ALPHA II DRIFT diamond sample

ALPHA II Analizator diamentów

Analizator diamentów ALPHA II to przystępne narzędzie do identyfikacji i klasyfikacji diamentów. 

  • Automatyczna identyfikacja i klasyfikacja diamentów
  • Identyfikacja falsyfikatów
  • Badania bezbarwnych, syntetycznych diamentów HPHT
  • Badania bezbarwnych diamentów syntetycznych
  • Wiarygodne wyniki w minutę
  • Możliwość pomiarów próbek o różnych kształtach i wymiarach
  • Łatwy w użyciu
  • Brak przygotowania próbki
  • Niskie koszty użytkowania

Od czasu pojawienia się diamentów syntetycznych oraz zabiegów jakościowych przeprowadzanych w przypadku naturalnych i syntetycznych kamieni, wzrosły wymagania względem technik analitycznych chcąc otrzymywać więcej informacji o kamieniu poza różnicowaniem między diamentami a falsyfikatami. 

Wiedza na temat typu diamentu jest bardzo ważna, chociażby w celu wyboru potencjalnych kamieni do poddania ich metodzie HPHT lub wykrywania kamieni syntetycznych.

Spektroskopia IR jest idealna do różnicowania typów diamentów. Bruker we współpracy z HRD-Antwerp oferuje analizator diamentów ALPHA II pozwalający nawet nie zaawansowanemu użytkownikowi na klasyfikację diamentów w czasie krótszym niż minuta.

ALPHA-DRIFT diamond detail

Uzyskaj więcej informacji