Key Visual MBT Header 960x420

Moduł oprogramowania MBT STAR-BL

Selektywne badanie odporności na antybiotyki za pomocą spektrometrii masowej MALDI-TOF

Aby pomóc w walce z opornymi bakteriami, firma Bruker opracowała moduł oprogramowania MBT Compass STAR-BL. To oprogramowanie rozszerza możliwości MBT Star-BL poza identyfikację mikroorganizmów, umożliwiając szybką i dokładną analizę poziomu aktywności beta-laktamazy w hodowlach bakteryjnych w badaniach mikrobiologicznych.

W celu analizy aktywności beta-laktamaz, próbki bakterii są wspólnie inkubowane z antybiotykiem beta-laktamowym. Bakterie oporne na ten antybiotyk będą w stanie zhydrolizować antybiotyk. Hydrolizację tę sprzęga się z przesunięciem masy cząsteczki, którą można zmierzyć za pomocą spektrometrii mas.

MBT STAR BL Hydrolyses of the beta lactam ring

Po inkubacji supernatant wolny od komórek nanosi się na płytkę docelową MALDI i uzyskuje się widma antybiotyku. Po akwizycji widma, moduł oprogramowania MBT STAR-BL automatycznie oblicza zhydrolizowane i niehydrolizowane (nienaruszone) intensywności sygnału antybiotyku i odpowiedni stosunek. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresu, który umożliwia szybką ocenę.

Aby pobrać broszurę, kliknij tutaj.

MBT STAR BL Software Screen

Nie do użytku w klinicznych procedurach diagnostycznych.