Remote Sensing SIGIS2
Remote Sensing OPS

Teledetekcja

Bruker Optics oferuje szerokie portfolio systemów teledetekcji bazujących na FTIR służących do identyfikacja i analizy ilościowej gazów, nawet z dalekich odległości

  • Otwarty spektrometr OPS to spektrometr aktywny z wewnętrznym źródłem światła i zewnętrznym retroreflektorem, wykorzystywany głównie do monitorowania powietrza i precyzyjnej analizy ilościowej gazów atmosferycznych.
  • EM 27 może być stosowany jako konfiguracja aktywna z zewnętrznym źródłem światła, jak również w trybie pasywnym. Jest idealnym rozwiązaniem do monitoringu powietrza w czasie rzeczywistym.
  • Mobilny EM27/SUN wykorzystuje urządzenie śledzące obrazujące centrum słońca na detektorze do pomiarów widm absorpcyjnych atmosfery. EM27/SUN jest idealny do pomiarów gazów cieplarnianych.
  • SIGIS 2 to obrazujący system teledetekcyjny, łączący informacje chemiczne uzyskane techniką FTIR, dotyczące gazów, z obrazem video lub widokiem w podczerwieni. SIGIS 2 umożliwia identyfikację, wizualizację oraz analizę ilościową niebezpiecznych gazów w czasie rzeczywistym.
  • Hiperspektralny system obrazujący HI 90 to aparat teledetekcyjny, łączący informacje chemiczne uzyskane techniką FTIR, dotyczące gazów, z obrazem video. HI 90 umożliwia identyfikację, wizualizację oraz analizę ilościową niebezpiecznych gazów w czasie rzeczywistym.