Rezonans magnetyczny

Urządzenia EPR

Oferta wysokosprawnych urządzeń EPR firmy Bruker umożliwia analizę nieniszczącą pozwalającą na bezpośrednią detekcję paramagnetyków. Umożliwiają one identyfikację i określenie ilości wolnych rodników oraz jonów metali przejściowych w ciałach stałych, cieczach, gazach, komórkach oraz żywych organizmach. Za pomocą technik CW oraz impulsowej spektrometrii EPR możliwe jest pozyskanie danych takich jak struktura chemiczna, czy interakcje międzycząsteczkowe.

Wiele zastosowań EPR

Od błon komórkowych do nanodiamentów: zastosowania EPR są wielorakie i występują w wielu branżach, np. w chemii, materiałoznawstwie, naukach o życiu, fizyce kwantowej i kontroli jakości.

W elektrochemii, chemii reakcji redoks, fotochemii i katalizie EPR można stosować do badania centrów metalicznych i rodników biorących udział w procesach chemicznych. Wśród wielu zastosowań w materiałoznawstwie wymienić można syntezę polimerów, badanie czystości krzemu w ogniwach fotowoltaicznych, czy charakterystykę nanodiamentów oraz klas diamentów. W środowiskach przemysłowych EPR służy do monitorowania stabilności produktów, profili zanieczyszczeń, degradacji, stabilności zapachów oraz badania okresu przydatności do spożycia na potrzeby kontroli jakości i procesów.

W biologii strukturalnej EPR umożliwia uzyskanie danych o strukturze, funkcji i mechanizmach reagowania enzymów, białek błonowych, RNA i DNA. Biomedyczne zastosowania EPR obejmują detekcję wolnych rodników, takich jak reaktywne formy tlenu (ROS) i azotu (RNS), w celu obserwacji i oceny stresu oksydacyjnego i uszkodzenia komórek.

Firma Bruker jest czołowym światowym dostawcą systemów spektrometrii rezonansu paramagnetycznego (EPR), posiadając w tym obszarze ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie. Naukowcy firmy Bruker specjalizujący się w zastosowaniach EPR posiadają wiedzę na temat wszystkich technik EPR oraz doświadczenie we wszystkich obszarach stosowania EPR. Nasze linie produktowe obejmują: linię badawczych urządzeń EPR ELEXSYS™, kompaktowych urządzeń EPR EMXplus™ oraz EMXmicro™, standardowych produktów stacjonarnych do rutynowych badań EMXnano™, a także urządzenia do kontroli jakości e-scan™ oraz microESR.