Rezonans magnetyczny

Kliniczne rozwiązania badawcze NMR

Całkowicie znormalizowana i w pełni zautomatyzowana platforma do profilowania metabolicznego jądrowym rezonansem magnetycznym (NMR) to idealna i unikatowa technologia pierwszego wyboru do wysokosprawnej analizy ludzkich płynów ustrojowych, pozwalająca na prowadzenie klinicznych badań z zakresu metabolomiki, a także opracowywanie oznaczonych wartości (wyłącznie na poziomie użytku do badań)

Dzięki platformie IVDr Avance firmy Bruker, w pełni znormalizowanemu i zautomatyzowanemu oraz prostemu w obsłudze rozwiązaniu do badań przesiewowych, można uzyskać najwyższej jakości dane o ludzkich płynach ustrojowych i wynikach analitycznych z wykorzystaniem standardowych procedur operacyjnych.

Najważniejsze funkcje platformy IVDr firmy Bruker:

  • Minimalne przygotowanie próbek
  • Pomiar nieniszczący
  • Pełna automatyzacja przy badaniach przesiewowych na dużą skalę
  • Najwyższa powtarzalność i jakość danych każdej próbki i każdego przyrządu
  • Niezawodna kwantyfikacja dużych grup metabolitów z automatycznym raportowaniem
  • Klasyfikacja i podział z wykorzystaniem narzędzi statystycznych oraz automatyczne raportowanie

Webinars

Opinie

Profilowanie metaboliczne & Badania przesiewowe z wykorzystaniem zaawansowanych technologii NMR w CIC bioGUNE
Utworzenie Australijskiego Narodowego Ośrodka Fenomu
NMR w metabolomice – wywiad z prof. Claudio Luchinatem
Otwarcie laboratorium IVDr lab w Lubece w Niemczech
Profesor Jeremy Nicholson – Uniwersytet Murdoch
Wywiad z prof. Matthiasem Nauckiem z Uniwersytetu w Greifswaldzie (Niemcy) na temat IVDr z wykorzystaniem NMR

Labscape

Service & Life Cycle Support for Magnetic Resonance and Preclinical Imaging

Bruker’s commitment to provide customers with unparalleled help throughout the buying cycle, from initial inquiry to evaluation, installation, and the lifetime of the instrument is now characterized by the LabScape service concept.

LabScape Maintenance Agreements, On-Site On-Demand and Enhance Your Lab are designed to offer a new approach to maintenance and service for the modern laboratory