Star carba banner 960px

Szybkie wykrywanie aktywności karbapenemazy za pomocą MALDI-TOF MS

Pierwszy test wykrywający oporność oparty o spektrometrię masową z certyfikatem IVD

Zestaw MBT STAR-Carba IVD (STAR - Selective Testing of Antibiotic Resistance) w połączeniu z oprogramowaniem MBT STAR-BL IVD umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów i wykrywanie aktywności karbapenemazy w jednym przebiegu pracy. Jest to pierwszy test wykrywający oporność oparty o spektrometrię masową, rozszerzający zastosowanie systemu spektrometrii mas MALDI Biotyper MALDI-TOF w mikrobiologii klinicznej wykraczającej poza identyfikację mikroorganizmów.

Kit 500px

Oporność na antybiotyki - główne zagrożenie dla ochrony zdrowia

Niepotrzebne przepisywanie antybiotyków, leczenie chorób za pomocą antybiotyków o szerokim spektrum działania oraz nadmierne stosowanie antybiotyków w rolnictwie prowadzi do pojawienia się bakterii wielolekoopornych. Pozostało niewiele skutecznych antybiotyków, z których największe znaczenie mają karbapenemy. Leki te mogą być dezaktywowane za pomocą bakteryjnych enzymów karbapenemaz. Aby uniknąć ich dalszego rozprzestrzeniania się w szpitalach, szybkie i opłacalne metody wykrywania bakterii z aktywnymi karbapenemazami są niezwykle potrzebne.

Zasada testu MBT STAR-Carba

Zestaw wykorzystuje Imipenem jako wzorcowy antybiotyk karbapenemowy. Bakterie z hodowli lub dodatnie posiewy krwi inkubuje się w roztworze imipenemu. Bakterie z aktywną karbapenemazą dezaktywują Imipenem przez hydrolizę pierścienia ß-laktamowego, co jest związane z przesunięciem masy.

Formula star carba 500px

Szybki i prosty przebieg pracy

W testach z bakteriami bez aktywnej karbapenemazy w widmie masowym będą obecne tylko piki odpowiadające nienaruszonemu antybiotykowi. W testach z bakteriami z aktywną karbapenemazą spadną maksima nienaruszonego antybiotyku. Stosunek intensywności zhydrolizowanych do nienaruszonych sygnałów antybiotycznych wskazuje na poziom aktywności karbapenemazy.
Moduł oprogramowania MBT STAR-BL IVD monitoruje tę aktywność na zarejestrowanych widmach masowych porcji roztworu do wspólnej inkubacji (inkubacja przez 30/60 minut) poprzez automatyczne obliczanie intensywności Imipenemu w stanie nienaruszonym i odpowiedniego stosunku leku hydrolizowanego / niehydrolizowanego. Wyniki są normalizowane do natężenia sygnałów z pozytywnych i negatywnych szczepów kontrolnych i wyświetlane jako kolorowy wykres, jak pokazano poniżej.

Results star carba 500px

Do czego służy test MBT STAR-Carba?

Test MBT STAR-Carba przeznaczony jest do szybkiego wykrywania przeważającej aktywności karbapenemazy klasy A, B lub D w bakteriach Gram-ujemnych Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. Może być stosowany do mikroorganizmów pochodzących z płytek hodowlanych i opcjonalnie do mikroorganizmów wyizolowanych z dodatnich posiewów krwi po izolacji komórek przy użyciu zestawu MBT Sepsityper IVD. Test pozwala na szybką identyfikację bakterii i ich aktywności karbapenemazowej na platformie MALDI Biotyper IVD w jednym przepływie pracy.