Akcesorium zewnętrzne

PMA50

Do pomiarów modulacji polaryzacji.

Zewnętrzny moduł PMA50 został stworzony specjalnie na potrzeby pomiarów modulacji polaryzacji. Może on zostać połączony ze spektrometrami FT-IR Bruker serii INVENIO i VERTEX. Optyka oraz komponenty elektroniczne w module PMA50 zostały zoptymalizowane dla modulacji polaryzacji. Zarówno technika liniowego dichroizmu PM-IRRAS, jak i dichroizmu kołowego, spektroskopii VCD, może być realizowana za pomocą modułu PMA50.

Najważniejszym elementem w technice modulacji polaryzacji jest modulator fotoelastyczny (PEM) o częstotliwości modulacji 42 kHz. Dzięki równoległemu 24-bitowemu dwukanałowemu kolekcjonowaniu danych, suma oraz różnica sygnałów może być zbierana szybko z wysoką czułością. Moduł PMA50 posiada krótką ścieżkę optyczną, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i wysoką stabilność.

W połączeniu z filtrami optycznymi i automatycznemym oprogramowaniem kontrolującym wewnętrzną przesłonę w spektrometrze INVENIO i VERTEX jakość sygnału może być optymalizowana w odniesieniu do zakresu spektralnego i wielkości próbki. Osiągając najwyższą wydajność w modulacji polaryzacji światło spolaryzowane jest skupiane na elemencie detektora przez obiektyw, dopuszczając tylko nie polaryzujące optycznie komponenty po polaryzacji.

 

  • Analiza (sub-)monowarstw oraz ultracienkich powłok na powierzchniach metali bez wykorzystania referencji
  • Procesy korozji
  • Eliminacja absorpcji pary wodnej
  • Charakterystyka drugorzędowej struktury białek i peptydów
  • Kontrola czystości enancjomerów
  • Dyskryminacja konformacji enancjomerów  

Materiały dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach, pobierając dostępne materiały.