Key Visual MBT Header

Systemy MALDI Biotyper

Szybka i niezawodna identyfikacja mikroorganizmów jest kluczowym zadaniem w mikrobiologii. Klasyczne techniki biochemiczne, które wykrywają różne właściwości metaboliczne drobnoustrojów, zwykle trwają wiele godzin lub nawet dni i często charakteryzują się niewystarczającą specyficznością. Używając MALDI Biotyper, możesz przejść z próbki do wyniku w ciągu kilku minut.

Zwiększona prędkość i pewność

Systemy MALDI Biotyper zapewniają szybką, wysoce pewną identyfikację i taksonomiczną klasyfikację bakterii, drożdży i grzybów. Klasyfikacja i identyfikacja są oparte na proteomicznym fingerprintingu przy użyciu wysokosprawnej spektrometrii mas MALDI-TOF. Liczne badania wykazały wyższą dokładność, krótszy czas do uzyskania wyników oraz niższe koszty zapewniane przez systemy MALDI Biotyper w porównaniu do metod klasycznych.

Zmieniamy oblicze mikrobiologii klinicznej

System MALDI Biotyper stał się metodą z wyboru do rutynowej identyfikacji w klinicznych laboratoriach mikrobiologicznych na całym świecie. Oprócz  wersji RUO, dostępny jest również amerykański system MALDI Biotyper CA oraz IVD-CE (zgodnie z dyrektywą UE EC / 98/79). MALDI Biotyper ma rejestracje, jako urządzenie medyczne w wielu innych krajach.

Szeroki zakres zastosowań

Systemy MALDI Biotyper są z powodzeniem stosowane w mikrobiologii klinicznej, analizie środowiska i wody, mikrobiologii farmaceutycznej, badaniach taksonomicznych, przetwarzaniu produktów spożywczych, napojów, kontroli jakości, oraz mikrobiologii weterynaryjnej. Dokładność, szybkość i niezawodność MALDI Biotyper doprowadziły do zastąpienia klasycznych testów biochemicznych w celu identyfikacji mikroorganizmów w laboratoriach na całym świecie. MobiDi Biotyper tylko do celów badawczych (RUO) umożliwia również wybrane testy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w badaniach translacyjnych.