Oprogramowanie spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiet OPUS: Baza danych

Pakiet OPUS

Database

Pakiet DATABASE umożliwia przechowywanie wyników ewaluacji, plików widm i parametrów pomiaru w bazie danych Microsoft SQL (Structured Query Language). W szczególności, w przypadku większych ilości widm umożliwia to sprawny i systematyczny dostęp do starych informacji o widmach według określonych kryteriów filtrowania.

Typowe kryteria filtrowania to m.in. nazwa produktu, informacje o próbie (takie jak nazwa dostawcy lub numer serii), wyniki ewaluacji lub parametry spektralne. Zestaw określonych kryteriów filtrowania jest tak zwanym zapytaniem, które może być również przechowywane, np. gdy wymagany jest okresowy dostęp do tego zestawu informacji.

Ponadto OPUS/DATABASE umożliwia wyświetlanie trendu wyników ewaluacji z maksymalnie 4 krzywymi (np. wartości predykcyjne lub średnie ruchome) na wykresie. Co więcej można wyświetlać również granice ostrzeżeń i alarmów.

Funkcje OPUS/DATABASE:

Interaktywna konfiguracja, przechowywanie i ładowanie zapytań do bazy danych.

Wczytaj, eksportuj i usuń widma z bazy danych.

Wyświetlanie trendu parametrów, takich jak wyniki ewaluacji w tym limity alarmowe i limity statystyczne lub parametry pomiarowe.

Baza danych o pojemności 4 GB w zestawie.