STAR Cepha 2308px

MBT STAR®-Cepha IVD Assay – Szybka detekcja cefalosporynazy

Rozpoznanie bakterii odpornych na wiele leków

Aby przeciwdziałać powstawaniu bakterii odpornych na wiele leków, firma Bruker jest zaangażowana w opracowywanie nowych rozwiązań, aby nadążyć za tempem. Szybka identyfikacja i określenie oporności jest kluczową podstawą dla klinicystów i lekarzy, aby zapewnić swoim pacjentom tak szybko jak to możliwe antybiotyk, który obiecuje szybkie, delikatne i odpowiednie leczenie.

Test MBT STAR®-Cepha IVD, najnowsze opracowanie firmy Bruker, stanowi cenny wkład w ten kluczowy temat, ponieważ wykrywa oporność na cefalosporyny 3-ej generacji w ciągu zaledwie godziny po dodatnim posiewie krwi.

Wykrywanie aktywności cefalosporynazy ESBL i AmpC

Wraz z zestawem IVD MALDI Biotyper®, zestaw MBT STAR®-Cepha IVD umożliwia wykrycie charakterystycznej enzymatycznej hydrolizy pierścienia β-laktamowego antybiotyków cefalosporynowych 3-ej generacji. Poziom hydrolizy mierzy się przez uzyskanie widm masowych w typowym zakresie masowym antybiotyku. Test umożliwia wykrywanie p-laktamaz ESBL i AmpC w opornych na wiele leków Gram-ujemnych Enterobacterales:

  • na przykład plazmidowe TEM, SHV i CTX-M

AmpC:

  • chromosomalny i plazmidowy
  • indukowalne lub nadmiernie wyrażane geny odporności, na przykład AmpC, FOX, LAT, DHA i CMY
Hydrolysis of an antibiotics ss lactam ring leads to mass shifts that can easily be detected by MALDI TOF mass spectrometry 500px

Prosty przebieg pracy - szybkie wyniki

Zaczynając od dobrze oznakowanej hodowli krwi, przetwarzanej przez szybki przebieg pracy Sepsityper® lub płytkę (pod) hodowli, wyniki są zazwyczaj dostępne w ciągu 60 minut.

W tym celu bakterie inkubuje się z wzorcowym antybiotykiem cefalosporyny III generacji, dogodnie dostarczonym na płytce do mikromiareczkowania zawartej w zestawie.

Po okresie inkubacji testu (30 minut), porcje przenosi się na płytkę docelową MALDI, przykrywa się dedykowaną matrycą MBT STAR® i analizuje na poziomie antybiotyku, stosując spektrometr masowy IVD MALDI Biotyper®.

Obecność aktywności cefalosporynazy powoduje specyficzne masowe przesunięcia antybiotyku, oszacowane przez MBT STAR®-BL IVD dla MBT Compass IVD. Zebrane dane spektrometryczne mas są przetwarzane, a stosunek zhydrolizowanego do niehydrolizowanego antybiotyku cefalosporynowego jest obliczany automatycznie i natychmiast w tle za pomocą modułu MBT STAR®-BL IVD. Użytkownik otrzymuje końcowy raport zawierający interpretację wyników testu, ułatwiony za pomocą prostego kodowania kolorami wskazującego na status aktywności enzymatycznej.

STAR Workflow 300px

Najnowocześniejsza opieka nad pacjentem i kontrola infekcji

Z czasem reakcji wynoszącym jedną godzinę - od pozytywnego sygnału o posiewu krwi do wyniku - test MBT STAR®-Cepha IVD jest idealny do badań przesiewowych i potwierdzania wyników w celu zapewnienia skutecznej opieki nad pacjentem i kontroli zakażeń.

Mbt star cepha ivd kit KM 500px