Rezonans magnetyczny

Urządzenia EPR

Oferta wysokosprawnych urządzeń EPR firmy Bruker umożliwia analizę nieniszczącą pozwalającą na bezpośrednią detekcję paramagnetyków. Umożliwiają one identyfikację i określenie ilości wolnych rodników oraz jonów metali przejściowych w ciałach stałych, cieczach, gazach, komórkach oraz żywych organizmach. Za pomocą technik CW oraz impulsowej spektrometrii EPR możliwe jest pozyskanie danych takich jak struktura chemiczna, czy interakcje międzycząsteczkowe.

In 1944, Yevgeny Zavoisky, a Russian scientist at Kazan State University, discovered a groundbreaking new spectroscopic method for studying materials with unpaired electrons, which was subsequently named Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy. This discovery was a major breakthrough in the scientific community and paved the way for future developments in the field. 

Fast forward to today, EPR has become an established method for studying materials with unpaired electrons, particularly useful for studying metal complexes and organic radicals. Researchers around the world use EPR to investigate a wide range of applications, including the study of protein structure and function, the development of new materials for electronics and energy storage, and the detection of free radicals in biological systems.

At Bruker, we have been at the forefront of EPR technology for over 60 years. Our founder's vision of creating the best and most advanced EPR spectrometers has driven us to introduce groundbreaking features and technologies for EPR. In 1967, we collaborated with Prof. John Weil, one of the most influential EPR researchers in the world, to deliver our first EPR instrument, the ER 420 series. Since then, we have developed and introduced many cutting-edge features and technologies for EPR, such as the ENDOR system, the pulsed Fourier Transform spectrometer, high-frequency EPR at 94 and 263 GHz. More recently we have introduced benchtop EPR, the Rapid-Scan accessory and the SpinJet arbitrary waveform generator.

As we approach the 80th anniversary of EPR in 2024, we are proud to continue our tradition of
excellence and innovation in EPR technology. We remain committed to supporting the EPR community with reliable and versatile solutions, helping researchers to further their discoveries and make new breakthroughs in the field.

ER200 Spectrometer, 1978

Wiele zastosowań EPR

Od błon komórkowych do nanodiamentów: zastosowania EPR są wielorakie i występują w wielu branżach, np. w chemii, materiałoznawstwie, naukach o życiu, fizyce kwantowej i kontroli jakości.

W elektrochemii, chemii reakcji redoks, fotochemii i katalizie EPR można stosować do badania centrów metalicznych i rodników biorących udział w procesach chemicznych. Wśród wielu zastosowań w materiałoznawstwie wymienić można syntezę polimerów, badanie czystości krzemu w ogniwach fotowoltaicznych, czy charakterystykę nanodiamentów oraz klas diamentów. W środowiskach przemysłowych EPR służy do monitorowania stabilności produktów, profili zanieczyszczeń, degradacji, stabilności zapachów oraz badania okresu przydatności do spożycia na potrzeby kontroli jakości i procesów.

W biologii strukturalnej EPR umożliwia uzyskanie danych o strukturze, funkcji i mechanizmach reagowania enzymów, białek błonowych, RNA i DNA. Biomedyczne zastosowania EPR obejmują detekcję wolnych rodników, takich jak reaktywne formy tlenu (ROS) i azotu (RNS), w celu obserwacji i oceny stresu oksydacyjnego i uszkodzenia komórek.

Firma Bruker jest czołowym światowym dostawcą systemów spektrometrii rezonansu paramagnetycznego (EPR), posiadając w tym obszarze ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie. Naukowcy firmy Bruker specjalizujący się w zastosowaniach EPR posiadają wiedzę na temat wszystkich technik EPR oraz doświadczenie we wszystkich obszarach stosowania EPR. Nasze linie produktowe obejmują: linię badawczych urządzeń EPR ELEXSYS™, kompaktowych urządzeń EPR EMXplus™ oraz EMXmicro™, standardowych produktów stacjonarnych do rutynowych badań EMXnano™, a także urządzenia do kontroli jakości e-scan™ oraz microESR.