Spektrometria mas

Empowering Science - Improving Life

Poznaj nowe sposoby wykorzystywania spektrometrii mas do najpilniejszych wyzwań analitycznych.
Spektrometria mas

Innowacyjne rozwiązania firmy Bruker w zakresie spektrometrii mas

Poznaj nowe sposoby wykorzystywania spektrometrii mas do najpilniejszych wyzwań analitycznych. Innowacyjne rozwiązania, takie jak spektrometria ruchliwości jonów uwięzionych (TIMS), laser smartbeam, czy lasery skaningowe do obrazowania MALDI-MS, które zapewniają wierne odwzorowanie pikseli, a także technologia eXtreme Resolution FTMS (XR) zdolna do ujawniania sygnatur subtelnej struktury izotopowej (IFS) umożliwiają realizację nieosiągalnych dotąd badań naukowych. Nasze rozwiązania spektrometrii mas umożliwiają naukowcom dokonywanie przełomowych odkryć i wykonanie pogłębionych analiz.

Linie produktowe firmy Bruker obejmują następujące technologie: timsTOF, MRMS, rapifleX MALDI-TOF/TOF, UHR-QTOF, potrójny kwadrupol, HDX Solution, Toxtyper  oraz TargetScreener HR. Oferowane przez nas wiodące oprogramowanie, np. SCiLs Lab do obrazowania MS, MetaboScape i Biopharma Compass, to przykłady rozwiązań, które wykonują pracę za ludzi.

Technologie spektrometrii mas

MALDI-TOF/TOF

Zalety analityczne wspartej matrycą laserowej desorpcji/jonizacji TOF MS wykazywane są już od ponad 25 lat. Jej przewaga to prędkość (czas do uzyskania wyników) oraz elastyczność zastosowania, a wygodę i skuteczność technologii MALDI-TOF MS dodatkowo zwiększają niskie wymagania co do objętości próbek oraz duża podatność zawartości próbek (sole, bufory). Olbrzymi wzrost szczegółowości analiz MALDI stał się codziennością dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu, a łatwa do realizacji automatyzacja pozwala stosować rozwiązania o wysokiej przepustowości.

timsTOF

Spektrometria ruchliwości jonów uwięzionych (TIMS) zapewnia dodatkowy wymiar separacji, przyspieszając stosowanie tej techniki w różnorodnych zastosowaniach badawczych, począwszy od omiki 4D do obrazowania MALDI. Przyrządy TIMS TOF firmy Bruker, wspierane przez równoległą akwizycję szeregowej akumulacji (PASEF), oferują prędkość i czułość nowej generacji na potrzeby identyfikacji i kwantyfikacji wymagających związków chemicznych.

MRMS

Urządzenia serii scimaX i solariX firmy Bruker wykorzystują technologię MRMS (spektrometria mas rezonansu magnetycznego). W porównaniu do standardowych technologii FTMS, urządzenia te oferują niemającą sobie równych rozdzielczość eXtreme i dokładność mas. Umożliwia to rutynową analizę subtelnej struktury izotopowej (IFS) dla szerokiego zakresu mas, a dzięki temu najwyższą pewność identyfikacji związków chemicznych.

Oprogramowanie do MS

Każdy wysokiej klasy spektrometr mas wymaga oprogramowania o dużej mocy, dzięki któremu może zrealizować swój potencjał. Nasze wiodące oprogramowanie, mające zastosowanie w obszarach takich charakterystyka biologiczna, czy obrazowanie techniką spektrometrii mas (MS), zamienia dane MS w wiedzę dzięki zautomatyzowanym i zintegrowanym schematom roboczym, które wspierają każde zastosowanie badawcze.

Rozwiązania MS

Spektrometria mas (MS) to niezwykle zróżnicowana i stale ewoluująca technologia, wprowadzana w laboratoriach na całym świecie do rozwiązywania niemal każdego problemu analitycznego. Nasze wysokiej jakości intuicyjne spektrometry mas służą wszystkim obszarom działań badawczo rozwojowych, wyznaczając nowe standardy parametrów działania.

QTOF

Spektrometria mas z zastosowaniem kwadrupola czasu przelotu (Q-TOF) zrewolucjonizowała sposób, w jaki identyfikujemy i oznaczamy ilości w złożonych mieszaninach i nieznanych związkach chemicznych w takich zastosowaniach jak np. badania biologiczne i farmaceutyczne, czy toksykologia kliniczna. Nasze oprzyrządowanie Q-TOF i LC-QTOF o ultrawysokiej rozdzielczości jest w awangardzie tej technologii.

Potrójny kwadrupol

Ze względu na wysoką czułość i specyficzność, spektrometria mas z potrójnym kwadrupolem (TQ MS) to ważne narzędzie w dziedzinie testów żywności, metabolizmu leków, farmakokinetyki, toksykologii kryminalistycznej, badań nad środowiskiem i analiz biologicznych. Wyjątkowa eliptyczna ścieżka jonów firmy Bruker oferuje nowy poziom osiągów dla LC-TQ MS i GC-TQ MS.

Pułapki jonowe

Firma Bruker jest liderem technologii pułapek jonowych i oferuje kompleksową gamę systemów umożliwiających uzyskanie potwierdzenia strukturalnego i mających zastosowanie w rutynowych badaniach przesiewowych w laboratoriach, w oznaczaniu ilościowym leków i identyfikacji metabolitów, a także w charakterystyce modyfikacji potranslacyjnej (PTM) z wykorzystaniem technologii dysocjacji z przeniesieniem elektronów (ETD).

LC-MS

Wartość i wszechstronność chromatografii cieczowej (LC) osiąga o wiele wyższy pułap po jej połączeniu z systemem spektrometrii mas (MS). Nasza firma oferuje dostęp do szerokiej gamy wysokosprawnych rozwiązań do chromatografii cieczowej (HPCL) dzięki naszym niezawodnym i wszechstronnym urządzeniom, a także wysokiej klasy oprogramowaniu działającemu niezależnie od dostawcy urządzenia.

Obszary zastosowania spektrometrii mas

Proteomika

Pełne rozpoznanie złożoności proteomu można osiągnąć jedynie z wykorzystaniem podejść ortogonalnych. Firma Bruker oferuje specjalny zestaw rozwiązań do wyzwań tego typu. timsTOF Pro, wspierany przez PASEF, po raz pierwszy w historii umożliwił szybką i ultraczułą proteomikę typu shotgun oraz względną kwantyfikację białek przy wysokiej przepustowości w dużych badaniach kohortowych oraz badaniach próbek o małej obfitości przy nieosiągalnym wcześniej poziomie niezawodności.

Obrazowanie MALDI

Obszary zastosowań obrazowania MALDI są zróżnicowane i wciąż pojawiają się nowe, ze względu na bezznacznikowy charakter tej techniki oraz zdolność do różnicowania związków chemicznych na podstawie masy cząsteczkowej. Firma Bruker dostarcza systemy obrazowania MALDI z nowatorskimi technologiami MALDI, pozwalające zrealizować dowolne celowane lub niecelowane badanie obrazowe. timsTOF fleX dodaje źródło obrazowania MALDI o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, przeznaczone specjalnie do ustalania rozkładu cząsteczek i oferujące wymiar przestrzenny w analizach OMICS.

Metabolomika

Nowatorskie schematy robocze 4D w timsTOF Pro rewolucjonizują metabolomikę kolejnej generacji dzięki dodatkowym, wielkoskalowym i dokładnym informacjom CCS dla każdego znanego i nieznanego związku chemicznego poddawanego pomiarowi.

Farmaceutyka i biofarmaceutyka

Przyspieszanie tempa wczesnych odkryć, uzyskiwanie pewności wraz z przejściem kandydata na lek z fazy rozwoju do testów klinicznych, a także ustalenie receptury i zapewnianie niezawodnego zapewniania jakości i kontroli produkcji. Sukces na każdym etapie zależy od stosowania właściwej technologii, generowania najlepszych danych i wypracowania jak najpełniejszych wniosków.

Żywność

Dzisiejsze zglobalizowane łańcuchy dostaw są bardzo podatne na wstrząsy, w związku z czym bezpieczeństwo i ochrona żywności stanowią kwestię o znaczeniu środowiskowym, publicznym i gospodarczym. Zaawansowane metody i techniki analityczne do kontroli żywności pomagają chronić ludzkie zdrowie, a nawet życie.

Analiza polimerów

Technologia MALDI-TOF oferuje wyjątkową głębię charakterystyki wielu zróżnicowanych klas polimerów. MALDI-TOF MS oferuje bezpośredni rozkład mas cząsteczek w szybkich i elastycznych procesach roboczych, zawiera sita na materiały masowe i oferuje możliwości rozwoju substancji farmaceutycznych lub analizy powierzchni wykończonych.

 

For Research Use Only. Not for use in clinical diagnostic procedures.