amaZon speed ETD Ion Trap

Niezrównana wydajność pułapki jonowej dla zastoswań proteomiki

Nowy system pomiaru prędkości AmaZon zawiera kluczowe udoskonalenia zapewniające dokonywanie nieosiągalnych jak dotąd badań proteomiki proteomiki. Wysoki zakres dynamiczny i złożoność próbek proteomicznych ze względu na modyfikacje posttranslacyjne wymagają maksymalnej szybkości i czułości w celu wychwycenia jak największej liczby peptydów.

Pułapka jonowa amaZon ETD z wyznacza nowe standardy w identyfikacji białek dzięki zwiększonej szybkości MS/MS, nowej izolacji SWIFT i fragmentacji SMART.

Daje to możliwość rutynowej identyfikacji ponad 2500 jednoznacznie zidentyfikowanych białek w pojedynczym cyklu LC-MS/MS z 5μg lizatu linii komórkowej HeLa. Linia transferowa z podwójną dyszą jonowym zapewnia absolutną czułość wzorcową.

Niezrównana wydajność pułapki jonowej dzięki wprowadzonym innowacjom

 • Identyfikujące w proteomice „Bottom-up” umożliwiają wykrywanie białek występujących w małych ilościach dzięki znacznie zwiększonej wydajnopści cyklu pracy MS/MS
 • Top-down sequencing (TDS) w celu uzyskania najwyższej sekwencji sekwencji białka
 • Najwyższy poziom powtarzalności dzięki wiodącej na rynku dokładności masowej
 • Wiodąca technologia podwójnej dyszy dla niezrównanej czułości
 • Znakomite aplikacje ETD / PTR do pełnej analizy PTM
 • Nowa izolacja i fragmentacja SMART
 • Niezrównana prędkość skanowania 52 000 u/s przy szerokości piku <0,5u dla rozdzielczości podwójnie naładowanych jonów

Applications amaZon speed ETD

Wysokie pokrycie sekwencji przez CaptiveSpray™

amaZon speed jest wyposażona w źródło CaptiveSpray™ o wysokiej transmisji, zapewniające najwyższą wydajność i powtarzalność w badaniach „bottom-up”.

amazon_etd_1.png

Najwyższe wskaźniki tempa identyfikacji białek

Widok przeglądu trawionych komórek Hela (5 μg) rozdzielonych nano UHPLC i amaZon speed ETZ wyposażonym w źródło jonów CaptiveSpray™.

amazon_etd_2.png

Wiodący na rynku zakres dynamiki

Prędkość obrotowa ETD identyfikuje białka, na co najmniej 5 poziomach stężenia w jednym przebiegu.

amazon_etd_3.png

Pełna charakterystyka PTM dzięki Electron Transfer Dissociation (ETD)

Wiele białek wykonuje swoją funkcję molekularną poprzez odwracalne posttranslacyjne modyfikacje (PTM), np. fosforylacja.

Wiele białek wykonuje swoją funkcję molekularną poprzez odwracalne posttranslacyjne modyfikacje (PTM), np. fosforylacja. Identyfikacja i jednoznaczna lokalizacja miejsca modyfikacji ma ogromne znaczenie dla zrozumienia kontekstu biologicznego. ETD zachowuje modyfikację szkieletu peptydu, a zatem umożliwia jasne przyporządkowanie miejsca modyfikacji. amaZon speed jest niezrównanym liderem wydajności dzięki sprawdzonej na rynku technologii ETD: najbardziej wrażliwej, solidnej i niezawodnej.

amazon_etd_4.png

Bruker Daltonics services are performed by factory trained and certified engineers. DIN EN ISO 9001:2000 requirements are fulfilled.

 

Available services include:

 • Help desk service for a faster access to our support team, to your service order follow up and for general information
 • Planned maintenance, according to our requirement
 • Telephone support from highly-skilled troubleshooting professionals, to isolate and resolve hard- and software problems
 • Web-based remote instrument service for service diagnosis and applications support
 • Customer on-site repair and maintenance service
 • Spare parts availability typically over night or within a few working days worldwide
 • Compliance services for installation qualification, operational qualification / performance verification
 • Site planning and relocation
 • Advise to improve labs efficiency (consumable, method development & how to run the complete solution)

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.