Przenośny biodetektor

pBDi

Ograniczenie zagrożeń biologicznych
pBDi

Cechy

Bruker jest uznawany za wiodącą firmę w zakresie stosowania technologii detekcji i identyfikacji w celu złagodzenia zagrożenia ze strony przypadkowego lub zamierzonego uwalniania toksycznych gazów, materiałów wybuchowych i materiałów promieniotwórczych, które mogłyby zabić lub zranić cywilów.

 

Oferujemy najszerszą gamę rozwiązań do detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz możemy pomóc w ocenie, w jaki sposób można je najlepiej wykorzystać do ochrony ludzi i mienia.

 

Opracowujemy, produkujemy i dostarczamy technologię na całym świecie dla wielu klientów i użytkowników końcowych, którzy potrzebują ochraniać ludzi i mienie.

 

Są to między innymi rządy, przedsiębiorstwa handlowe i międzynarodowe korporacje, które muszą chronić swoich pracowników i klientów przed stale rosnącym zagrożeniem terrorystycznym.

 

Bruker jest mocno zaangażowany w spełnianie potrzeb swoich klientów, stale ulepszając projekty, produkcję i dystrybucji systemów detekcji w oparciu o najlepsze technologie; dostarczając rozwiązania uważane za "złoty standard" przez ekspertów w zakresie łagodzenia zagrożeń.

Przenośny biodetektor - pBDi

Sytuacje nadzwyczajne z udziałem czynników zagrożenia biologicznego mogą wystąpić z powodu katastrofy naturalnej, zlokalizowanego wybuchu epidemii lub ogólnoświatowej epidemii (pandemii) czynnika zakaźnego, wojny lub aktów terroryzmu. Szybka i niezawodna identyfikacja czynników biozagrożenia ma ogromne znaczenie nie tylko po to, aby potwierdzić, że wystąpiło zdarzenie bioterrorystyczne, ale także dla podjęcia odpowiednich organizacyjnych i medycznych środków zaradczych.

Bruker pBDi to przenośny system detekcyjny do szybkiej i czułej identyfikacji czynników biologicznych na miejscu. Zaprojektowany do użytku przez personel nienaukowy, pBDi jest prosty w obsłudze, nawet podczas pracy w sprzęcie ochronnym, w ekstremalnych warunkach. W pełni przenośny i zasilany bateriami system pBDi może być używany w strefie gorącej. System pBDi można zintegrować z różnymi rozwiązaniami platform mobilnych, gdzie może być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania.

PBDi wykorzystuje czułą elektrochemiczną technologię biochipów do opartego na multipleksowym teście ELISA (test immunoenzymatyczny). System pBDi opiera się na technologii przenośnego detektora toksyn firmy Bruker i oferuje nowe funkcje, takie jak zabudowa w mobilnej walizce, zasilanie bateryjne, połączenie Bluetooth ze wzmocnionym tabletem oraz testy do identyfikacji bakterii, wirusów i toksyn.

Dlaczego pBDi?

 • Uniwersalne wykrywanie toksyn, bakterii i wirusów
  Bezpośrednia identyfikacja do 6 agentów w 20 minut
 • Wydajna i prosta w użyciu technologia oparta na technologii ELISA
  Osiąga optymalne wyniki przy minimalnym wysiłku
 • Oferuje czuły system dla toksyn, bakterii i wirusów
  pg/ml dla toksyn, do 103 JTK/ml dla bakterii, 104 PFU/ml dla wirusów
 • System zasilany bateryjnie ze wzmocnionym tabletem
  Przenośne rozwiązanie dla ratowników i innych aplikacji mobilnych
 • Wymagane minimalne przygotowanie próbki
  Niezwykle tolerancyjny dla zmiennych matryc próbek
 • Zautomatyzowane przetwarzanie danych i wyświetlanie oparte na "sygnalizacji świetlnej"
  Jednoznaczna interpretacja pozytywnych zdarzeń detekcji
 

Zasada działania - pBDi

Zasada wykrywania pBDi opiera się na dobrze znanej procedurze ELISA połączonej z odczytem elektrochemicznym.

Wychwytywanie przeciwciał unieruchomionych na złotych elektrodach ułatwia swoiste wiązanie odpowiednich czynników biologicznych. Wykrywanie związanych czynników jest realizowane poprzez zastosowanie koniugatu detektora-przeciwciało-enzym i pomiar prądu elektrycznego enzymatycznej reakcji redoks.

Zdarzenie detekcji jest silnie wzmacniane w tym systemie i pozwala na bardzo czułą analizę w około 20 minut. Po pierwsze, wysoki obrót reakcji enzymatycznej przyczynia się do wzmocnienia sygnału, a po drugie, procedura cykliczna reakcji redoks wbudowana w procedurę eksperymentalną, zapewnia drugie wzmocnienie sygnału.

Przebieg pracy rozpoczyna się od wymieszania próbki ciekłej lub stałej w dostarczonym buforze próbki. Zestawy testowe pBDi zawierają zoptymalizowane reagenty do wykonywania multipleksu elektrochemicznego ELISA w stabilnym, łatwym w użyciu formacie liofilizowanym. Po w pełni zautomatyzowanym pomiarze próbki oprogramowanie pBDi Control przeprowadza automatyczną analizę wyników i wskazuje wykrywanie czynnika biologicznego.

Materiały dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych detektorach i rozwiązaniach, pobierając dostępne materiały.