Key Visual MBT Header 960x420

System MALDI Biotyper CA

Zatwierdzone przez FDAw Stanach Zjednoczonych w celu identyfikacji kolonii drobnoustrojów hodowanych z materiału ludzkiego

System MALDI Biotyper CA uzyskał zezwolenie USA FDA na podstawie sekcji 510(k) w celu identyfikacji bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, bakterii beztlenowych i drożdży hodowanych z próbek ludzkich. System MALDI Biotyper CA jest jakościowym urządzeniem diagnostycznym in vitro przeznaczonym do stosowania w połączeniu z innymi wynikami klinicznymi i laboratoryjnymi w celu wspomagania diagnozy infekcji bakteryjnych i grzybiczych.

Najlepsza technologia od ekspertów w dziedzinie spektrometrii mas

Będąc liderem w technologii MALDI-TOF, bardzo ważne jest, aby firma Bruker zaprojektowała solidne, kompaktowe i wydajne platformy przeznaczone do szerokiego i rutynowego użytkowania w laboratorium mikrobiologicznym.

Firma Bruker oferuje system MALDI Biotyper CA z mikrobiologicznym spektrometrem masowym microflex™ LT/SH MALDI-TOF z laserem N2 zapewniającym częstotliwość powtarzania 60Hz lub zaawansowany Microflex™ LT/SH smart z wykorzystaniem opatentowanej technologii laserowej półprzewodnikowej smartbeam™ zapewniającej częstotliwość powtarzania 200Hz.

 

 

Prawdziwe rozwiązanie nastolikowe

MALDI Biotyper to cichy system operacyjny o niskiej wadze, wymagający mniej niż 3 stopy powierzchni blatu, spełniający wymagania laboratoryjne dla kompaktowych rozwiązań systemowych.

Łatwość w użyciu

Intuicyjne oprogramowanie WhisperMode™ zapewnia ciche i przyjemne działanie.

Wysoka czułość

Rozdzielczość i czułość spektrometrów są dostosowane do potrzeb mikrobiologów. Dzięki najbardziej czułej technologii wykrywacza (FlashDetector™) użytkownicy mogą korzystać z tej samej technologii o wysokich osiągach, co duże aparaty badawcze bez potrzeby stosowania długich i nieporęcznych urządzeń do pomiaru odległości.

Szybki turn-around-time (TAT)

Systemy MALDI Biotyper oferują najwyższą wydajność w testach mikrobiologicznych MALDI-TOF.

Wysoki poziom dokładności

Większa niż 98 procent dokładność w porównaniu do metody referencyjnej sekwencjonowania 16S RNA w badaniu klinicznym prowadzonym w wielu miejscach.

Wysoce powtarzalne wyniki – pomiędzy uruchomieniami

Szybkie i proste sprawdzenie jakości Bacterial Test Standard (BTS) przeprowadzane przed każdym testem zapewnia najwyższy standard odtwarzalności.

Ciągła praca

Samoczyszczące źródło jonów MALDI PerpetualTM zapewnia stałą wysoką wydajność przy zminimalizowanych wymaganiach konserwacyjnych. Czyszczenie źródła za pomocą oddzielnego lasera IR odbywa się z łatwością pod kontrolą operatora.

Koncepcja otwartej mikrobiologii

Otwarty system o sprawdzonej łączności z szeroką gamą urządzeń laboratoryjnych.

Znaczna redukcja kosztów

Badania pokazują, że koszty MALDI Biotyper są aż o 80 procent niższe niż w przypadku użycia konwencjonalnych metod mikrobiologicznych.