Wiarygodne potwierdzenie potencjalnie śmiercionośnych próbek

Detekcja biologiczna

System pBDi firmy Bruker wykorzystuje elektrochemiczną procedurę ELISA do wysoce czułego i w pełni zautomatyzowanego wykrywania wszelkiego rodzaju czynników biologicznych (bakterii, wirusów i toksyn). Przeciwciała unieruchomione na złotych elektrodach dołączonych do elektrod biochipa ułatwiają specyficzne wychwytywanie odpowiednich czynników biologicznych z zastosowanej próbki.

Wykrywanie uwięzionych czynników biologicznych jest realizowane poprzez pomiar prądu elektrycznego reakcji enzymatycznej redoks. Prąd koreluje z ilością docelowego związanego ze specyficznymi przeciwciałami. Do 6 czynników biologicznych można szybko wykrywać równolegle w ciągu 20 minut.