Bruker
Produkty i rozwiązania
Aplikacje
Serwis
Wiadomości i wydarzenia
O nas
Kariera
Oprogramowanie sieciowe

ONET

ONET banner

Cechy charakterystyczne

Oprogramowanie ONET

Administrowanie siecią spektrometrów

Oprogramowanie ONET to aplikacja serwerowa dostępna za pośrednictwem interfejsu internetowego opartego na przeglądarce (WebUI), umożliwiająca konfigurację, administrowanie i sterowanie siecią instrumentów FT-IR i FT-NIR z dowolnego miejsca na świecie.

Wszystkie dane zmierzone na lokalnych spektrometrach są przechowywane centralnie. Niemniej jednak wszystkie dane i wymagane pliki są nadal dostępne lokalnie, co pozwala na analizę próbek w dowolnym momencie, nawet gdy sieć jest chwilowo odłączona.

 • Efektywne wsparcie zdalne
 • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej
 • Pełna kontrola ustawień lokalnych
 • Uproszczone lokalne przepływy pracy
 • Oszczędność kosztów dzięki zapewnieniu integralności systemu

Spektroskopia FT-IR oraz FT-NIR stała się niezwykle ważna dla zadań kontroli jakości ze względu na łatwość użycia dla rutynowych operatorów. Opracowanie metod i zarządzanie dużymi zbiorami spektrometru może jednak stanowić wyzwanie. Dzięki ciągłym wymaganiom dotyczącym oszczędności kosztów, praktycznie niemożliwe jest posiadanie eksperta w dziedzinie NIR w każdym laboratorium lub miejscu produkcji. Z tego powodu niezbędna jest centralna administracja, opracowanie metod i utrzymanie systemu.

Dzięki opgramowaniu ONET wszystkie metody można centralnie skonfigurować i dostosować, zmniejszając potrzebę lokalnej wiedzy i szkoleń. Procedury i wyniki są zharmonizowane i oparte na tych samych ustawieniach i kalibracjach. Ścieżki audytu gwarantują pełną przejrzystość produktów, metod i interakcji operatora, zapewniając integralność danych przez cały czas.

Aktualizacje kalibracji można wdrażać na wszystkich instrumentach w sieci firmowej lub określone wersje można przypisać do ograniczonej liczby spektrometrów. Umożliwia to utworzenie globalnej sieci przyrządów, w której w razie potrzeby można dokonać lokalnych regulacji.

Wydajność urządzenia może być monitorowana zdalnie przez cały czas, a testy systemu mogą być definiowane i przeprowadzane zgodnie z zaplanowanymi procedurami.

Specyfikacje

Kluczowe cechy programu:

 • Globalne zarządzanie użytkownikami ONET i OPUS
 • Globalni i lokalni administratorzy ONET mogą współdzielić się odpowiedzialnością za przypisane instrumenty
 • Wersje produktów umożliwiają stopniowe dostosowanie do konkretnych lokalnych potrzeb
 • Monitorowanie lokalnego statusu i wydajności przyrządu
 • Centralne gromadzenie i dostęp do danych
 • Połączenie LIMS z centralną bazą danych
 • Pełne rejestrowanie dzienników zdarzeń dla wszystkich działań
 • 24-godzinowy limit czasu na konserwację/serwis

 

Nowości:

 • Automatyczna ochrona metody dla określonegoinstrumentu i okresu czasu
 • Zarządzanie i automatyczna instalacja aktualizacji OPUS i ONET Client za pośrednictwem ONET
 • Przypisywanie wartości referencyjnych
 • Pobieranie widma

 

Korzyści:

 • Pełna kontrola wszystkich instrumentów przez scentralizowanych specjalistów
 • Skuteczne zdalne wsparcie zmniejsza koszty podróży
 • Zharmonizowany rozwój kalibracji i centralna walidacja zapewniają wiarygodne wyniki
 • Instrumenty operacyjne nie są już zależne od lokalnej wiedzy specjalistycznej
 • Złożoność oprogramowania na poziomie przyrządów jest zmniejszona
 • Scentralizowane przechowywanie wyników umożliwia globalny wgląd w dane
 • Wykresy trendów zapewniają szybki i łatwy sposób monitorowania właściwości produktu

 

Informacje techniczne:

ONET synchronizuje lokalnie uzyskane dane przechowywane w lokalnych bazach danych z centralną bazą danych na serwerze.

 

Rozwiązanie ONET składa się z:

 • aplikacji ONET na scentralizowanym serwerze
 • scentralizowanej bazy danych SQL
 • lokalnych użytkowników ONET na PC spektrometru
 

Obsługiwane systemy spektrometrów:
MPA, MPA II, ALPHA II, TANGO, MATRIX-I, MATRIX-F (z OPUS/LAB)


Obsługiwane języki: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, japoński, polski, turecki.

Liczba klientów w sieci jest ograniczona tylko przez wydajność serwera i szybkość transferu danych sieciowych.

Wartości referencyjne można przypisywać i modyfikować w zakładce Spectra. Pobieranie widm jest również możliwe z poziomu tego okna.