PMA50

Wiadomości ogólne

Pomiary modulacji i polaryzacji

Zewnętrzny moduł PMA 50 został stworzony specjalnie na potrzeby pomiarów modulacji polaryzacji. Może on zostać połączony ze spektrometrami FTIR serii TENSOR i VERTEX. Optyka oraz komponenty elektroniczne w module PMA 50 zostały zoptymalizowane dla modulacji polaryzacji. Zarówno technika liniowego dichroizmu PM-IRRAS i kołowego dichroizmu, spektroskopia VCD, może być realizowana za pomocą modułu PMA 50.

Najważniejszym elementem w technice modulacji polaryzacji jest modulator fotoelastyczny (PEM) o częstotliwości modulacji 42 kHz. Dzięki równoległemu 24-bitowemu dwukanałowemu kolekcjonowaniu danych, suma oraz różnica sygnałów może być zbierana szybko z wysoką czułością. Moduł PMA 50 posiada krótką ścieżkę optyczną, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i wysoką stabilność.

W połączeniu z filtrami optycznymi i automatycznemu oprogramowaniu kontrolującemu wewnętrzną przesłonę w spektrometrze TENSOR i VERTEX jakość sygnału może być optymalizowana w odniesieniu do zakresu spektralnego i wielkości próbki. Osiągając najwyższą wydajność w modulacji polaryzacji, światło spolaryzowane jest skupiane na elemencie detektora przez obiektyw, dopuszczając tylko nie polaryzujące optycznie komponenty po polaryzacji.

Skontaktuj się z naszym z naszym działem sprzedaży żeby dowiedzieć się więcej o PMA 50!

Aplikacje

For polarization modulation measurements

Aplikacje:

  • Analiza (sub-)monowarstw oraz ultracienkich pokryć na powierzchniach metali bez wykorzystania referencji
  • Procesy korozji
  • Eliminacja absorpcji pary wodnej
  • Charakterystyka drugorzędowej struktury białek i peptydów
  • Kontrola czystości enancjomerów
  • Dyskryminacja konformacji enancjomerów