Oprogramowanie sieciowe

ONET

Oprogramowanie ONET

Administrowanie siecią spektrometrów

Oprogramowanie ONET to aplikacja serwerowa dostępna za pośrednictwem interfejsu internetowego opartego na przeglądarce (WebUI), umożliwiająca konfigurację, administrowanie i sterowanie siecią instrumentów FT-IR i FT-NIR z dowolnego miejsca na świecie.

Wszystkie dane zmierzone na lokalnych spektrometrach są przechowywane centralnie. Niemniej jednak wszystkie dane i wymagane pliki są nadal dostępne lokalnie, co pozwala na analizę próbek w dowolnym momencie, nawet gdy sieć jest chwilowo odłączona.

 • Efektywne wsparcie zdalne
 • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej
 • Pełna kontrola ustawień lokalnych
 • Uproszczone lokalne przepływy pracy
 • Oszczędność kosztów dzięki zapewnieniu integralności systemu

Spektroskopia FT-IR oraz FT-NIR stała się niezwykle ważna dla zadań kontroli jakości ze względu na łatwość użycia dla rutynowych operatorów. Opracowanie metod i zarządzanie dużymi zbiorami spektrometru może jednak stanowić wyzwanie. Dzięki ciągłym wymaganiom dotyczącym oszczędności kosztów, praktycznie niemożliwe jest posiadanie eksperta w dziedzinie NIR w każdym laboratorium lub miejscu produkcji. Z tego powodu niezbędna jest centralna administracja, opracowanie metod i utrzymanie systemu.

Dzięki opgramowaniu ONET wszystkie metody można centralnie skonfigurować i dostosować, zmniejszając potrzebę lokalnej wiedzy i szkoleń. Procedury i wyniki są zharmonizowane i oparte na tych samych ustawieniach i kalibracjach. Ścieżki audytu gwarantują pełną przejrzystość produktów, metod i interakcji operatora, zapewniając integralność danych przez cały czas.

Aktualizacje kalibracji można wdrażać na wszystkich instrumentach w sieci firmowej lub określone wersje można przypisać do ograniczonej liczby spektrometrów. Umożliwia to utworzenie globalnej sieci przyrządów, w której w razie potrzeby można dokonać lokalnych regulacji.

Wydajność urządzenia może być monitorowana zdalnie przez cały czas, a testy systemu mogą być definiowane i przeprowadzane zgodnie z zaplanowanymi procedurami.

Kluczowe cechy programu:

 • Globalne zarządzanie użytkownikami ONET i OPUS
 • Globalni i lokalni administratorzy ONET mogą współdzielić się odpowiedzialnością za przypisane instrumenty
 • Wersje produktów umożliwiają stopniowe dostosowanie do konkretnych lokalnych potrzeb
 • Monitorowanie lokalnego statusu i wydajności przyrządu
 • Centralne gromadzenie i dostęp do danych
 • Połączenie LIMS z centralną bazą danych
 • Pełne rejestrowanie dzienników zdarzeń dla wszystkich działań
 • 24-godzinowy limit czasu na konserwację/serwis

 

Nowości:

 • Automatyczna ochrona metody dla określonegoinstrumentu i okresu czasu
 • Zarządzanie i automatyczna instalacja aktualizacji OPUS i ONET Client za pośrednictwem ONET
 • Przypisywanie wartości referencyjnych
 • Pobieranie widma

 

Korzyści:

 • Pełna kontrola wszystkich instrumentów przez scentralizowanych specjalistów
 • Skuteczne zdalne wsparcie zmniejsza koszty podróży
 • Zharmonizowany rozwój kalibracji i centralna walidacja zapewniają wiarygodne wyniki
 • Instrumenty operacyjne nie są już zależne od lokalnej wiedzy specjalistycznej
 • Złożoność oprogramowania na poziomie przyrządów jest zmniejszona
 • Scentralizowane przechowywanie wyników umożliwia globalny wgląd w dane
 • Wykresy trendów zapewniają szybki i łatwy sposób monitorowania właściwości produktu

 

Informacje techniczne:

ONET synchronizuje lokalnie uzyskane dane przechowywane w lokalnych bazach danych z centralną bazą danych na serwerze.

 

Rozwiązanie ONET składa się z:

 • aplikacji ONET na scentralizowanym serwerze
 • scentralizowanej bazy danych SQL
 • lokalnych użytkowników ONET na PC spektrometru
 

Obsługiwane systemy spektrometrów:
MPA, MPA II, ALPHA II, TANGO, MATRIX-I, MATRIX-F (z OPUS/LAB)


Obsługiwane języki: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, japoński, polski, turecki.

Liczba klientów w sieci jest ograniczona tylko przez wydajność serwera i szybkość transferu danych sieciowych.

Wartości referencyjne można przypisywać i modyfikować w zakładce Spectra. Pobieranie widm jest również możliwe z poziomu tego okna.