Nasza długofalowa strategia zrównoważonego rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bruker Corporation’s ESG report 2023 reflects our culture of incorporating sustainability principles across its global operations.

With a truly global presence, we are committed to reducing our environmental impact, promoting social responsibility, and exercising high standards of corporate governance.
The report presents a detailed analysis of Bruker’s sustainability performance across key elements of ESG, climate impact, diversity and inclusion, ethical practices, and community engagement.

PURPOSEFUL INNOVATION DRIVING BREAKTHROUGH DISCOVERIES FOR A MORE SUSTAINABLE FUTURE

Our Sustainability Strategy

Our core mission has long been to develop instruments and solutions that unlock the mysteries of cell and disease biology and enable advancements in human health and the health of our broader ecosystem. Whether for developing lifesaving medicines, battery technology for electric vehicles, or assuring the purity of our food, researchers increasingly rely on our innovations as their tools of discovery.

Our commitment to sustainability starts with a deep commitment to the academic research and business community to drive purposeful innovation to enable new discoveries that support a more sustainable future.

Based on an initial materiality assessment in 2022, we have identified key focal points and metrics designed to assess our current standing and progress in each area of sustainability. The assessment gathers input from representatives from our executive management team, all of our business groups, our compliance and human resource teams. In addition, we discuss factors with suppliers, customers, investors, and our Board of Directors. This process is supported by an external advisor to provide an independent perspective.

We regularly review our materiality assessment and update it as necessary to ensure the focus of our reporting. The identified topics are each accompanied by one or more key performance indicators to be measured over time.

SUPPORT A MORE SUSTAINABLE FUTURE

Innovation Driving Sustainability

Bruker’s innovative technologies and solutions support scientists and businesses around the world to explore, understand, and improve the world in which we live. Our innovative spirit drives solutions intended to address environmental challenges, improve recycling, advance research discovery, identify hazardous and harmful materials in the environment, and keep our foods and environment safe. We are proud to support a more sustainable future.

Whistleblowing and Reporting Channels

Bruker Integrity Line

Bruker employees and external whistleblowers (e.g., direct and indirect suppliers, customers and other third parties) can report possible compliance violations, including potential human rights and environmental violations, within the company or its supply chain anonymously and confidentially via the Bruker Integrity Line.

The Bruker Integrity Line is available 24/7 in a total of 12 languages. Reports can be submitted by phone via local, toll numbers in 27 countries or by online submission in all countries worldwide.

The Bruker Integrity Line serves as the complaints procedure in accordance with the German Supply Chain Due Diligence Act (“Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” or “LkSG”).

Tworząc pionierskie techniki zaawansowanej analityki, wspieramy na całym świecie naukowców pracujących nad poprawą jakości życia i ochroną środowiska. Nasza firma działa na rzecz poprawy wydajności energetycznej i surowcowej, zrównoważonych środowiskowo produktów przez cały okres ich eksploatacji, redukcji hałasu i emisji, na rzecz bezpieczeństwa i niezawodności. To właśnie czynimy od ponad 50 lat.

Nasze produkty

Innowacyjność i etyczna postawa w zgodzie z normami etycznymi to nasza misja, która przenika każde nasze działanie. Firma Bruker wspiera kreatywność i otwartość, zachęcając do innowacyjności i postępu technologicznego.  Naszym celem jest tworzenie i obsługa produktów, które zapewniają naszym klientom sukces w badania w naukach o życiu, farmaceutyce i w badaniach przemysłowych na poziomie molekularnym.

Nasze praktyki zrównoważonego działania

Firma Bruker cały czas podejmuje wysiłki na rzecz zmniejszenia generowanego przez nią śladu środowiskowego, w tym na rzecz redukcji zużycia ciekłego azotu i helu, a także na rzecz poszukiwania bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych.

Nasi ludzie

Najważniejszym walorem firmy Bruker są ludzie. Stale wspieramy rozwój naszych pracowników oferując im uczestnictwo w programach szkolenia liderów, rozwoju zawodowego, szkoleniach z zakresu różnorodności, bezpieczeństwa oraz & utrzymywania dobrej kondycji. Wspieramy innowacyjność i elastyczność środowiska pracy, w którym panuje duch współpracy, otwartości i chęć poprawy jakości życia ludzi.

Nasze społeczności

Wysiłki firmy Bruker na rzecz wzmacniania społeczności poprzez inspirowanie kolejnego pokolenia naukowców obejmują zarówno programy kształcenia laboratoryjnego studentów i absolwentów jak i wspieranie instytucji rządowych.