Rezonans magnetyczny

Rozwiązania TD-NMR dla przemysłu

NMR domeny czasu, czy też NMR o niskiej rozdzielczości to dobrze już znany wariant NMR, opisywany skrótem TD-NMR. Metoda ta jest szeroko stosowana w kontroli i zapewnianiu jakości (KJ/ZJ), a także w badaniach i rozwoju.

NMR domeny czasu, czy też NMR o niskiej rozdzielczości to dobrze już znany wariant NMR, opisywany skrótem TD-NMR. Metoda ta jest szeroko stosowana w kontroli i zapewnianiu jakości (KJ/ZJ), a także w badaniach i rozwoju.  Firma Bruker oferuje system stacjonarny NMR do różnych zastosowań.

Zastosowania TD-NMR obejmują wszystkie rodzaje gałęzi przemysłu, od żywności, takich jak analiza zawartości tłuszczu stałego (SFC) i analizy nasion oleistych, poprzez przemysł chemiczny i polimerowy, aż po przemysł medyczny i farmaceutyczny (badania nad otyłością i środki kontrastowe MRI).

More Information

Did you Know MR offers End-to-End Coverage of Industrial Value and Supply Chains?
Did you Know MR is Effective & Efficient in Assessing Microrheological Properties of Crude Oil?

Labscape

Service & Life Cycle Support for Magnetic Resonance and Preclinical Imaging

Bruker’s commitment to provide customers with unparalleled help throughout the buying cycle, from initial inquiry to evaluation, installation, and the lifetime of the instrument is now characterized by the LabScape service concept.

LabScape Maintenance Agreements, On-Site On-Demand and Enhance Your Lab are designed to offer a new approach to maintenance and service for the modern laboratory