Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiet OPUS: QUANT2

OPUS QUANT2

Funkcje

Analiza ilościowa badanych próbek jest prawdopodobnie najczęstszym zastosowaniem w spektroskopii NIR. Pakiet QUANT2 to kompletne oprogramowanie do konfiguracji, kalibrowania i sprawdzania modeli ilościowych opartych na PLS (Partial Least Square).

Wielowymiarowe algorytmy kalibracyjne takie jak PLS korelują intensywność widmową (na przykład wartości absorbancji) w określonych regionach długości fali z wartościami stężenia składników uzyskanymi za pomocą odpowiednich metod referencyjnych. Prace kalibracyjne wymagają użycia pewnych narzędzi, wykresów i statystyk w celu uzyskania niezawodnych modeli kalibracyjnych.

W ramach multiewaluacji dwuetapowe ewaluacje danych oferują dodatkowy wymiar: zagnieżdżone modele ilościowe pozwalają na dalszą optymalizację dokładności metod w określonych zakresach stężeń dla każdego komponentu.

 

Najważniejsze funkcje QUANT2:

 • Algorytm kalibracji PLS z pełną walidacją krzyżową i walidacją typu zestaw testowy.
 • Algorytm automatycznej optymalizacji metody: określenie optymalnego modelu kalibracji poprzez automatyczną permutację zakresów widmowych i metod przetwarzania wstępnego.
 • Nieograniczona liczba komponentów / właściwości do 64 000 widm.
 • Różne metody przetwarzania wstępnego widm lub sekwencje z wyświetlanymi wstępnie przetworzonymi widmami.
 • Wybór zestawu testów próbek według wartości składników/właściwości lub wyników PCA w wielu wymiarach za pomocą algorytmu Kennard-Stone.
 • Redukcja zbioru danych poprzez wykrywanie i eliminowanie zbędnych próbek w wielowymiarowej przestrzeni wynikowej PCA za pomocą algorytmu kNN.
 • Oznaczanie widm kolorami w celu obserwacji w widoku widmowym i na wszystkich wykresach.
 • Macierz korelacji stężenia referencyjnego w celu identyfikacji składników o wysokim stopniu współliniowości między poszczególnymi składnikami.
 • Automatyczna identyfikacja i grupowanie pomiarów pdwójnych w zbiorze danych kalibracyjnych.
 • Kontrola powtarzalności widmowej i predykcyjnej dla powtarzalnych pomiarów poszczególnych próbek.
 • Automatyczny import wartości referencyjnych z plików widmowych lub bazy danych.
 • Ochrona plików metod w celu użycia tylko dla określonych instrumentów i dla określonych limitów czasowych (wymaga oprogramowania OPUS / VALIDATION).
 • Podpis elektroniczny dla plików metod zgodnie z wymaganiami 21CFR11 (wymaga oprogramowania OPUS / VALIDATION).
 • Funkcja "projekt kalibracji" w celu utworzenia listy próbek z nieskorelowanymi wartościami na podstawie określonej liczby składników i zakresów stężeń.