Spektrometr FT-IR

IFS 125HR

System IFS 125HR to najlepszy aparat do spektroskopii podczerwieni o wysokiej rozdzielczości

Doskonałe wyniki w Twoim laboratorium

W trybie absorpcji i emisji, spektrometr IFS 125HR pozwala na analizę wysoce złożonych widm.

  • Znakomita rozdzielczość w całym zakresie widma
  • Szerokość linii < 0.0009cm-1
  • Szeroki zakres spektralny: od 5cm-1 w FIR do >50,000cm-1 w UV
  • Podwójne (dwustronne) pozyskiwanie interferogramu (opcjonalnie)
  • Symetryczne kształty linii - dzięki wysoce precyzyjnej optyce
  • Łatwa zmiana zakresów spektralnych - zmiana źródeł i detektorów podczas pracy w próżni
  • Dostęp do 4 źródeł i 6 detektorów przez dwie komory pomiarowe
  • Interferometr oparty na łożyskach ślizgowych z hybrydową konstrukcją skanera dla uzyskania najwyższej stabilności prędkości pracy

 

Nowa elektronika dla lepszego pozyskiwania danych

Elektronika spektrometru IFS 125HR zapewnia połączenie Ethernet oraz pozyskiwanie danych oparte o technologię DigitectTM wykorzystującą przetwornik 24-bit ADC's zintegrowany z detektorem. Standardowy zakres MIR może zostać rozszerzony do zakresów NIR, VIS oraz UV.

Materiały dodatkowe

Dowiedz się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach, pobierając dostępne materiały.