solarix low

Petroleomika

W dziedzinie petroleomiki badacze stają przed wyzwaniem analizy bardzo złożonych mieszanin związków organicznych z różnymi składami związków i strukturami chemicznymi. Ważnym zadaniem analitycznym w przemyśle naftowym jest szybka identyfikacja związków z ropy naftowej, a także frakcji oleju SARA, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do szkody. W tej dziedzinie istotna jest analiza asfaltenów na poziomie molekularnym. Szczegółowe i ilościowe informacje o złożonych typach węglowodorów, a także o związkach polarnych, są bardzo interesujące z punktu widzenia molekularnego zarządzania procesem rafinacji.

Te złożone mieszaniny dziesiątek tysięcy różnych związków nie mogą być rozdzielone klasyczną chromatografią cieczową, elektroforezą kapilarną lub innymi metodami rozdziału. Dlatego tylko spektrometria masowa FTICR o zdolności rozdzielczej większej niż 600000 może zapewnić ten rozdział w masie. Jeszcze większą rozdzielczość masy, powyżej miliona można osiągnąć przez ciągłą akumulację selektywnego jonu (CASI).
 
Kompletne oprzyrządowanie do aplikacji petroleomiki dostępne jest w firmie Bruker

  • Spektrometr masowy FTMS z ESI-, źródłem APCI
  • Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania danych (DataAnalysis)
petroleomics compound class spetroleomics dbe
DBE (double bond equivalents)