MPA II Banner

Analizator Wielozadaniowy FT-NIR MPA II

Wybór najlepszej możliwej metody badania próbek ma kluczowe znaczenie przy realizacji określonego zadania analitycznego. MPA II zapewnia kompletne rozwiązania do codziennych prac QA/QC, ale także do zaawansowanych badań nad rozwojem metod

Częstym problemem jest wybór odpowiedniej metody badania próbek. Przy pomocy spektrometru FT-NIR MPA II wystarczy wypróbować kilka metod, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Możliwości spektrometru MPA II są nieskończone, a dzięki swojej konstrukcji, instrument ten można z łatwością dostosować do własnych potrzeb. Wytrzymałość urządzenia pozwala na jego wykorzystanie w laboratorium i na hali produkcyjnej. MPA II można podłączyć do laptopa za pośrednictwem złącza Ethernet, a nawet umieścić na wózku narzędziowym dla aplikacji mobilnych.

Komora pomiarowa

MPA II C Detail

Komora pomiarowa z automatycznym pomiarem tła oraz opcjonalnym grzaniem próbek pozwala na łatwy pomiar cieczy w kuwetach lub jednorazowych fiolkach.

Sfera Integrująca

MPA II R Detail

Sfera integrująca dedykowana do pomiaru ciał stałych i past w odbiciu rozproszonym. Opcjonalny rotator próbek zapewnia wysoką powtarzalność próbek heterogenicznych.

Światłowody

MPA II F Detail

Sondy światłowodowe do pomiaru próbek bezpośrednio w pojemnikach, np. w magazynie. Istnieje możliwość podłączenia dwóch różnych sond jednocześnie.

Zewnętrzna Transmisja

MPA II T Detail

Układ do automatycznych pomiarów w transmisji z opcjonalnym 30-pozycyjnym kołem próbek, które można stosować do fiolek i tabletek.

Łatwa obsługa

MPA II CFRTW Operator

Konfigurowalne obszary robocze, nieskomplikowane tryby pomiaru, które poprowadzą Cię przez proces konfiguracji metod analitycznych, znajdują się w standardowym oprogramowaniu OPUS. Pomiar może zostać wykonany za jednym kliknięciem.

Inteligentny interfejs informuje użytkownika o stanie spektrometru i wskazuje status pomiaru. Czynniki te, sprawiają, że obsługa przyrządu i oprogramowania jest tak łatwa, że nawet nieprzeszkolony personel może obsługiwać spektrometr MPA II od pierwszego dnia.

Przyjazne oprogramowanie

OPUS to łatwe w obsłudze, ale wydajne i uniwersalne oprogramowanie do spektroskopii. Zawiera szeroko rozbudowane funkcja zbierania, przetwarzania, oceny danych i może być w pełni dopasowany do Twoich potrzeb. Dzięki rozszerzonym ustawieniom i funkcjom zarządzania użytkownikami, można w pełni dostosować prawa dostępu użytkownika w oprogramowaniu OPUS.  

Dodatkowe pakiety oprogramowania do rutynowych badań i ewaluacji danych:

OPUS/LAB to intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs programowy do przeprowadzania rutynowych pomiarów analitycznych. Może być używany przez nieprzeszkolony personel z linii produkcyjnej, a także przez doświadczony personel laboratoryjny.

OPUS/IDENT oferuje niezawodną identyfikację produktu poprzez porównanie z hierarchicznymi bibliotekami. Konfigurowanie, walidowanie i korzystanie z bibliotek, można przeprowadzić w kilku prostych krokach.

OPUS/CONFO pozwala na określenie zgodności danego materiału, między różnymi partiami próbek, które zostały określone jako dopuszczalne w procesie produkcyjnym i nieznaną próbkę. Algorytm porównuje zmiany w widmach, w każdym spektralnym punkcie danych.

Oprogramowanie OPUS/QUANT2 do wielowymiarowych analiz ilościowych oparte jest na znanym algorytmie PLS (Partial Least Squares). Oprogramowanie zawiera wiele użytecznych statystyk czy narzędzi, dzięki którym rozwój metody jest mniej czasochłonny, a także automatyczne narzędzia do optymalizacji w celu znalezienia potencjalnie najlepszego modelu.

Funkcja Multi Evaluation w oprogramowaniu OPUS umożliwia połączenie różnych funkcji oceny, a także obliczeń ilościowych przy użyciu OPUS/QUANT2.

Wszystkie metody stworzone dla MPA II są w pełni powtarzalne i można je przenosić do innych porównywalnych spektrometrów Bruker Optics - nawet do zastosowań online - ze względu na doskonałą mechaniczną precyzję i wyjątkową stabilność naszych instrumentów.

Pakiet ONET to aplikacja internetowa do konfiguracji, administrowania i kontroli sieci instrumentów FT-NIR z dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie dane mierzone lokalnie na spektrometrach są gromadzone i przechowywane centralnie.

Uzyskaj więcej informacji

Najnowocześniejsza technologia

Csm MPA CubeCorner 350x450

MPA II zawiera najnowocześniejszą optykę zapewniającą wyjątkową wydajność i stabilność. 

  • Źródło światła o długoletniej żywotności zapewniające większą wytrzymałość i niższe koszty konserwacji.
  • Trwały laser półprzewodnikowy zapewniający najwyższą dokładność liczby falowej.
  • Trwale ustawiony interferometr RockSolid™, wyposażony pozłacane lustra kubiczne, zapewniające stałą wysoką jakość wyników, krótsze przestoje i najwyższą stabilność
  • Wysokoczuły detektor InGaAs z liniową odpowiedzią w całym zakresie liczby falowej zapewniający najwyższą dokładność i powtarzalność.

Wszystkie komponenty optyczne znajdujące się w MPA II są stale monitorowane przez system diagnostyczny, który zapewnia prawidłowe działanie spektrometru. Ilekroć komponent nie spełnia specyfikacji, użytkownik jest natychmiast o tym powiadamiany.

Bezproblemowa konserwacja

Spektrometry MPA II są skonstruowane tak, aby były łatwo konserwowane przez użytkownika, co znacząco skraca czas przestojów i koszty użytkowania. Materiały eksploatacyjne, takie jak laser i źródło światła, są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu im długiej żywotności. Narzędzie do diagnostyki online stale monitoruje urządzenie i informuje użytkownika o wszelkich problemach i doradza propozycje ich rozwiązania. Materiały eksploatacyjne są wstępnie dostrojone i mogą być łatwo i szybko zmienione.

Co więcej, istnieje możliwość zdalnego sterowania i diagnostyki spektrometru MPA II poprzez intranet lub sieć WWW.

10 lat gwarancji

Jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych spektrometrów MPA II. Dlatego udzielamy 10-letniej gwarancji na ruchome części interferometru, a także na laser diodowy.

Użyte technologie chronione są jednym lub kilkoma patentami: US 7034944

 

 

Walidacja

MPA II Validation

Spektromter FT-NIR MPA II  wyposażony jest w wewnętrzne koło walidacyjne (‘validation unit’),w którym umieszczono wzorzec  (np. BRM 2065) oraz kilka filtrów wykorzystywanych do automatycznych testów instrumentu. Program Walidacyjny OPUS (OVP) to intuicyjny interfejs do konfigurowania i wykonywania testów OQ i PQ, które potwierdzają, że MPA II działa w ramach specyfikacji - również w rutynowym użytkowaniu.

Ponadto MPA II umożliwia użycie szerokiej gamy zewnętrznych materiałów referencyjnych takich jak SRM 1920 oraz SRM 2065. Program OVP spełnia wymagania obecnych wytycznych, zawartych między innymi w USP i Ph. Eur. 

"Podręcznik Walidacji" zawiera kompleksową dokumentację kwalifikacji przyrządów, walidacji oprogramowania,  w tym odpowiednie certyfikaty.

Zgodność z GMP i 21 CFR Część 11

Oprogramowanie OPUS zawiera niezbędne opcje wspomagające laboratoria, które muszą spełniać normy GMP. Obszerne zarządzanie użytkownikami z wieloma poziomami bezpieczeństwa, nieedytowalne pliki danych i kompletne ścieżki audytu to tylko niektóre z wielu funkcji tego wszechstronnego oprogramowania spektroskopowego. OPUS w pełni spełnia wymagania rozporządzenia 21 CFR Part 11 (Elektroniczne rejestry, podpisy elektroniczne) wydane przez FDA.

Mnogość modułów i akcesoriów do pobierania próbek sprawia, że MPA II jest najlepszym rozwiązaniem FT-NIR dla różnych gałęzi przemysłu.

Główną zaletą spektroskopii FT-NIR jest jej wszechstronność i łatwość użycia. Jest to szybkie i precyzyjne narzędzie do nieniszczącej analizy materiałów ciekłych, stałych i półstałych, co pozwala zaoszczędzić koszty, skracając czas i zużycie odczynników.

W dużej mierze spektroskopia FT-NIR zastąpiła szereg metod analiz chemicznych we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym oraz farmaceutycznym.

Przemysł spożywczy oraz paszowy

MPA II Food

Główne obszary zastosowania MPA II w przemyśle spożywczym i paszowym obejmują produkty mleczne i mięsne, napoje, oleje jadalne, składniki i przyprawy piekarnicze, a także ziarna, nasiona oraz pasze.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

MPA II Pharma

Spektroskopia FT-NIR, pozwala efektywnie i ekonomicznie rozwiązywać różnorodne zadania w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, w tym identyfikację surowców, badanie produktów końcowych oraz monitorowanie procesów suszenia lub mieszania.

Przemysł chemiczny

MPA II Chemistry

Technologia FT-NIR jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu chemicznego, w tym w przemyśle petrochemicznym i polimerowym. Duża zawartość informacji w widmach NIR, pozyskiwana w kilka sekund, pozwala na równoczesną analizę różnych parametrów badanej próbki.

Wsparcie aplikacyjne

Bruker Optics zatrudnia doświadczonych naukowców i inżynierów, którzy mają dogłębną wiedzę na temat oprzyrządowania i aplikacji. Nasi specjaliści służą pomocą przy opracowywaniu metod, zdalnie lub w laboratorium.

Co więcej, Bruker Optics oferuje szereg gotowych do użycia kalibracji, które ułatwiają wejście w świat spektroskopii NIR.

Serwis i szkolenia

Spektrometry Bruker Optics zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić lata niezawodnej i bezawaryjnej pracy. W przypadku wystąpienia problemów, firma Bruker oraz jej przedstawiciele na całym świecie są gotowi do natychmiastowej pomocy. Profesjonalne instalacje i wysoki standard usług po dostawie, są zobowiązaniami Bruker Optics dla każdego z klientów. Zdalna diagnostyka wraz z szeregiem pakietów serwisowych dostępna jest do kompleksowego wsparcia.

Oprócz regularnych szkoleń dla klientów, firma Bruker może zorganizować dedykowane seminaria wewnętrzne i wsparcie lokalne w zależności od potrzeb.

Application Support & Training