IStock 215328 LARGE

Chromatografia Cieczowa

W przypadku większości zastosowań LC-MS udana implementacja wymaga dobrej integracji automatyzacji w dużej skali i/lub rozdzielania chromatograficznego w fazie ciekłej.

Bruker zapewnia dostęp do najszerszej gamy systemów HPLC za pośrednictwem systemu Compass. Compass jest programem do akwizycji i przetwarzania danych firmy Bruker LC-MS, obejmującym pełną kontrolę oprogramowania dla najpopularniejszych systemów HPLC, od nano skali do analitycznego UHPLC. Wszystkie inne systemy LC mogą być zwykle połączone za pomocą zdalnego sterowania.


Korzystając z możliwości Compass, nasi klienci mają swobodę wyboru preferowanego dostawcy HPLC i preferowanej konfiguracji, przy zachowaniu największej elastyczności dzięki naszemu kompleksowemu wsparciu technicznemu.

Nanoelute 280px
Elute kachel 280px

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.