ALPHA II Art Conservation oil painting eye

ALPHA II Konserwacja zabytków

Spektroskopia FT-IR staje się coraz popularniejsza w analizie materiałów i obiektów przed renowacją, dostarczając informacje pozwalające wybrać jej najlepszą metodę. Tradycyjne wykorzystanie spektroskopii FT-IR ograniczało je do badań w laboratorium. Próbki fresek lub murali musiały być pobrane i przetransportowane do laboratorium analitycznego. Wykorzystanie spektrometru FT-IR ALPHA daje możliwość analizy wszystkich typów dzieł sztuki w miejscu ich ekspozycji w sposób nieniszczący i bezkontaktowy.

ALPHA II wyposażona w moduł odbiciowy musi zostać ustawiona przodem do obiektu w celu przeprowadzenia pomiaru. Zintegrowana kamera pozwala na dokładne określenie miejsca pomiarowego. ALPHA II może zostać umieszczona na statywie, ułatwiając pomiar dużych obiektów. Ponadto, ALPHA II z akumulatorem i modułem bezprzewodowym zyskuje dodatkowe opcje mobilności.

ALPHA II art conservation FRONT REFL cropped

Uzyskaj więcej informacji