygnaturę w podczerwieni danej sceny. System umożliwia identyfikację, analizę ilościową i wizualizację potencjalnie niebezpiecznych gazów z dużych odległości.

Głównym obszarem zastosowań HI 90 jest bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku uwolnienia niebezpiecznych związków do atmosfery, na przykład w przypadku ataku terrorystycznego lub wypadku chemicznego, służby ratownicze wymagają natychmiastowego uzyskania informacji o uwolnionych związkach w celu podjęcia odpowiednich działań dla ochrony pracowników, mieszkańców i środowiska. HI 90 umożliwia identyfikację i wizualizację niebezpiecznych chmur w atmosferze z dużej odległości kilku kilometrów (wykrywanie stand-off). Obraz chmury pozwala na ocenę wymiarów i rozproszenia. Ponadto możliwe jest zlokalizowanie źródła chmury gazowej.

 • Wysoce wydajny interferometr z lustrami płaskimi
 • Aktywne justowanie
 • Wysokowydajny detektor ogniskowej matrycy
 • Wysokiej jakości widma
 • Wysoki stosunek sygnału do szumu
 • Niskie limity detekcyjności
 • Standardowy zakres spektralny: 870 – 1400 cm-1 (inne zakresy opcjonalne)
 • Kamera video do nakładania obrazu w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzna automatyczna moduł kalibracyjny
 • Kompletny pakiet oprogramowania
 • Filtry liniowe i nieliniowe do przetwarzania obrazu hiperspektralnego
 • Automatyczna identyfikacja związków
 • kompensacja gazów atmosferycznych i interferentów
 • Obrazowanie: nakładanie obrazu video i obrazu hiperspektralnego
 • Interaktywne wyświetlanie obrazów hiperspektralnych
 • Przechowywanie wszystkich istotnych danych, w tym kompletnej dokumentacji
 • obraz sceny pomiarowej,
 • widma,
 • zidentyfikowanych związków,
 • pozycji, czasu itp.

 

Więcej informacji

Materiały dodatkowe - teledetekcja

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach do zdalnego semsingu, pobierając dostępne materiały.