Kariera

Nasza kultura

Innowacyjność i etyczna postawa. Wspieranie odkryć naukowych, które zmieniają życie na lepsze na całym świecie.

Nasi pracownicy kształtują naszą kulturę.

Dzięki naszym pracownikom w firmie Bruker panuje kultura innowacyjności. Stworzyliśmy tu środowisko, w którym kwitnie kreatywność. Chcemy otwierać drzwi nowym pomysłom. Chcemy też torować drogę przyszłym odkryciom naukowym.

 

Równe szanse, inkluzywność i indywidualna odpowiedzialność leżą u podstaw naszej działalności, budując trwałą wartość dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy.

 

Nasze zaawansowane przyrządy analityczne napędzają badania naukowe w dziedzinie chorób, kwestii dotyczących środowiska naturalnego, a także poprawiają jakość życia społeczności na całym świecie.

 

Razem tworzymy lepszą przyszłość.

+8500
pracowników na całym świecie
90
zakładów w Europie, Ameryce, Azji i Oceanii
60
lat innowacyjności


Diversity is the reality, inclusion is our choice

At Bruker, we make the choice to celebrate diversity across our workforce.  It is this diversity that ignites the creativity which supports and fuels our spirit of innovation.

We are committed to creating a culture of belonging, bringing together people from different backgrounds, each with their own diverse experience and unique perspective. We believe diversity and inclusiveness open us up to new ways of thinking and helps us better understand each other and the world we serve.
 

 
Delivering sustainable value
 

Bruker culture is one of integrity, respect and trust. Our dynamic environment offers our diverse team of people the opportunity to perform to their maximum potential, creating a culture where new ideas grow and fuelling the innovation that Bruker is known for.

Equal opportunity, inclusivity and personal responsibility are at the heart of our operation, creating sustainable value for our customers, employees and shareholders. We are proud to play our part in safeguarding the future of our planet.

Budujemy trwałą wartość

Wyznacznikami kultury firmy Bruker są etyczna postawa, szacunek i zaufanie. Nasze dynamiczne środowisko daje członkom naszego różnorodnego zespołu szansę, by realizować ich pełen potencjał, tworząc kulturę, w której pączkują nowe pomysły, będące paliwem innowacyjności, z której słynie firma Bruker.

Równe szanse, inkluzywność i indywidualna odpowiedzialność leżą u podstaw naszej działalności, budując trwałą wartość dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią wysiłków na rzecz ochrony przyszłości naszej planety.