Rpflx Webbanner new

rapifleX MALDI PharmaPulse ® - Accelerate uHTS with Mass Spectrometry

 

rapifleX MALDI PharmaPulse (MPP) przyspiesza odnajdywanie leków bez użycia markerów w badaniach mających na celu odkrycie nowych leków: rapifleX MPP łączy jednoznaczność spektrometrii mas z wymaganą szybkością, aby przeczesać złożone biblioteki milionów odnotowanych substancji.


Zastosowanie spektrometrii mas umożliwia pomiar niezmodyfikowanych substratów w pierwszorzędnym ekranowaniu w celu uniknięcia wyników fałszywie pozytywnych lub fałszywie negatywnych, co sprawia, że ekranowanie weryfikacyjne jest zbędne. System został zaprojektowany do pełni automatycznej obróbki 1536 próbek, aby screeningować ponad milion związków tygodniowo w celu wsparcia odkrywania nowych leków.
New standard for ultra-HTS Label-Free ‘Hit’ Identification.

Rapiflex MPP HighRes Biosolutions

 

Nowy standard dla ultra-HTS "Hit Identification" bez potrzeby użycia markerów

Łącząc szybkość opatentowanej przez Bruker technologii laserowej Smartbeam™ 3D z możliwością bezpośredniej detekcji spektrometrii masowej, rapifleX MALDI PharmaPulse (MPP) zapewnia niespotykane możliwości badania przesiewowego dla testów biochemicznych HTS. Pozwala na screening dużych, złożonych bibliotek w tempie ponad miliona związków tygodniowo, co jest przykładem idealnej równowagi automatyzacji i miniaturyzacji.

System MPP umożliwia pomiar niezmodyfikowanych substratów w pierwotnych screeningach biochemicznych i oferuje szereg zalet:

 • Skutecznie eliminuje testy potwierdzające typowo wymagane przy tradycyjnych technikach przesiewowych opartych o fluorescencję
 • Oszczędność kosztów związanych z opracowaniem konkretnych sond fluorescencyjnych lub przeciwciał
 • Nie wymaga drogich rozpuszczalników ani materiałów eksploatacyjnych do ciągłej pracy
 • Pozwala na użycie próbki o objętościach od 25nl

 

System MPP został specjalnie zaprojektowany do w pełni automatycznej obsługi 384, 1536, 3072 i 6144 próbek na płytce, w tym zautomatyzowanego opracowywania metod i natychmiastowego eksportu do LIMS.

Lead candidate discovery 1800x673px

Nowy spektrometr masowy czasu przelotowego rapifleX MALDI jest kluczowy dla rozwiązania technologicznego MALDI PharmaPulse. Reprezentuje nową erę w spektrometrii mas MALDI. Wszystkie cechy charakterystyczne instrumentu rapifleX MALDI TOF i TOF/TOF przewyższają dotychczas stosowane rozwiązania.

Nowe oprogramowanie MALDI PharmaPulse 2.0 uzupełnia spektrometr masowy rapifleX MALDI PharmaPulse dopasowanym na miarę potrzeb rozwiązaniem programowym HTS. Jest ono doskonałym narzędziem nawet dla osób niebędących specjalistami w dziedzinie spektrometrii mas. Ten ważny krok umożliwia naukowcom pracującym nad odkryciem leków stosowanie spektrometrii mas bez użycia markerów do dużych badań przesiewowych milionów substancji.

rapifleX MALDI PharmaPulse® - Szczegóły techniczne

Całkowicie nowy spektrometr masowy czasu przelotowego rapifleX MALDI jest sercem MALDI PharmaPulse: jest jedynym spektrometrem mas MALDI z technologią lasera skaningowego 10kHz i dokonuje pomiaru do 10 próbek na sekundę. Wszystkie elementy systemu działają wspólnie, aby w pełni zautomatyzować działanie HTS. Nowo zaprojektowany pakiet oprogramowania do screeningu obsługuje przebieg pracy HTS i działa w połączeniu z autorskim modułem do opracowywania testów, który umożliwia twórcy testu przyspieszenie opracowywania badania bez markerów dla spektrometrii mas MALDI.

Rozwiązanie PharmaPulse

Rozwiązanie PharmaPulse oparte jest na zaawansowanej technologii Bruksel MALDI TOF oraz na dedykowanym pakiecie oprogramowania. Łatwość użykowania i czas do osiągnięcia rezultatu były kluczowymi czynnikami podczas opracowywania tego rozwiązania, czego wynikiem jest intuicyjne, ale jednocześnie wydajne oprogramowanie do pomiaru i analizy milionów próbek korzystając z pełnej automatyzacji. Dwa tryby przebiegu pracy doprowadzają użytkownika do dostosowania testu do spektrometrii mas MALDI, aby łatwo eksportować wyniki do dalszej analizy w systemach LIMS.

Methoddevelopment workflow 500px
RapifleX maldi pharma pulse 250px

Wnosimy nasze najlepsze rozwiązania techniczne do poszukiwania nowych leków:

Przystosowanie do analizy 2-3 milionów próbek bez konieczności interwencji

 •  Nowe źródło i układ optyczny dla jonów
 •  Brak konieczności oczyszczania optycznego źródła/jonów podczas początkowych badań przesiewowych
 •  Łatwe i szybkie czyszczenie układu w razie potrzeby


Kompatybilny z CyBio®-Well Vario z 384 lub 1536 kanałowym pipetorem zapewniającym wysoką precyzję i ultra-szybkie przygotowanie płytki

Bardzo niski koszt jednostkowy za przebadaną próbkę

 • Brak rozpuszczalnika, brak odpadów, brak etykietowania
 • 0,025 do 1 μl objętości próbki
 • Niedrogie, jednorazowe płytki dla próbek

 

W pełni automatyczna wymiana płytki z 1536 próbkami

 • Nowy ultraszybki autoloader łatwo integrujący się ze standardowymi systemami robotycznymi
 • Wytrzymała konstrukcja dostosowana do operacji uHTS

 

Nowe, jednorazowe płytki do próbek MALDI HTS

 • Spełnia wszystkie wymagania dotyczące niezawodnej jonizacji MALDI
 • Odpowiedni dla geometrii 384, 1536, 3072 lub 6144

rapifleX MALDI PharmaPulse® - Aplikacje

Drug discovery workflow 500x132px

Milion próbek na tydzień z rapifleX MALDI PharmaPulse

Nowy rapifleX MPP jest wynikiem innowacyjnego opracowywania spektrometrów mas MALDI firmy Bruker. Odzwierciedla naszą pasję i wiedzę na temat tej technologii i jej unikalnych zastosowań. Spektrometr masowy czasu przelotu (TOF-MS) rapifleX MALDI PharmaPulse monitoruje do 30 mas w trybie HTS: od małych cząsteczek do dużych białek. Poprawiona rozdzielczość i czułość rapifleX TOF-MS umożliwia np. monitorowanie acetylocholiny (ACh) i choliny w celu zidentyfikowania inhibitorów acetylocholinesterazy (AChE) spośród milionów substancji. Genialna konstrukcja detektora zapewnia znacznie lepsze współczynniki sygnału do szumu, zwiększając czułość w całym zakresie masy. Całkowicie nowy pakiet oprogramowania HTS umożliwia łatwą konfigurację ekranów HTS, a własny moduł opracowywania testu zapewnia szybką adaptację testów wolnych od etykiet dla spektrometrii mas MALDI.

Rapifle Xacetlcholinesterase500px

Automatyzacja rapifleX MALDI PharmaPulse

RapifleX MALDI PharmaPulse został zaprojektowany w celu bezproblemowej integracji z systemami automatyki laboratoryjnej w celu przeprowadzenia w pełni zautomatyzowanych badań przesiewowych. Oprogramowanie MALDI PharmaPulse oferuje otwarty interfejs do kontrolowania części jego działania za pomocą oprogramowania do planowania zewnętrznego (np. Automatyzacja laboratorium Analytik Jena, HighRes Biosolutions, Beckman Coulter, automatyka Thermo Scientific). Nowy szybki autoloader rapifleX MPP pracuje ramię w ramię z systemami robotów do szybkiego ładowania i rozładowywania płytek próbek.

Rapifle Xmppgraphic500px

Filozofia - "Fail Early, Fail Fast"

Czy ultraszybka zdolność MPP do wyszukiwania trafień przyspiesza odkrycie lekopodobnych małych cząsteczek lub biologicznych środków terapeutycznych? Wprowadzanie leku na rynek może zająć ponad 12 lat i może kosztować więcej niż 1mld dolarów. Większość nowych substancji chemicznych nie odnosi sukcesu, ponieważ są toksyczne lub nie dzieałają jak założono. Spośród milionów związków, które są badane przesiewowo, 5 000 do 10 000 związków przechodzi przez proces optymalizacji substancji, uzyskując około 250 związków, ktróre dochodzą do badań przedklinicznych. Od tego momentu około 5 osób trafia do krytycznych badań klinicznych, przy czym zwykle tylko jeden związek potencjalnie wprowadzany jest na rynek.

rapifleX MALDI Pharma Pulse® - Serwis i wsparcie

Usługi Bruker Daltonics są wykonywane przez wyszkolonych i certyfikowanych inżynierów. Spełnia Spełnione są wymagania DIN EN ISO 9001: 2000

 • Telefoniczne wsparcie zapewnia szybszy dostęp do naszego zespołu technicznego, do zlecenia serwisowego, działań następczych i ogólnych informacji
 • Planowana konserwacja zgodnie z wymaganiami
 • Telefoniczne wsparcie zapewnia szybszy dostęp do naszego zespołu technicznego, do zlecenia serwisowego, działań następczych i ogólnych informacji
 • Planowana konserwacja zgodnie z wymaganiami
 • Usługi zgodności w zakresie kwalifikacji instalacji, weryfikacji kwalifikacji operacyjnych / wydajności
 • Planowanie laboratorium i delokalizacja
 • Doradztwo w celu poprawy wydajności laboratoriów (materiały zużywalne, opracowanie metod i obsługa kompleksowych rozwiązań

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.