Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

Pakiety OPUS: SEARCH i IDENT

Pakiet OPUS

OPUS/SEARCH

Przeszukiwanie bibliotek widm jest potężnym narzędziem i stanowi klasyczne podejście do identyfikacji nieznanych substancji.

Wraz z wydaniem oprogramowania OPUS 7.5 pakiet SEARCH został całkowicie zmieniony zapewniając nowy atrakcyjny wygląd i znacznie poprawioną użyteczność. Nowe funkcje takie jak wydajna analiza mieszanin i automatyczne odjęcie widma z biblioteki dla poszukiwania widma resztkowego,zwiększają siłę identyfikacyjną, szczególnie w przypadku widm wieloskładnikowych.

Oprócz prostego i zaawansowanego wyszukiwania informacji w bibliotekach widm, automatyczne wyszukiwanie internetowe wybranych informacji o bibliotece zapewnia wygodny sposób na maksymalne wykorzystanie wyniku identyfikacji. Ponieważ wyniki analizy zwykle muszą być udokumentowane w raporcie, wszystkie wyniki wyszukiwania można wyeksportować do przejrzystego raportu analitycznego.

Funkcje:

 • Wyszukiwanie widma: porównanie uzyskanego widma i widm z biblioteki za pomocą unikalnego algorytmu firm Bruker lub klasycznej korelacji punkt-punkt.
 • Wyszukiwanie resztkowe: automatyczne odjęcie widma z biblioteki w celu identyfikacji dodatkowych pasm w widmie próbki.
 • Analiza mieszanin: identyfikuje i określa ilościowo pojedyncze składniki w widmach mieszanin. Widmo złożone z widm z biblioteki i widm różnicowych między widmem złożonym a widmem resztkowym wizualizuje jakość dopasowania.
 • Wyszukiwanie pików: wyszukiwanie zdefiniowanych przez użytkownika grup pików, w tym intuicyjne konfigurowanie grup pików przez interaktywne wybieranie pików na jednym lub kilku widmach wzorcowych.
 • Wyszukiwanie w Internecie: wyszukiwanie w Internecie dowolnych informacji o widmach biblioteki.
 • Wyszukiwanie informacji: potężne i intuicyjne wyszukiwanie terminów i liczb w pełnej matrycy informacyjnej jednej lub kilku bibliotek widmowych. Zawiera opcję zaawansowanego wyszukiwania informacji w celu dokładnego wykrywania określonych informacji.
 • Konfiguracja i edycja bibliotek: użytkownik prowadzony jest przez intuicyjną procedurę konfiguracji. Zawiera opcję importowania tabel informacyjnych z zewnętrznych programów przez kopiowanie i wklejanie
 • Wyszukiwanie struktury: opcja wyszukiwania struktur chemicznych (wymaga pakietu OPUS/STRUCTURE).
 • Szeroki wybór bibliotek widm: biblioteki dostępne w Bruker, ST Japan, Sadtler i FDM.
Pakiet OPUS

OPUS/IDENT

Ustanowienie standardów identyfikacji surowców, półproduktów i produktów jest ważnym zadaniem w wielu branżach. Wspólną cechą dla laboratoriów kontroli jakości jest fakt, że badania muszą zapewnić, iż normy te są spełnione ze względu na zgodność z przepisami i obniżenie kosztów.


Źle oznakowany lub zanieczyszczony surowiec może prowadzić do znacznych kosztów ze względu na konieczność ponownej obróbki produktu, koszty utylizacji lub utratę cennego czasu produkcji. OPUS IDENT to potężne narzędzie do łatwego tworzenia bibliotek identyfikacyjnych wielu różnych materiałów.

Zaawansowane algorytmy i hierarchiczna struktura klasyfikacji pozwalają ustalić tożsamość materiału oraz potwierdzić, że leży on w akceptowalnym zakresie statystycznym zmienności, jednocześnie umożliwiając odróżnienie go od ściśle powiązanych materiałów. Kompletna metoda IDENT jest zamknięta w jednej metodzie do łatwej implementacji w środowiskach kontroli jakości.

 

Najważniejsze cechy IDENT:

 • Łatwa konfiguracja nawet dla setek materiałów.
 • Hierarchiczna struktura i wieloetapowa ocena za pośrednictwem struktury bibliotecznej zapewniają identyfikację materiałów chemicznie podobnych.
 • Jedna wspólna biblioteka dla wszystkich materiałów zmierzona za pomocą tej samej technikipomiarowej np. jedna dla ciał stałych, a druga dla cieczy.
 • Tworzenie struktury pod-biblioteki dla nakładających się grup 
 • Walidacja wewnętrzna za pomocą walidacji krzyżowej w celu oddzielenia grup dla poszczególnych materiałów
 • Zewnętrzny zestaw testowy wykorzystujący niezależne próbki dodatnie i ujemne do udowodnienia wydajności metody.
 • Dostępne są liczne algorytmy, wstępne analizy spektralne i faktoryzacja, a także wskazówki dotyczące wyboru czynników i wykresów punktowych w 2D i 3D.
 • Przypisanie klasy w przypadku grup nierozdzielnych ze względu na wysoki stopień podobieństwa chemicznego lub niewykrywalne różnice widmowe.
 • Multiewaluacja: Identyfikacja może być automatycznie wykoanana z innymi rodzajami ewaluacji takimi jak testy zgodności i analiza ilościowa.
 • Ochrona plików metod do użytku z dedykowanymi instrumentami i podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami 21CFR11.

 

Test zgodności

Będąc częścią pakietu OPUS/IDENT, test zgodności wykorzystuje zmienność widmową między różnymi partiami surowców, która została określona jako dopuszczalna dla określenia progów pass/fail dla każdego spektralnego punktu danych. Nowa partia surowców jest uznawana za dopuszczalną jeśli jej widmo NIR mieści się w ustalonym progu. Każde odchylenie natężenia widma NIR poza ustalony próg będzie przyczyną odrzucenia wątpliwego surowca.

 

Najważniejsze cechy testu zgodności:

 • Łatwa konfiguracja metod z tabelami widm, stroną parametrów i graficznymi wykresami wyników.
 • Walidacja metod podczas optymalizacji za pomocą zewnętrznego zestawu danych Test Spectra
 • Trzy różne metryki statystyczne z regulowanymi czułościami progowymi.
 • Multiewaluacja: Test zgodności może być automatycznie wykoanany z innymi rodzajami ewaluacji takimi jak identyfikacja i analiza ilościowa.