quality control

ALPHA II Kontrola jakości

Jednym z najważniejszych zastosowań spektrometru ALPHA II jest kontrola jakości w przemyśle polimerowym, chemicznym, farmaceutyczny, motoryzacyjnym, elektronicznym i opakowaniowym. W kontroli jakości istotna jest weryfikacja zgodności próbki ze specyfikacją. Analiza jest prowadzona automatycznie na drodze porównania wyników pomiarów z danymi referencyjnymi.

Obejrzyj video.

Ponadto, ważnym aspektem jest identyfikacja nieznanych substancji np. wtrącenia powodujące błędy w produkcie. Identyfikacja na podstawie automatycznego wyszukiwania w bibliotece. Bruker oferuje obszerny zakres bibliotek dla wielu aplikacji.

ALPHA II dzięki optymalnemu zaprojektowaniu do wszystkich technik pomiarowych oraz intuicyjnemu oprogramowaniu OPUS-TOUCH pozwala na prowadzenie analiz kontroli jakości nawet niedoświadczonym użytkownikom.

ALPHA-II-with-integrated-touch-panel-operation_QC.jpg

Uzyskaj więcej informacji