Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiety OPUS: Process & Reactions

Pakiet OPUS

Oprogramowanie procesowe CMET

Szczególnie w środowiskach procesowych obowiązkowe jest stabilne i niezawodne oprogramowanie. Firma Bruker opracowała oprogramowanie procesowe CMET jako niezależną platformę, wykorzystując oprogramowanie OPUS do komunikacji ze spektrometrem i zadań ewaluacyjnych. Wbudowana funkcja nadzoru uruchamia ponownie oprogramowanie w przypadku incydentu bez ingerencji operatora.

CMET składa się z interfejsu konfiguracyjnego i środowiska wykonawczego. Interfejs konfiguracyjny z jego modułowym i uniwersalnym interfejsem zawiera wszystkie niezbędne funkcje do konfiguracji scenariusza dla każdego rodzaju zastosowania.. Obejmuje to konfigurację spektrometru, konfigurację produktu, definiowanie protokołów komunikacyjnych wejścia-wyjścia oraz konfigurację scenariusza.

W konfiguracji scenariusza wszystko jest połączone, a użytkownik może przypisać określony spektrometr z konkretnym kanałem pomiarowym do określonego produktu. W razie potrzeby można zdefiniować zewnętrzne wyzwalacze, umożliwiające wdrożenie ukierunkowanych strategii pomiarowych.

Po zakończeniu konfiguracji uruchomione zostanie oprogramowanie środowiska wykonawczego. To oprogramowanie zapewnia pełny przegląd bieżących scenariuszy, w tym bieżącego zadania, a także wykresów trendów dotyczących wszystkich określonych produktów. Wizualizacja wykresów trendów jest realizowana w aplikacji przeglądarki, w której wszystkie bieżące wyniki mogą być wyświetlane i analizowane.

CMET oferuje najpopularniejsze interfejsy zgodne ze standardami branżowymi, które umożliwiają jego integrację w dowolnym środowisku sterowania procesem, przy użyciu szerokiej gamy standardowych protokołów komunikacyjnych, w tym:

4-20 mA
Modbus
Profibus DP
OPC

Pakiet OPUS

Monitorowanie reakcji

W środowiskach przemysłowych, np. w instalacjach pilotażowych duże znaczenie może mieć pomiar czasowy, wizualizacja i ewaluacja reakcji chemicznych. W tym celu firma Bruker oferuje dedykowany pakiet oprogramowania do monitorowania reakcji zapewniający odpowiednią funkcjonalność

 

  • Konfiguracja ciągłych pomiarów do monitorowania i analizy reakcji chemicznych.
  • Wykresy spektralne 2D i 3D w czasie rzeczywistym dzięki intuicyjnym i inteligentnym opcjom wizualizacji.
  • Ewaluacja widm przy użyciu metod wielowymiarowych w czasie rzeczywistym.
  • Interaktywna konfiguracja metod integracji z wyprzedzeniem i podczas monitorowania reakcji.
  • Analiza PCA (Analiza głównych składowych) do łatwego wyznaczania trendów i analizy danych.
  • Połączenie klasycznych i wielowymiarowych narzędzi do analizy danych w jednym pakiecie oprogramowania, w tym różne opcje wstępnej obróbki danych.
  • Podgląd zdarzeń, w tym informacje spektralne, opcje ekstrakcji danych i edytowalne uwagi do protokołu reakcji.
  • Różne tryby określania punktu końcowego (ręczne lub automatyczne), w tym opcje monitorowania sekwencji reakcji po zakończeniu.
  • Automatyczne wykrywanie punktów końcowych na podstawie wyników P.CA lub integracji